Technisch Manager Laadpalen

Nieuw

Functie omschrijving

De provincie Gelderland wil duurzame mobiliteit stimuleren in het kader van haar beleidsdoelstellingen en tevens ziet zij zich een taak om gemeenten te ondersteunen in opgaven zoals de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Zodoende heeft de Provincie Gelderland samen met de Provincie Overijssel een Europese aanbesteding gedaan namens deelnemende gemeenten voor openbare laadinfrastructuur. Naast de procesondersteuning voor de aanbesteding hebben Provincies toegezegd het contractmanagement voor de uitvoer van deze aanbesteding te organiseren voor de gehele looptijd. De Provincie Gelderland zal aan de technische kant van het contractmanagement invulling geven en zoekt daarvoor een Technisch Manager Laadpalen.

Aan de Europese aanbesteding Laadinfra doen 22 Gelderse en 19 Overijsselse gemeenten mee. Een marktpartij wordt het recht en de verplichting gegund voor het plaatsen van 2250 laadpalen in deelnemende gemeenten, in een plaatsingstermijn van 3 jaar (met mogelijke verlenging). Tevens verkrijgen ze exploitatierecht van 10 jaar (idem met mogelijke verlenging). Tijdens de plaatsingstermijn vindt een proef plaats voor een variabel laadprofiel in samenwerking met de netwerkbedrijven Alliander en Enpuls. De plaatsingstermijn is juli 2018 van start gegaan.

Eén dag per week dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden bij de provincie Gelderland of Overijssel. De andere dag mogen de werkzaamheden elders verricht worden.

De Technisch Manager moet beschikken over/ door het bureau worden voorzien van:

 • laptop met Windows en Office;
 • mobiele telefoon.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Technisch Manager betreft het namens de opdrachtgever toezicht uitoe-fenen op de uitvoering van de Europese aanbesteding Laadpalen (Overijsselse en Gelderse aanpak voor slim openbaar laden) en op de naleving van het contract met de concessiehouder.

De taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Voortgangsrapportages van CPO beoordelen; interpreteren uptime, storingen e.d.;
 • Opleverrapportages laadpalen beoordelen;
 • Het steekproefgewijs op locatie beoordelen van gerealiseerde en gerepareerde laadpalen conform contract;
 • Technische vragen m.b.t. laadpalen vanuit gemeenten behandelen;
 • Begeleiden processen voor wisselen energieleverancier op laadpaal;
 • Technisch deel van risicodossier managen;
 • Beoordelen van innovaties binnen de aanbesteding;
 • Voorstellen voor wijziging laadpaallocaties beoordelen;
 • Procescoördinatie met CPO en gemeenten rondom (ver)plaatsing/verwijdering laadpalen;
 • Zitting nemen in proces rondom gezamenlijke proef met variabel laadprofiel;
 • Coördineren van werkzaamheden van alle bij innovatie betrokken partijen. Tijdig initieren van, in overleg met de projectleider, gezamenlijke overleggen met netwerkbedrijven;
 • Zelfstandig nemen van ad-hoc beslissingen over zaken welke de voortgang van het project kunnen belemmeren. Is hierbij in staat met eigen deskundigheid de technische en financiële consequenties van zijn/haar beslissingen te overzien.

Functie eisen

 • de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde MBO opleiding Elektrotechniek (afgerond met een diploma) of over minimaal een afgeronde vergelijkbare opleiding.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) met de aanleg en het beheer en onderhoud van openbare elektrische infrastructuur.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in de rol van technisch manager in projectteams met verschillende stakeholders en belangen.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) met het beoordelen van geïnstalleerde openbare elektrische infrastructuur.
 • beschikt over ervaring met laadpalen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over actuele ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) op het gebied van plaatsing en onderhoud van laadinfrastructuur, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met pilotprojecten in openbare elektrische infrastructuur, aan te tonen met praktijkvoorbeelden

Competenties

 1. Kwaliteitsbewust: Je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.
 2. Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 3. Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 4. Oordeelsvorming: Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen.
 5. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.

Extra info

 • Aanvang: 1-10-2019
 • Einddatum: 30-9-2020
 • Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
 • Uren per week: gemiddeld 10 uur

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Gelderland provincie

Publicatiedatum

19.08.2019

Publicatie eindigt

25.08.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.