Verandermanager Security

Nieuw

Functie omschrijving

ls Verandermanager Security ben je onderdeel van het team Informatiemanagement (IM). IM bestaat uit 4 Informatiemanagers en de Chief Information Security Officer (CISO). Het is onze missie om al onze belanghebbenden optimaal, zelfstandig en laagdrempelig te kunnen laten werken met onze ICT-producten en diensten.

Je hebt een regisserende rol in het brengen van de gemeentelijke informatiebeveiliging naar een hoger volwassenheidsniveau. Verder fungeer je als contactpersoon voor alle informatiebeveiliging gerelateerde zaken voor zowel de interne als externe stakeholders. Je bespreekt wensen vanuit de organisatie in een vroeg stadium, adviseert hierin en zorgt voor de juiste prioriteiten in samenspraak met de organisatie. Dit doe je op basis van het organisatie brede informatiebeleid.

Als Verandermanager Security ben je verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid, het inwerken van de aspirant CISO en het leiden, begeleiden en adviseren van een aantal programma’s en projecten van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In hoofdlijn bestaat het takenpakket uit:

Uitvoeren van de CISO taken waaronder vallen:
- In geval van naderende dreigingen of calamiteiten uitvoeren van adequate beoordeling en uitwerken scenario’s voor oplossingen waarmee teruggekeerd wordt naar een veilige omgeving;
- Coördineren van en rapporteren over de ENSIA audit cyclus;
- Het opstellen, bewaken en onderhouden van informatiebeveiligings- en bedrijfscontinuïteitsplannen.

Specifiek voor de periode van medio 2021 tot en met 2022:
- Begeleiden van de aspirant CISO;
- Overdragen van taken naar de aspirant CISO;
- Leiding geven aan het moderniseren van het informatiebeveiligingsbeleid conform de BIO en het implementeren in onze organisatie;
- Leiding geven aan het bewustwordingsproject;
- Adviseur voor het programma Technische Ontvlechting en de daarbij behorende security zaken;
- Adviseur voor het programma Office365 en de daarbij behorende security zaken;
- De implementatie van Identity en Accesmanagement begeleiden.

De opdrachtgever(s)

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Functie eisen

 • Een afgeronde wo bachelor opleiding op het gebied van Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie, zoals CISO of verandermanager in de afgelopen 5 jaar
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar kennis- en werkervaring opgedaan bij de lokale overheid
 • Je hebt kennis van informatiebeveiliging en ervaring met audits (EDP)
 • . Cursus / opleiding of aantoonbare kennis m.b.t. bedrijfsprocessen en ITIL-securitymanagement (duidelijk benoemd in het cv)
 • Beschikbaar voor 32 uur per week

Competenties

 • Analytisch vermogen: Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
 • Visie: Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.
 • Inlevingsvermogen: Je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, en je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Initiatief: Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Extra info

 • Duur 3 maanden
 • Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week 32
 • Start 01-07-2021

Locatie

Leidschendam-Voorburg

Opdrachtgever

Leidschendam Voorburg gemeente

Publicatiedatum

10.06.2021

Publicatie eindigt

15.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.