Stedenbouwkundig supervisor Kazerne Kwartier (Bouwkunde & Civiele techniek)

Nieuw

Functie omschrijving

Team Project- en procesmanagement

Het team Project- en procesmanagement is verantwoordelijk voor de realisatie van (majeure) projecten binnen de gemeente Venlo.


Stedenbouwkundig supervisor

Ten behoeve van het project Kazerne Kwartier is de gemeente Venlo op zoek naar een stedenbouwkundig supervisor. Een tijdelijke functie binnen de projectorganisatie Kazerne Kwartier. Een functie voor de duur van circa 2 jaar, tot en met de start en een deel tijdens de uitvoering van fase I van het project, voor gemiddeld 12 uur per week. Het eerste half jaar zal dit intensief sturend naar de geselecteerde ontwikkelende marktpartijen zijn als gezamenlijke uitwerking van de vastgestelde stedenbouwkundige visie naar een ontwikkelplan. Hierna veranderd de rol van sturend naar monitorend. Deze fase zal minder intensief zijn. Het gemiddelde van 12 uur zal het eerste halfjaar hoger liggen en de fase daarna zal de urenbesteding minder zijn.

Als onderdeel van de projectorganisatie Kazerne Kwartier ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van door marktpartijen ingediende ontwikkelplannen en het bewaren van de stedenbouwkundige samenhang tussen de diverse deelplannen. Het eerste half jaar zal dit sturend zijn, waarna de rol veranderd in monitoring en begeleiding. Dit alles op basis van de op 29 januari 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier, waarin erfgoed, mobiliteit en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Je werkt hierbij nauw samen met de andere leden van het projectteam onder leiding van de projectmanager. Hiërarchisch valt de stedenbouwkundig supervisor onder de teamleider Project- en Procesmanagement.

Werkzaamheden

 • Op een sturende wijze de 3 ingediende proposities van de geselecteerde ontwikkelende marktpartijen (als reactie op de stedenbouwkundige visie) in samenwerking met deze marktpartijen en de gemeente Venlo door te ontwikkelen naar een integraal ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient rond de zomer 2021 te kunnen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwikkelplan is een doorvertaling van de vastgestelde stedenbouwkundige visie geeft naast de stedenbouwkundige ontwikkelkaders per ontwikkelveld eveneens richting aan de in de visie benoemde thema’s o.a. duurzaamheid, erfgoed, programmaverdeling en energie.
 • In de eerste fase geef je leiding aan het proces om te komen tot het door alle partijen gedragen ontwikkelplan en bent verantwoordelijk voor de vertaling naar een fysiek document. (voor de verbeelding / fysieke vertaling mag je je laten ondersteunen door derden in overleg met de projectmanager voor 6 maanden voor eveneens max. 10 uur per week)

Na vaststelling van het ontwikkelplan zullen de geselecteerde ontwikkelende marktpartijen per ontwikkelveld met eigen ontwerpers op basis van het ontwikkelplan met concrete plannen komen.

 • Aangezien de marktpartijen aan de voorkant mee aan de ontwerptafel hebben gezeten in het tot stand komen van het ontwikkelplan, is de verwachting dat rol van supervisor in de uitwerkingsfase door de geselecteerde marktpartijen zich in de praktijk vertaald naar een begeleidende rol van de externe ontwerpers.
 • In de laatste fase toets je namens de gemeente de ingediende ontwikkelplannen aan het gezamenlijk gerealiseerd ontwikkelplan en de reeds vastgestelde stedenbouwkundige visie. Hierbij neem je de gemeentelijke stedenbouwkundige onder je hoede zodat hij of zij deze toetsende rol in onderlinge afstemming kan overnemen.

De opdrachtgever(s)

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 28 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt. En er zijn 4 programmanagers die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de beleidsprogramma’s van de gemeente Venlo.

Omschrijving kandiaat

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring en aantoonbare ervaring met herontwikkelingsgebieden waarbij behoud en inpassing van erfgoed (Rijks en gemeentelijk beschermd) een belangrijk onderdeel uitmaakt;
 • Ervaring met het voeren van de supervisierol, bij voorkeur in (deel)opdracht van de overheid;
 • Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Een krachtige verbinder, die in staat is diverse ontwikkelpartners met individuele belangen in het voorportaal van de ontwikkeling sturend naar een integraal plan toe te brengen.
 • Een goede gesprekspartner op bestuurlijk niveau en je houdt rekening met de gevolgen van ontwikkelingen, beslissingen en acties.

Functie eisen

 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan in de afgelopen 8 jaar met herontwikkelingsgebieden waarbij behoud en inpassing van erfgoed (Rijks en gemeentelijk beschermd) een belangrijk onderdeel uitmaakt. Dit moet duidelijk blijken uit de functie, werkzaamheden, werkgevers/ opdrachtgevers en gewerkte periodes die op het CV vermeld staan.
 • Op CV aantoonbaar tenminste 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met het voeren van de supervisierol in (deel)opdracht van de overheid. Dit moet duidelijk blijken uit de functie, werkzaamheden, werkgevers/ opdrachtgevers en gewerkte periodes die op het CV vermeld staan.
 • Aantoonbaar beschikbaar per 01 februari 2021 voor gemiddeld 12 uur per week gedurende de periode van de opdracht. Vermeld duidelijk de beschikbaarheid.

Competenties

 • Inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen;
 • Klantgerichtheid: de wensen en behoeften van de (interne en de externe) klant onderzoeken en hiernaar handelen, zonder het eigen zakelijk belang te kort te doen;
 • Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen;
 • Overtuigingskracht: Anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en draagvlak creëren.

Extra info

Van 1-2-2021 t/m 1-2-2023 | Optie verlenging: 4 x 6 maanden | Standplaats: Venlo | Bouwkunde & Civiele techniek | Uren: 12 per week

Locatie

Venlo

Opdrachtgever

Venlo gemeente

Publicatiedatum

08.01.2021

Publicatie eindigt

17.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.