Teammanager Ruimte

Nieuw

Functie omschrijving

De teammanager geeft leiding aan en organiseert activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Het team bestaat uit twee productgroepen: advisering ruimtelijk juridische en advisering en verwerking ten behoeve van het beheer van het ruimtelijk areaal. Hij/zij is direct aanspreekbaar op de inzet van mensen en middelen in relatie tot de vastgestelde doelen en beleid. Binnen het management is ook het opdrachtgeverschap van programma’s en/of projecten belegd.

De teammanager is verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie. Een empathische teammanager die energie krijgt van het uitdagen en faciliteren van de vaklieden binnen het team. Stimuleert de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven. In staat om in een co-creatie met de vakmensen duidelijke opdrachten te formuleren vanuit een blik op het geheel (‘het gaat niet alleen om de klus’).

Daarnaast is hij/zij betrokken, in verbinding en in staat om intuïtief aan te sturen op de resultaatafspraken. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden die het eigentijdswerken biedt. Hij/zij stimuleert de samenwerking en de mondigheid van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen.

Een besluitvaardige teammanager die durft op te treden, de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt. Daarnaast is het een manager die de bereidheid toont om aangesproken te worden op zijn eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan de vraag van de omgeving. Netwerken (in- en extern) zijn daarmee onlosmakelijk verbonden.

De opdrachtgever(s)

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
Cluster Ruimte staat voor het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en het tot stand brengen en houden van kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: van idee tot realisatie, inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Binnen het cluster Ruimte zetten 8 teams zich dagelijks in om een kwalitatief en hoogwaardige leefomgeving tot stand te brengen en op peil te houden. Binnen Cluster Ruimte worden daarnaast ruimtelijke ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. Om een beeld te geven waar Cluster Ruimte zich mee bezig houdt, volgt hierna een beknopte uiteenzetting van de werkzaamheden per team.

Het clusterteam
In het clusterteam wordt gestreefd naar complementariteit en diversiteit. De teamleden werken samen aan het realiseren van de opgaven van het cluster. De teammanagers en clusterdirecteur steunen elkaar, versterken elkaar en sturen op output en outcome. De wijze waarop binnen het clusterteam wordt samengewerkt is een voorbeeld voor het cluster en de organisatie. De managers zijn in staat om goed om te gaan met de spanning die kan bestaan tussen teambelangen en cluster en/of organisatiebelangen.

Functie eisen

 • Een afgeronde WO bachelor opleiding.
 • Een afgeronde WO masteropleiding Rechten of Bestuurskunde
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een juridische vergelijkbare positie als Adviseur / Coördinator / Manager in de afgelopen 10 jaar
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een leidinggevende positie waarin je zowel strategische/advies rollen als uitvoerende rollen aanstuurt (duidelijk weergegeven in het cv)
 • Aantoonbare werkervaring binnen een lokale overheid de afgelopen 5 jaar
 • Bereid om, bij naar tevredenheid functioneren, kosteloos in dienst te treden na 12 maanden

Competenties

 • Je hebt inzicht en gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.
 • Verder beschik je als teamleider over goede competenties op het gebied van leidinggeven: je bent empathisch, je verbindt mensen en inhoud.
 • Je ontwikkelt, vernieuwt en verbetert samen met de medewerkers van het team en kan uitstekend coachen.
 • Medewerkers en omgeving neem je mee in een veranderende (werk)omgeving.
 • Naast de competenties voor leidinggeven ben je omgevingsbewust, verantwoordelijk, zie je kansen en kan deze samen met jouw team effectief omzetten in resultaten.

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging 1 maal 6 maanden
 • Uren per week 36
 • Start Z.s.m.

Locatie

Westland

Opdrachtgever

Westland gemeente

Publicatiedatum

02.03.2021

Publicatie eindigt

07.03.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.