Senior planning- en control specialist

Nieuw

Functie omschrijving

Als senior planning- en control specialist/ business controller krijg je met alle onderdelen van de planning en control cyclus te maken:

 • het financieel maken van plannen bij begrotingen en in business cases;
 • het verrichten van analyses;
 • het bewaken van de realisatie;
 • het opstellen en bespreken van diverse rapportages.

Kortom, je bent de business partner van het management!

Verder stel je zelfstandig beleidsdocumenten op en je zorgt voor een adequate implementatie daarvan in de planning en control cyclus. Je bent betrokken bij het opstellen van jaarplannen zowel in de verticale stuurlijnen van de organisatie inrichting als in de horizontale beleidsmatige stuurlijnen. Daarnaast ben je sparringpartner van het management bij planvorming, realisatie en in de verantwoording. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse bedrijfseconomische vraagstukken van zowel financiële als niet-financiële aard en legt daarbij verbanden tussen beide. Hierbij borg je dat de (beleids)kaders en afgesproken procedures van het Hoogheemraadschap worden nageleefd.

Je coördineert één of meerdere planning en control producten inclusief het bestuurlijke proces, en communiceert daarvoor adequaat op verschillende niveaus. Je brengt kennis van en ervaring met vernieuwing en versterking van planning en control mee en geeft daar samen met anderen in het team inhoud en vorm aan. Om die ontwikkeling daadwerkelijk verder vorm te kunnen geven moet je stevig in de schoenen staan.

Daarnaast ben je fiscaal voldoende onderlegd op het gebied van de belastingheffing bij waterschappen en de wettelijk benodigde onderbouwing daarvan.

Je hebt oog voor en affiniteit met de administratieve verwerking van geld, investeringen, uren en producten in verschillende systemen. Als senior collega ben je een autoriteit op je vakgebied en heb je vanuit je kennis en ervaring een rol waarmee je het team versterkt en ook de positie van het team in de organisatie versterkt.

Je doet je werk secuur, gedegen en met toewijding maar ook met inlevingsvermogen voor management en bestuur. Voor het management ben je een belangrijke, benaderbare en betrouwbare adviseur en sparringpartner. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse bedrijfseconomische vraagstukken van financiële als niet-financiële aard aan je collega’s, je afdelingsmanager en het management. Hierbij borg je dat de (beleids)kaders en afgesproken procedures van het Hoogheemraadschap van Delfland worden nageleefd.

De opdrachtgever(s)

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting van Bedrijfseconomie;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig functioneren als Adviseur P&C / Business controller;
 • Minimaal één (1) jaar aantoonbare werkervaring bij een waterschap;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare ervaring als senior financieel adviseur;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van belastingheffing bij een waterschap.

Competenties

 • Analytisch vermogen: Is in staat om op een systematische wijze (complexe) problemen en/of situaties te doorgronden en oorzaken en verbanden te leggen.
 • Oplossingsgerichtheid: Herkent kansen en bedreigingen, begrijpt de oorzaken en neemt afhankelijk van de concrete situatie actie en/of doet voorstellen voor oplossingen.
 • Overtuigingskracht: Oefent Invloed uit op anderen en wordt als autoriteit geaccepteerd.
 • Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie.

Extra info

 • Plaats tewerkstelling: Delft
 • Startdatum: 26 juni 2023
 • Aantal uren per week: gemiddeld 36 uur per week
 • Looptijd overeenkomst: tot 31 december 2023

Locatie

Delft

Publicatiedatum

24.05.2023

Publicatie eindigt

03.06.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.