Transformatiemanager digitalisering mobiliteit (Verkeer & Vervoer)

Nieuw

Functie omschrijving

Wat is Mobiliteitsinformatie voor Sturing en Beleid (MSB)

Het team MSB (mobiliteitsinformatie voor sturing en beleid) zorgt, binnen het werkveld mobiliteit, voor de uitvoering en regie over de data- & informatievoorziening, indicatoren etc. Hiermee is het ondersteunend aan alle inhoudelijke opgaven, maar ook verbindend met andere programma’s. Binnen MSB is een groot deel van de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van onze wettelijke taken (basis op orde) en creëren we inzicht in het functioneren van het mobiliteitssysteem en zijn omgeving.

Data wordt gezien als een cruciaal onderwerp in de toekomst van het werkveld mobiliteit. Daar zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande. Denk aan Mobility as a service en Smart mobililty. Data en ontsluiting van datainstrumenten worden als een randvoorwaarde voor de succesvolle uitrol van deze onderwerpen neergezet. En data is steeds belangrijker voor het maken van de juiste beleidsafwegingen en investeringsbeslissingen, zoals tijdig onderhoud en vervangingen, oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten en onderbouwing van maatregelen voor een optimale doorstroming. In Brabant willen wij data en datagedreven werken vast onderdeel maken van de manier waarop we beleid maken en uitvoeren.

In de opgave staat innovatie centraal. Dat betekent veel samenwerken, snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en vragen en met een (inter)nationale blik werken. Een belangrijk onderdeel van deze digitaliseringsopgave is de samenwerking in de regio Brabant via een Regionaal DataTeam en met het uitvoeringsprogramma Smart Mobility Zuid Nederland.

Wat ga je doen?

Je werkt mee aan de digitaliseringsopgave voor mobiliteit. Je bent de verbinder om de digitalisering en het datagedreven werken in de inhoudelijke programma’s van mobiliteit (en andere werkvelden waar een link mee ligt) te laten landen, zowel intern als bij de Brabantse partners.

Dat geldt voor zowel de traditionele werkzaamheden als bij de smart mobility toepassingen, waarbij het, naast brengen ook gaat om ophalen om de digitalisering weer mee te voeden.

Daarnaast ondersteun je en werk je mee aan de vormgeving van de ambtelijke en bestuurlijke afspraken met de partners, landelijk en regionaal.

In fase 1 (tot en met augustus 2021) is het volgende in gang gezet/gerealiseerd:

 • Het ‘gezicht’ van de programmalijn Digitalisering Mobiliteitsdata bij de inhoudelijke programma’s en vernieuwing binnen de provincie alsook bij de partners;
 • Een eerste invulling gegeven en de basis gelegd voor de aanvullende resultaten: datagedreven werken wordt gefaciliteerd EN datagedreven werken wordt geïmplementeerd. Nota: De verantwoordelijkheid voor deze resultaten ligt breder dan enkel bij jou, namelijk ook bij de inhoudelijke programma’s zelf.

Je hebt in de eerste fase een overzicht gereed van werkprocessen en beleidskeuzetrajecten waar digitalisering verandering in aanbrengt.

 • Mede sturing geven aan de organisatie achter de opgaven datagedreven mobiliteitsbeleid en datagedreven assetmanagement door samen met programmaleider MSB te sturen op proces en resultaat;
 • Op verantwoorde wijze invulling wordt gegeven aan ‘adaptief’ programmeren (het wel/ niet opnemen van nieuwe werkzaamheden/ projecten die niet in de oorspronkelijke plannen en routemap zijn opgenomen) in samenwerking met programmaleider MSB en projectleider assetmanagement data (AM-data);
 • Je zorgt mede voor een goede voorbereiding van processen en besluiten intern, regionaal en landelijk;
 • Ook met het oog op het goed borgen van leidende principes en randvoorwaardelijkheden borgen als standaardisatie, privacy en security, beschikbaar stellen van data en tooling;
 • Jouw bijdrage aan het rapporteren over middelen (personeel en financieel), voortgang en effecten zowel op programma- als deelprogramma (mobiliteitsdata en AM-data) in samenwerking met de programmaleider MSB en de projectleider AM-data. Jouw focus ligt in deze op de resultaten “datagedreven werken wordt gefaciliteerd EN datagedreven werken wordt geïmplementeerd“

In fase2 (september 2021 – augustus 2022):Doorzetten en afmaken van resultaten fase 1;

 • De crux van deze rol is zorgdragen dat datagedreven werken echt onderdeel wordt van de organisatie van de provincie Noord-Brabant en van de regionale partners;
 • En: zorgen dat de onderliggende faciliteiten en kaders (spelregels voor beleid/ studies/ onderzoeken c.q. handboek soldaat) op orde komen.

Omschrijving kandiaat

 • Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van complexe projecten en /of programma’s met een technisch inhoudelijke component. Hierbij heb je samengewerkt met verschillende partijen met diverse belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving.
 • Daarbij heb je een hoge organisatiesensitiviteit: je kunt goed inschatten wanneer er actuele situaties ontstaan die het reilen en zeilen van organisaties kunnen beïnvloeden en handelt daar naar.
 • Je snapt en doorziet snel de diverse werkvelden en beleidsterreinen, wat daar nodig is op welk niveau en welke rol digitalisering daarin speelt/kan spelen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met organisatieveranderingsvraagstukken, waarbij je beschikt over methoden en technieken om transities uit te leggen, te structureren en te managen.
 • Integraal werken is je op het lijf geschreven; je bent van nature geneigd vanuit een brede invalshoek en toepassingsgebied te kijken en te werken in het verkeer- en vervoersveld, waarbij gevraagd en ongevraagd relaties legt met de relevante beleidsterreinen. Daarbij stel je gerichte vragen om problemen helder te krijgen, waarbij je niet tevreden bent met onvolledige informatie, maar je vraagt en zoekt door voordat besluiten genomen worden.
 • Je bent toont initiatief door uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen neer te zetten en durft daarin het voortouw te nemen.
 • Verbinden en netwerken zit je in het bloed; je maakt gemakkelijk contact en bent in staat duurzame relaties te onderhouden, waarbij je makkelijk en laagdrempelig kunt sparren met mensen uit de eigen of andere clubs.

Functie eisen

 • beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het leiden van complexe projecten gericht op digitaliseringsopgaven op het terrein van mobiliteit. Dit met aantoonbare samenwerking met verschillende partijen met uiteenlopende belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving. Bij voorkeur bij een overheidsorganisatie.
 • beschikt over minimaal een afgeronde HBO+/WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van mobiliteit. Dit blijkt uit het CV.
 • beschikt over ervaring met grootschalige trajecten rondom implementatie van datagedreven werken, en daarmee samenhangend doorlichten en wijzigen van werkprocessen en change management van organisatie en mens.
 • minimaal 3 jaar werkervaring in het leiden van complexe projecten gericht op digitaliseringsopgaven op het terrein van mobiliteit met verschillende partijen met verschillende belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving.
 • minimaal een HBO+ in een relevante richting.
 • Je hebt ervaring vanuit grootschalige trajecten rondom implementatie van datagedreven werken, en daarmee samenhangend doorlichten en wijzigen van werkprocessen en change management van organisatie en mens.
 • beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het leiden van complexe projecten gericht op digitaliseringsopgaven op het terrein van mobiliteit. Dit met aantoonbare samenwerking met verschillende partijen met uiteenlopende belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving. Bij voorkeur bij een overheidsorganisatie.
 • beschikt over minimaal een afgeronde HBO+/WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van mobiliteit.
 • beschikt over ervaring met grootschalige trajecten rondom implementatie van datagedreven werken, en daarmee samenhangend doorlichten en wijzigen van werkprocessen en change management van organisatie en mens.

Competenties

 • Goed bent in enthousiasmeren;
 • Vlot en goed in het kunt schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Extra info

Van 15-9-2020 t/m 15-9-2021 | Optie verlenging: 4 x 12 maanden | Standplaats: 's-Hertogenbosch | Verkeer & Vervoer | Uren: 30 per week | Aantal FTE: 0,83

Locatie

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Noord-Brabant Provincie

Publicatiedatum

30.07.2020

Publicatie eindigt

23.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.