Subsidie beoordelaar POP3 (Nederlands Recht, Beleidskunde/Bestuurskunde, Bedrijfskunde)

Nieuw

Functie omschrijving

Als provincie bouwen we aan de toekomst van een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. Dit doen we steeds vaker in een netwerk met andere maatschappelijke partijen. Onze maatschappelijke opgaven realiseren we onder meer door subsidies te verstrekken, jaarlijks voor ruim € 200-miljoen. Veel en zeer diverse partners in de Gelderse samenleving maken gebruik van ons subsidiebudget: van gemeenten tot particulieren en van kenniscentra tot individuele bedrijven. Zo maken we met subsidies als provincie een breed scala aan projecten mogelijk. De resultaten blijven na realisatie vaak blijvend zichtbaar in Gelderland aanwezig.

Het werken vanuit partnerschap vraagt van ons een nieuwe rolinvulling: meedenken aan de voorkant van het proces zodat de provinciale ambities zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Binnen de afdeling worden de binnenkomende subsidieaanvragen beoordeeld, de subsidies al dan niet verleend, de gesubsidieerde aanvragen tijdens de uitvoering gevolgd en na afloop afgewikkeld.

De inzet van beoordelaars is breed (beleidsterrein, fase in het subsidieproces, type subsidie), zodat de aanvrager op tijd antwoord krijgt. Dit jaar vraagt met name het Plattelandsprogramma POP3 veel aandacht. Wij zijn daarom op zoek naar een externe collega beoordelaar. Wij vragen van de externe collega ook inzet op andere subsidieterreinen als de werkvoorraad daartoe aanleiding geeft.

De sfeer in de afdeling is open en collegiaal. We verlangen dat je over jouw eigen takenpakket heen kunt kijken en actief suggesties voor verbetering van kwaliteit en snelheid kunt doen. Samen met de andere beoordelaars ben je verantwoordelijk voor een tijdige afdoening van alle binnenkomende stukken. Wij gebruiken als team de Scrum Agile werkwijze, waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband moet kunnen werken. Je neemt hieraan actief, betrokken en resultaatgericht deel.

Kennisdeling is van belang, in het bijzonder ook met de andere collega's die voor POP werken. Je neemt deel aan kennisdelingsbijeenkomsten met de RVO. Je werkt efficiënt. Daarvoor kun je hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Je kunt complexe zaken eenvoudiger maken en waar nodig creatief met een oplossing komen. Je overlegt bij complexe dossiers of vragen met de POP3 juristen, je collega’s en RVO om zo tot een goed onderbouwd oordeel te komen. Uiteindelijk neemt de POP3 procesmanager een besluit op basis van jouw oordeel. Met de POP3 procesmanager heb je in het werk dan ook regelmatig contact. Je werkt samen met de collega's van de programma's die zorgdragen voor de inhoudelijke beoordeling en afstemming met de externe deskundigencommissie. Je hebt contacten met aanvragers voor het opvragen van ontbrekende informatie of het oplossen van onduidelijkheden. Je gaat op werk- en controlebezoek. Waar nodig organiseer je overleg met een aanvrager, geef je voorlichting over de regels en de aanvraagprocedure en sta je aanvragers te woord over genomen besluiten.

Werkzaamheden

Als je onder tijdsdruk van aanpakken weet dan is dit een leuke opdracht voor jou!

Je beoordeelt binnengekomen subsidieverzoeken en handelt deze binnen de geldende termijnen af. Subsidieverzoeken betreffen de subsidieverlening (vooraf) en de subsidievaststelling (achteraf), en ook alle besluiten en handelingen die daartussen nodig zijn (betalingsverzoeken, wijzigingsverzoeken).

Je toetst de verzoeken financieel en juridisch aan de inhoudelijke criteria uit de regeling. Omdat je voor het POP3-programma werkt en jouw werk op EU-conformiteit wordt getoetst door de RVO, leg jij jouw oordeelsvorming gedegen en auditproof vast in checklisten die daarvoor in gebruik zijn.

Subsidieverstrekking is een vak. Dat geldt zeker ook voor de POP-subsidies, waarbij het Europese kader en de relatie met de RVO het beoordelen en afhandelen van subsidieverzoeken extra ingewikkeld maakt. De toets door de RVO vraagt dat je kunt incasseren, en je moet in staat zijn om samen met de RVO te zoeken naar oplossingen als de situatie daarom vraagt. Je toetst rapportages aan de verplichtingen die gelden, inclusief de te behalen resultaten. Je werkt aan financieel meest complexe en politiek gevoelige dossiers.

Wij verwachten van jou dat je meebeweegt met de ontwikkelingen in onze organisatie. Dat betekent onder meer dat je tijd weet vrij te maken voor brede vraagstukken die de POP-medewerkers of zelfs ook de gehele afdeling betreffen.

Je snapt dat de maatschappelijke opgaven van de provincie leidend zijn in wat wij te doen hebben en weet dat goed te combineren met de eisen vanuit rechtmatigheid.

Functie eisen

 • beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding Nederlands Recht, Beleidskunde/Bestuurskunde, Bedrijfskunde of in een financieel/economische richting met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
  • Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met subsidie werkzaamheden, met verantwoordelijkheden zoals beschreven in deze uitvraag.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting hoe u denkt aan de gevraagde 2 jaar ervaring in deze eis te voldoen.
 • Voldoet aan dit criterium
 • beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015-2020) met financiële en juridische zaken.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee projecten (één voor ervaring met financiële zaken en één voor ervaring met juridische zaken) waaruit blijkt dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met subsidie werkzaamheden voor POP3 en/of Europese subsidies, met verantwoordelijkheden zoals beschreven in deze uitvraag, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met financiële zaken betreffende subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor Europese subsidies bij of voor een Gemeente, Provincie, Ministerie of Rijksdienst, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met procesmatig werken, denkt in processtappen en weet de werkprocessen gemakkelijk te doorgronden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met juridische zaken betreffende subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

 • Resultaat- en oplossingsgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Oordeelsvorming: Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen.
 • Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
 • Zorgvuldigheid/nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.

Extra info

 • Startdatum 15-12-2020
 • Einddatum 14-12-2021
 • Optie tot verlenging 4 x 6 maanden
 • Uren per week 36 uur

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Gelderland provincie

Publicatiedatum

12.11.2020

Publicatie eindigt

22.11.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.