Sociaal Wijkteamlid WMO

Functie omschrijving

Team Sociale Wijkteams

helpt inwoners die ondersteuning nodig hebben om zo fijn en zelfstandig mogelijk te leven. Denk aan huishoudelijke hulp, jeugdhulp en hulp aan gezinnen met meerdere problemen. Met KanDoen helpen we mensen bovendien aan nuttig werk, zodat ze meedoen in de maatschappij. Ons streven is om verder te kijken dan de vraag: gaat het bij bijvoorbeeld een scootmobiel echt om een probleem om zich te verplaatsen, of leeft de wens aan sociale contacten? We luisteren goed, vragen door en willen écht helpen: soms zoeken we daarbij de grenzen op van wat kan en mag. Valt een aanvraag buiten de richtlijnen, dan wijzen we op alternatieven. We zijn een hecht team dat stevig in de schoenen staat en steeds kijkt hoe het anders, beter en slimmer kan. Een team vol dynamiek en drive!

Werkzaamheden

Als sociaal wijkteamlid met aandachtsgebied WMO

werk je voor alle inwoners van de gemeente Venlo vanaf 18 jaar, die een ondersteuningsvraag hebben op één of een combinatie van meerdere leefgebieden, zoals regie, financiën, werk/opleiding, sociale participatie, mentale gezondheid en wonen.

Je vervult daarbij de volgende rollen en daarbij behorende taken:


Arrangeerder

Je zorgt voor een brede vraagverheldering om de ondersteuningsvraag van de inwoner (en zijn netwerk/mantelzorger) in kaart te brengen met als uitgangspunten: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig (trap van oplossingen). Als er maatwerk nodig, draag je er zorg voor dat dit geleverd wordt.

Taken:

 • Het voeren van keukentafelgesprekken met de inwoner (en zijn netwerk/mantelzorger) en in afstemming met hen het opstellen van een leefzorgplan, gericht op het bereiken van doelen.
 • Het stimuleren van eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner (en zijn netwerk/mantelzorger) en het optimaal inzetten daarvan.
 • Het zorgdragen voor een afgestemd plan voor en met een huishouden/gezin met meerdere (complexe) ondersteuningsvragen.

Regisseur

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de inwoner en zorgt dat alle betrokken professionals met de inwoner dezelfde doelen nastreven welke zijn vastgelegd in een plan.

Taken:

 • Het volgen en sturen op de te behalen doelen uit het leefzorgplan en zorgdragen voor aanpassingen waar nodig.
 • Het werken volgens de formule ‘1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur”. Als er meerdere hulpvragen in het gezin zijn, worden de plannen per lid van het gezin/huishouden op elkaar afgestemd. Indien hierover geen overeenstemming bereikt wordt neemt het jeugdwijkteamlid de beslissing over de inzet van de ondersteuning.
 • Het bewaken of de ingezette ondersteuning voldoende bijdraagt aan de te bereiken doelen. (evalueren)
 • Aan het einde van een afgesproken traject toetsen of doelen zijn bereikt en of de geboden ondersteuning en zorg geholpen heeft bij het oplossen van de ondersteuningsvraag

Omschrijving kandidaat

 • je beschikt over werkervaring als Wmo consulent.
 • je bent breed inzetbaar in het Wmo werkveld.
 • je hebt ervaring met het werken bij een 1000.000+ gemeente
 • je hebt ervaring met het indiceren van voorzieningen

Functie eisen

 • aantoonbaar afgeronde relevante HBO opleiding;
 • minimaal 3 jaar werkervaring als WMO consulent met focus op begeleiding;
 • Ruime werkervaring binnen een 100.000+ gemeente
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Zorg en Welzijn en Participatie;
 • Ervaring met regie voeren ten aanzien van meervoudige en/of complexe problematiek;
 • Op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein en brede kennis van de sociale kaart;
 • Je hebt een flexibele en dienstverlenende houding, dat betekent ook dat je in alle duidelijk kunt uitleggen waarom iemand geen voorziening krijgt of minder dan verwacht;
 • Met het oog op huisbezoeken ben je in het bezit van rijbewijs B;
 • Je hebt goede communicatieve en orqanisatorische vaardigheden;
 • Je bent in staat om vraagverhelderingsgesprekken te voeren en samen met de burger te bekijken hoe hij/zij het beste het probleem zelf kan oplossen; Hierbij kijk je naar het brede maatschappelijke veld;
 • Je bent in staat om de problematiek van de burger zoveel mogelijk integraal te benaderen.
 • Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als WMO consulent.
 • Op cv aantoonbaar minimaal 1 ,5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar binnen een 100.000+ gemeente.
 • Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als WMO consulent begeleiding.
 • Op cv aantoonbaar beschikbaar voor 32 uur per week per 1 februari 2022 voor de gehele looptijd van de opdracht.

Extra info

Van 1-2-2022 t/m 1-7-2022 | Optie verlenging: 4 x 6 maanden | Standplaats: Venlo | Sociale zaken & Werkgelegenheid | Uren: 36 per week

Locatie

Venlo

Publicatiedatum

18.01.2022

Publicatie eindigt

27.01.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.