Uitvoerende projectleider implementatie E-HRM platform (ICT)

Nieuw

Functie omschrijving

Op verzoek van de gemeente Wijdemeren verzorgt de gemeente Hilversum in zogenoemde gastheerschappen taken voor de gemeente Wijdemeren. Het gaat om ondermeer de financiële administratie; de salarisadministratie, de taken op het gebied van de Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de gemeentelijke belastingtaken. Door deze gastheerschappen met Hilversum verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en verminderen we de risico’s in onze bedrijfsvoering.

Wijdemeren neemt deel aan de aanbesteding E-HRM van de gemeente Hilversum. Er is een bestek en Programma van Eisen dat uitgaat van een volledige digitalisering van de HR processen met zoveel mogelijk medewerkers- en managers-zelfbediening. Het is niet alleen een nieuwe applicatie maar ook een geheel nieuwe manier van werken voor de ambtelijke organisatie.

Opdracht
Samen met de gemeente Hilversum werken we in 2020 aan het selecteren en implementeren van een E-HRM platform dat vanaf januari 2021 operationeel moet zijn. Voor de realisatie zoeken wij een projectleider E-HRM. Deze hands-on projectleider draagt zorg voor:

 • Projectleiding implementatie E-HRM i.s.m. de gemeente Hilversum – gebruiksklaar op 1 januari 2021
 • Het creëren van draagvlak voor de verandering binnen de organisatie van de gemeente Wijdemeren
 • Het optimaliseren van de samenwerking met de gemeente Hilversum
 • Optimale inbedding van applicatiebeheertaken in de nieuwe situatie;
 • Het functioneel applicatiebeheer tijdens de implementatie;
 • Het digitaliseren van alle personeelsdossiers;
 • Implementatie groei-academie SEP en de koppeling met het E-HRM-platform.

De opdrachtgever(s)

Aan de rand van het Gooi, tussen Amsterdam en Utrecht, ligt de gemeente Wijdemeren. Een gemeente met een professionele organisatie waar circa 160 mensen werken voor ruim 24.000. inwoners. Kenmerkend voor de gemeente is de ruimte, natuur, water en cultuur. Sinds 1 december 2017 wordt er in een nieuwe organisatiestructuur gewerkt. Er zijn 2 domeinen met domeindirecteuren en daaronder teams. De leidinggevenden van de teams zijn integrale managers. Taken en bevoegdheden worden zo diep mogelijk in de organisatie gelegd. De directie houdt zijn focus op strategische projecten en zorgt voor de nodige verbinding tussen de teams.

Met de nieuwe structuur is gestart met een organisatieontwikkelingstraject dat inmiddels vorm begint te krijgen. Het ontwikkeltraject bestaat uit een 7-tal speerpunten op gebied van managementstructuur, ontwikkelen van management en medewerkers, optimaliseren werkprocessen, versnellen zaakgericht werken, financieel beheer, huisvesting en HR-instrumenten.

Directie en teammanagers werken aan de volgende ambitie voor 2022:

 • De ‘basis op orde’ een vervolg geven in de doorontwikkeling van de organisatie;
 • Een organisatie die dienstbaar is aan de gemeenschap van Wijdemeren door meer met bewoners en bedrijven samen te doen;
 • Een organisatie waarin medewerkers zelfstandig en met trots en plezier werken. Medewerkers worden hierin gefaciliteerd en zijn verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan.

Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring / bewezen ‘track record’ in het implementeren van E-HRM systemen, voor meerdere gemeenten in de rol van projectleider in de afgelopen 8 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met projectmanagement (bv PRINCE2);
 • Een maximaal uurtarief van € 82,50,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Minimaal jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van HR in de afgelopen 8 jaar
 • Aantoonbare werkervaring in minimaal 5 verschillende gemeenten
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen de gemeentelijke overheid in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met de implementatie en het opleveren van E-HRM platforms
 • Aantoonbare werkervaring met applicatiebeheer met Motion-Motion Pro van Centric bij de gemeentelijke overheid
 • Aantoonbare kennis van PRINCE2 of een andere projectmanagementmethodiek

Competenties

 • In de toegewezen rol schakel je gemakkelijk tussen projectleiding en het praktisch zelfstandig uitvoeren van zaken en het inrichten van een optimaal E-HRM platform.
 • Je past onze kernwaarden zelf toe en je bent in woord en gebaar in staat om anderen hierop aan te spreken:
 • Je toont eigenaarschap:
  - geeft en neemt verantwoordelijkheid;
  - komt afspraken na.
 • Je bent eigentijds en vernieuwend:
  - is lerend, omarmt veranderingen en gaat vooruit;
  - denkt in mogelijkheden.
 • Je werkt inclusief:
  - werkt samen;
  - praat met en niet over medewerkers.
 • Je bent professioneel:
  - voorbereiding is 90% van het succes;
  - rondt af wat is begonnen.
 • Je bent benaderbaar:
  - waardeert en spreekt aan;
  - luistert en verwelkomt meningen.

Extra info

 • Duur: 19 maanden (tot 31 januari 2022
 • Optie tot verlenging: 2 maal 4 maanden
 • Uren per week: 16-24 uren per week
 • Start: Z.s.m. (uiterlijk 1 augustus 2021)

Locatie

Wijde Meren

Opdrachtgever

Wijdemeren gemeente

Publicatiedatum

18.06.2021

Publicatie eindigt

26.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.