Senior Planeconoom

Nieuw

Functie omschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren (senior) planeconoom die van aanpakken weet. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

Gemeente Haarlemmermeer, cluster Grond- en Vastgoedzaken
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland, opgebouwd uit 31 kernen. Dit levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals en niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.
Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons en bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grondzaken en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De
uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s
vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan
ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en
financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt
hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Grondzaken
Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Werkzaamheden

Je gaat als planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse gebiedsontwikkelingen in de gemeente Haarlemmermeer. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

  • Opzetten van verkenningen van de financiële haalbaarheid van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses. Hierbij zal de focus liggen de haalbaarheid van beleidsdoelen en ambities en verhaalbaarheid van kosten. Verder is het van belang grip te krijgen op zogenaamde kantelpunten bij de realisering van bovenplans groen en infrastructuur.
  • Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen.
  • Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe – plan economische – werkwijzen, business cases en (verdien)modellen.
  • Toepassen van mogelijkheden voortvloeiend uit de WRO en aankomende Omgevingswet.

Omschrijving kandidaat

Je bent een ervaren planeconoom en toont bevlogenheid met complexe gebiedsontwikkelingen met meerdere stakeholders, zowel privaat als publiek.

Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.

Functie eisen

  • Op CV aantoonbare, relevante afgeronde HBO of WO opleiding in ruimtelijke ontwikkeling, economie, planologie, bedrijfskunde of aanverwante studies, zoals bouwkunde.
  • Je hebt op CV aantoonbare actuele ervaring als planeconoom - tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar - op het gebied van grootschalige gebiedsontwikkelingen en transformatieprojecten.
  • Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring bij een middelgrote gemeente in de afgelopen 15 jaar.
  • Je hebt op CV aantoonbaar ervaring met grootschalige gebiedsontwikkelingen en transformatieprojecten. planologie, zoals in de Opdrachtomschrijving wordt weergegeven, tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar. De mate waarin u aantoonbaar uit CV meer actuele relevante ervaring heeft in dit vakgebied, wordt hoger beoordeeld.
  • Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (in de afgelopen 15 jaar) met het werken in een politiek gevoelige omgeving en beschikt over een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent vaardig met het omgaan met tegenstrijdige belangen. De mate waarin u aantoonbaar uit CV meer werkervaring bij een gemeentelijke organisatie heeft, wordt hoger beoordeeld.

Extra info

Van 3-10-2022 t/m 2-4-2023 | Optie verlenging: 5 x 6 maanden | Standplaats: Hoofddorp | Grondzaken, vastgoed en planeconomie | Uren: 24 per week | Aantal FTE: 0,7

Locatie

Hoofddorp

Publicatiedatum

05.08.2022

Publicatie eindigt

24.08.2022

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.