Senior Juridisch Planologisch medewerker Gemeente Amsterdam / team RenD Nieuw-West

Nieuw

Functie omschrijving

De senior juridisch planoloog levert een essentiële juridische bijdrage en specialistische kennis aan projecten voor woningbouw, Westpoort en de ontwikkelbuurten in Nieuw-West. De werkzaamheden bestaan uit:
 • Het zelfstandig opstellen en/of het begeleiden van bestemmingsplannen (omgevingsplan);
 • Het zelfstandig opstellen van offertes en planningen en het bewaken van ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
 • Zelfstandig met een strategische blik de juridische aspecten van zeer complexe ruimtelijke vraagstukken analyseren en oplossingen voorstellen, met name in Gebiedsontwikkeling Westflank, Ontwikkelbuurten en Westpoort (oa specifieke milieuvraagstukken);
 • Bestuur en projectorganisatie adviseren zowel mondeling als schriftelijk over de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten en de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke wetgeving;
 • Zelfstandig redigeren van planregels en toelichting en het verzorgen van overleg en beantwoording ex artikel 3.1.1 Bro;
 • Landelijke ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht volgen, waardoor je ook actuele kennis hebt van de komende Omgevingswet en aanverwante wetgeving alsmede relevante jurisprudentie;
 • Relatiebeheer met verschillende afdelingen binnen de gemeente (projecten, gebieden en vergunningen);.

Werkzaamheden

De juridisch-planoloog levert in het 1ste jaar: Planregels, beleidsamenvatting en juridische toelichting voor Omgevingsdocumenten (onderdeel Omgevingsplan, voorheen bestemmingsplannen) voor:
 • 4 complexe transformatieprojecten in Ringzone-West;
 • 2 voor gebiedsontwikkeling Ontwikkelbuurten (Lodewijk van Deijsselbuurt, Confuciusbuurt). Concept planregels, beleidsamenvatting en juridische toelichting voor 2 investeringsbesluiten voor Ontwikkelbuurten (Couperusbuurt en Dichtersbuurt) Juridisch planologische deeladviezen en Integrale ruimtelijke adviezen (WABO uitgebreide procedure);
 • Complexe transformatieprojecten Westpoort (deels afhankelijk van particulier initiatief, minimaal 5 per jaar);
 • 5 complexe inbreidingsprojecten Ontwikkelbuurten;
 • Vergunningverlening culturele en popfestivals Westpoort(afhankelijk van particulier initiatief / Corona, circa 15 per jaar).
Uit bovenstaande planprocessen voortkomende afstemmingen, toelichtingen, bezwaar- en beroepsprocedures en hoorzittingen die plaats vinden in de periode van de opdracht worden beschouwd als onderdeel van de opdracht.

De opdrachtgever(s)

De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) richt zich op de duurzame ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van Amsterdam. Dit doen zij elke dag met bijna 600 professionals. Een geweldige opgave in deze dynamische stad, want Amsterdam staat qua ruimtelijk beleid voor een ongekende transitie. Binnen een snel veranderende context worden grote ruimtelijke veranderopgaven aangepakt in een dichtbebouwde omgeving. De nadruk ligt op de bestaande stad en alle processen (van groot tot klein) die daar plaatsvinden en bijdragen aan de transformatie van de stad, maar strekt zich ook uit tot nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding Rechten of Planologie of een aanverwante studie.
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van gemeentelijk juridisch planologisch werk.
 • heeft werkervaring met het zelfstandig opstellen en redigeren van planregels en bestemmings-/ omgevingsplannen toelichten.
 • heeft adviesvaardigheden richting gemeentelijk bestuur en directie.
 • bekend met het maken van afwegingen in ruimtelijke besluitvorming.
 • heeft aantoonbare kennis van milieuwetgeving (mn tbv Westpoort), Omgevingswet, Wro, Wabo en Awb en aanverwante gemeentelijke verordeningen.

Extra info

• Startdatum: 1-11-2021
• Einddatum: 31-10-2022
* Optie tot verlenging: Nee
• Aantal uren gemiddeld per week: 24

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

19.10.2021

Publicatie eindigt

25.10.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.