Toezichthouder (TzH)

Nieuw

Functie omschrijving

De toezichthouder houdt toezicht op de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Hij/zij bewaakt in nauwe samenwerking met de directievoerder, de nakoming van gemaakte afspraken in het kader van het contract en stuurt waar nodig bij.

Meer inhoudelijk stuurt de toezichthouder door heldere en proactieve communicatie, op draagvlak en resultaten. Hij/zij zorgt voor de organisatie en planning van de uitvoering van (voornamelijk) civieltechnische projecten in de openbare ruimte (riolering, civieltechnische kunstwerken, wegen, beplanting en openbare verlichting), inclusief de afstemming en communicatie met de omgeving. Hij/zij is dus naast projectmatig werken (PMW) bekend met omgevingsmanagement, BLVC en innovatieve contractvormen als UAV-gc en Bouwteam. De toezichthouder heeft eveneens ruime ervaring in het coördineren van de uitvoering van cultuurtechnische werken.

Op een energieke wijze is hij/zij in staat projecten naar een optimaal en duurzaam eindresultaat te leiden. Hij/zij heeft als belangrijke taak het houden van toezicht op de contract conforme uitvoering. Ook wordt van hem/haar inzet gevraagd bij de (contract)voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte, met name het toetsen van ontwerpen, bestekken en van kostenramingen.

Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de (contract)administratie van projecten, opstellen van weekrapporten en het geïnformeerd houden van de directievoerder en projectleider.

De toezichthouder die wij zoeken kan door zijn/haar manier van werken de gemeente op een positieve manier onder de aandacht brengen van externen. Daarbij is hij/zij klankbord voor collega-toezichthouders. De toezichthouder is voorts kritisch en doortastend en bouwt aan relaties. Hij/zij ziet kansen, hanteert conflicten en onderhandelt. Hij/zij is ‘de spil’ tussen aan de ene kant onze inwoners en aan de andere kant de verschillende aannemers.

De opdrachtgever(s)

Het team Projecten (voormalig Ingenieursbureau) is verantwoordelijk voor het projectmatig voorbereiden en realiseren van civiel- en cultuurtechnische projecten binnen de openbare ruimte in de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze projecten behelzen naast reconstructies van bestaande woonwijken ook nieuwe aanleg van woonkernen. Bedrijventerreinen en ontsluitingswegen zijn eveneens onderdeel van de projecten.

Omschrijving kandiaat

Het team Projecten (voormalig Ingenieursbureau) is verantwoordelijk voor het projectmatig voorbereiden en realiseren van civiel- en cultuurtechnische projecten binnen de openbare ruimte in de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze projecten behelzen naast reconstructies van bestaande woonwijken ook nieuwe aanleg van woonkernen. Bedrijventerreinen en ontsluitingswegen zijn eveneens onderdeel van de projecten.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde MBO-opleiding civiele techniek of gelijkwaardig;
 • Aantoonbare werkervaring als toezichthouder op civieltechnische projecten in een gemeentelijke organisatie;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder op civieltechnische projecten in een gemeentelijke organisatie, in de afgelopen 8 jaar
 • Aantoonbare kennis van- en werkervaring met verschillende contractvormen o.a. UAV en UAV-gc
 • Aantoonbare werkervaring Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie
 • Aantoonbare werkervaring met civiel- en cultuurtechnische werken
 • aantoonbare werkervaring in een omgeving met slappe bodem / zettingsgevoelig gebied
 • een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd
 • bereid om na de inhuurperiode (van minimaal 6 maanden) zonder verdere kosten in dienst te treden bij de gemeente Alphen aan den Rijn (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden)

Competenties

 • Deskundig;
 • Klantgericht;
 • integraal werken;
 • creatief;
 • projectmatig werken;
 • communicatief vaardig;
 • stressbestendig;
 • verantwoordelijk;
 • oordeelsvorming;
 • conflicthantering;
 • plannen en organiseren.

Extra info

 • Duur 3 maanden
 • Optie tot verlenging 2 maal 3 maanden
 • Uren per week 18-32
 • Start Z.s.m.

Locatie

Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

Alphen aan den Rijn gemeente

Publicatiedatum

19.06.2021

Publicatie eindigt

23.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.