Transformatiemanager regionale samenwerking met de BSA Jeugdhulp

Nieuw

Functie omschrijving

Om een betere ondersteuning te realiseren aan jongeren met complexe en intensieve problemen werken de gemeenten in de regio Amersfoort sinds 1 januari 2019 samen met zeven jeugdhulpaanbieders, te weten Youké, GGz Centraal/Fornhese, ’s- HeerenLoo, Leger des Heils Midden Nederland, Timon, Pluryn en de Rading (samenwerkingsverband BSA Jeugdhulp).

Gemeenten en zorgaanbieders hebben twee op elkaar afgestemde transformatieplannen en werken op basis van deze plannen aan het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp. In februari 2021 is door de BSA jeugdhulp een start gemaakt aan het gebiedsgericht werken met specialistische ambulante teams. Deze teams werken nauw samen met de sociale (wijk) teams, huisartsen, SAVE/Veilig Thuis. De transformatiemanager jeugdzorg werkt samen met de programmamanager van de BSA Jeugdhulp aan het verbeteren van de samenwerking tussen deze stakeholders en de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken. Dat doet de transformatiemanager jeugdzorg vanuit de kant van de verwijzers. Voorbeelden hiervan zijn: verbeteren van het aanmeldproces en de overdracht, structuur aanbrengen in de uitstroomprofielen van jong volwassenen en het versterken van de regievoering door de sociale (wijk) teams.

De focus voor de transformatiemanager jeugdzorg de komende zes maanden ligt op de uitvoering en afronding van de activiteiten uit het regionale transformatieplan van de gemeenten.

De uitvoering van het gemeentelijk Transformatieplan is onderdeel van de regionale opgave en wordt aangestuurd door de projectleider van het Regionale Inkoop en Subsidiebureau (RISB). In overleg met de projectleider vindt afstemming en overleg met gemeenten en stakeholders plaats op de terugkoppeling op resultaten. De terugkoppeling gemeenten loopt in ieder geval via de gremia: stuurgroep SD en het BOSD.

De opdrachtgever(s)

n Amersfoort –een stad met ruim 155.000 inwoners- is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente samen optrekken voor een fijne en veilige stad. Zeker ook in deze tijd waarin activiteiten niet of anders doorgaan, zetten we alle zeilen bij om de anderhalve meter samenleving goed te laten verlopen. Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden binnen de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg. De gemeente Amersfoort voert een aantal taken uit voor de regiogemeenten, waaronder het beleid, de regelgeving en inkoop van de specialistische hulp. Jij gaat werken in de themagroep die zich vooral bezighoudt met het verbeteren van de specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort.

Omschrijving kandiaat

De kandidaat is goed ingevoerd in het ingewikkelde speelveld waarin deze opdracht wordt uitgevoerd. Je denkt en werkt op academisch niveau, bent no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken. Kennis van en ervaring met de toegang tot de specialistische jeugdhulp vanuit de verschillende verwijzers is een voorwaarde. Daarbij is het van belang dat je onze regio kent, zodat je daardoor direct inzetbaar bent. Je hebt een brede maatschappelijke blik en je benut de dwarsverbanden met andere beleidsterreinen optimaal.

De transformatiemanager beschikt minimaal over de volgende eigenschappen:

 • denkt en werkt op een academisch werk- en denkniveau.
 • heeft inhoudelijke kennis van de jeugdhulp.
 • overziet het speelveld waarbinnen deze opdracht moet worden uitgevoerd.
 • is per direct beschikbaar en kent de regio Amersfoort.
 • is omgevingsbewust en heeft een goede bestuurlijke antenne.
 • heeft een ruime ervaring in programmatisch werken en is gewend te werken met ambtelijke en bestuurlijke
 • opdrachtgevers.
 • is resultaatgericht en doortastend en kan goed schakelen tussen beleid en uitvoering.
 • is creatief en oplossingsgericht, kan ‘out of the box’ denken.
 • verbindt, luistert en weet verschillen te overbruggen.
 • is communicatief en netwerkvaardig.
 • is transparant is en kan goed verantwoording afleggen in bondige en heldere rapportages.

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar ervaring als transformatiemanager binnen het Sociaal Domein bij een 150.000+ gemeente.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van WMO en Jeugdzorg.
 • Ervaring met Agile werken binnen een gemeente.
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van projectmanagement (bijvoorbeeld MSP).
 • Kennis van het Sociaal Domein in de regio Amersfoort. Aantoonbaar met CV.
 • Ervaring met regionale samenwerking en complexe regionale aansturingsvraagstukken in de jeugdzorg bij een centrumgemeente. Aantoonbaar met CV.
 • Ruime ervaring met programmamanagement.

Extra info

Van 1-7-2021 t/m 31-12-2021 | Optie verlenging: 2 x 3 maanden | Standplaats: Amersfoort, maar op dit moment vanuit huis | Welzijn | Uren: 8 per week | Aantal FTE: 0,22

Locatie

Amersfoort

Opdrachtgever

Amersfoort gemeente

Publicatiedatum

03.06.2021

Publicatie eindigt

15.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.