Toezichthouder rechtmatigheid WMO en Jeugdwet

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Waalwijk geeft jaarlijks veel geld uit aan zorg (jeugdzorg en WMO). Daar is niets op tegen zolang onze inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben en de daarmee gemoeide uitgaven rechtmatig zijn.

Om het overheidsgeld maximaal in het sociale beleid te laten renderen is meer aandacht nodig voor rechtmatigheid, met name op drie punten:

• De wijze waarop cliënten omgaan met de besteding van aan hen toegekende middelen en voorzieningen, zoals een PGB.

• De wijze waarop malafide zorgverleners inspelen op PGB gefinancierde zorg.

• De verantwoording van reguliere zorginstellingen over hun feitelijke inzet ten opzichte van de aan hen opgedragen zorgverlening.

Niet alle onrechtmatig handelen willen wij “fraude” noemen. Soms wordt er moedwillig gefraudeerd. Het kan echter ook voorkomen dat er geen moedwillige fraude gepleegd wordt, maar dat partijen wel onterecht geld ontvangen voor zorg. In beide gevallen treden we als gemeente passend op.

Als toezichthouder rechtmatigheid WMO en Jeugdwet geef je uitvoering aan ons plan van aanpak ten aanzien van dit thema. Dat betekent dat je onderzoeken uitvoert bij casussen waar mogelijk sprake is van onrechtmatigheid. Na uitvoering van onderzoeken bepaal je of vervolgstappen zoals handhaving noodzakelijk zijn. Deze stappen voer je vervolgens ook uit.

De Toezichthouder rechtmatigheid WMO en Jeugdwet is kartrekker van onze aanpak. Tot zijn/haar taken behoren:
- Het ontvangen en bundelen van signalen die mogelijk duiden op onrechtmatigheid. Deze signalen komen van interne en externe partners;
- Het beoordelen van fraudesignalen (verzamelen van informatie, uitvoeren van onderzoek en passend optreden bij fouten of fraude);
- Intensiveren van de integrale samenwerking tussen verschillende afdelingen;
- Creëren van awareness bij collega's op dit thema;
- Periodiek het management, college en de gemeenteraad informeren over behaalde resultaten;

Omschrijving kandiaat

Onze ideale kandidaat heeft niet alleen kennis van dit vakgebied, maar is vooral een collegiale doorpakker. Je staat graag 'met de voeten in de klei' en pakt in razendsnel tempo signalen en casussen op. Signalen blijven dus nooit lang liggen en worden vlot en daadkrachtig onderzocht.

Je bent goed op de hoogte van relevante wetgeving (WMO en Jeugdwet) en de handhavingsmogelijkheden. Omdat je financieel prima onderlegd bent, weet je jaarrekeningen vlot te doorgronden en te beoordelen.

Je betrekt collega's bij je aanpak. Met name de collega's in het sociaal domein en van het cluster veiligheid/ondermijning informeer je over wat je doet en vraag jij om advies. Je bent geen vergadertijger en krijgt er energie van om op casuïstiekniveau aan de slag te gaan en daarin snel resultaten te behalen.

Functie eisen

  • Aantoonbare recente werkervaring als toezichthouder/onderzoeker/beleidsschrijver rechtmatigheid WMO en Jeugdwet
  • Recente relevante werkervaring bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur gemeente)
  • Je hebt kennis van en affiniteit met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet
  • Je hebt recent intensief samengewerkt met collega's die verantwoordelijk zijn voor een gemeentelijke ondermijningsaanpak
  • Je hebt aantoonbare kennis van financieringsstromen binnen de zorg en zorginstellingen
  • Je hebt recente aantoonbare werkervaring waarmee je kunt laten zien dat je in hoog tempo een diversiteit aan fraudesignalen hebt opgepakt, onderzocht en passend hebt opgetreden
  • Je hebt kennis en ervaring met daadwerkelijke zorgfraude en weet de diverse handhavingsmogelijkheden daarbij adequaat in te zetten.

Extra info

Van 4-5-2021 t/m 3-9-2021 | Optie verlenging: 4 x 4 maanden | Standplaats: Waalwijk | Juridisch | Uren: 27 per week | Aantal FTE: 0,75

Locatie

Waalwijk

Opdrachtgever

Waalwijk gemeente

Publicatiedatum

30.03.2021

Publicatie eindigt

10.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.