Sr. adviseur Maatschapelijke Voorzieningen

Nieuw

Functie omschrijving

Kom meewerken aan de groei van Amsterdam. De adviseurs Maatschappelijke Voorzieningen werken op het snijvlak van sociaal en fysiek. Je bundelt de huisvestingsvragen van het sociale domein en zorgt ervoor dat deze een goede plek krijgen in Amsterdam Noord. Een groeiend Amsterdam heeft namelijk niet alleen woningen, maar ook scholen, locaties voor Ouder- en Kindteams, gezondheidscentra, sportvelden, bibliotheken etc. nodig om een complete en ongedeelde stad te zijn voor iedere Amsterdammer.

Als gebiedsadviseur Maatschappelijke Voorzieningen (MV) vertaal je de maatschappelijke beleidsopgaven naar concrete ruimtelijke reserveringen/claims in gebiedsontwikkelingsprojecten en ontwikkelbuurten in Amsterdam. Het gebied hier betreft Amsterdam noord. Je hebt een tactische rol en schakelt voortdurend tussen:
• Ruimtelijke gebiedsopgave en maatschappelijke opgaven;
• Partners in het fysieke (G&O; GV etc) én sociaal domein (OJZD; S&B etc);
• Strategie en uitvoering;
• Gemeentelijke collega's bij andere beleidsafdelingen en stadsdelen.

Werkzaamheden

 • Je bent aanspreekpunt voor de project- en programmamanagers en projectteams in Noord, beleidsafdelingen van het sociale domein, stadsdelen en andere partners;
 • Je stemt af met projectteams in Amsterdam Noord, beleidsafdelingen en het stadsdeel Noord om te komen tot ruimteclaims, planningen en financiering van maatschappelijke voorzieningen;
 • Je adviseert bij de totstandkoming van de planproducten in het planontwikkelproces, en te nemen bestuurlijke besluiten en toetst deze producten aan de beleidskaders in de verkennings-, haalbaarheids- en ontwerpfase;
 • Je zorgt voor een goed afgewogen ruimte- en kavelclaim en bijbehorende inpassing tijdens alle Plaberum planfasen en vertaalt de claim naar concrete kaders voor haalbare projecten;
 • I.s.m. de beleidsmedewerkers draag je zorg voor een goede overdracht aan een projectleider voor de realisatie van de maatschappelijke voorziening in de uitvoeringsfase;
 • Je werkt nauw samen met de collega's van onderwijs, jeugd, zorg, kunst & cultuur en sport & bos en stadsdelen;
 • Je neemt deel aan relevante overleggen binnen OJZD/sociaal domein en gebiedsontwikkelingsprojecten/fysiek domein.

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Functie eisen

 • erkend HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • minimaal 5 jaar ervaring met ruimtelijke planning en vastgoedontwikkeling.
 • ervaring met projectmatig werken.
 • bij voorkeur werkervaring opgedaan binnen het sociaal domein.
 • bij voorkeur kennis van en ervaring binnen een dynamische politieke- en bestuurlijke omgeving.

Extra info

• Startdatum: 3-5-2021
• Einddatum: 29-4-2022
• Werklocatie: Jodenbreestraat, 25, 1011NH, AMSTERDAM
• Aantal fte: 0,5 - 0,7
• Aantal uren per week: 18 - 24
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

13.04.2021

Publicatie eindigt

20.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.