Senior Juridisch Adviseur Vastgoed en Grondzaken

Nieuw

Functie omschrijving

Als senior juridisch adviseur Vastgoed en Grondzaken geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Als jurist Vastgoed en Grondzaken ben je verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en / of beoordelen van juridische stukken, zoals overeenkomsten en akten op het gebied van vastgoed en grondzaken. Denk hierbij aan exploitatieplannen, anterieure grondexploitatie-overeenkomsten, voorovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten, koopovereenkomsten, leveringsakten, huurovereenkomsten, erfpacht, recht van opstal, allonges en de WVG. Vanuit je juridische specialisme neem je deel aan (complexe) projecten, in hoofdzaak op het gebied van ruimtelijke (gebieds-)ontwikkelingen. Het gaat om complexe opgaven en onderhandelingstrajecten van préprojectfase tot uitvoering en uitgifte. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving. Ook betreft het beheercontracten van het gemeentelijk vastgoed. Tot slot signaleer je mogelijke (beleid)verbeteringen en adviseer je mee over beleidsvorming. Het team is in ontwikkeling en we zijn dan ook opzoek naar mensen die daar aan mee kunnen en willen denken.

De opdrachtgever(s)

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 zijn we verhuisd naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team
Het team Bedrijfsbureau Ruimte (BBRU) biedt ondersteuning aan alle primaire processen binnen het cluster Ruimte. De collega’s dragen zorg voor het inrichten, registreren, monitoren en rapporteren van ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende en adviserende rol richting het management en de overige teams als het gaat om de interne bedrijfsvoering. Binnen het team worden verschillende doelgebieden onderscheiden zoals areaalbeheer, juridische advisering (handhaving, bezwaar, beroep, vastgoed & grondzaken), ondersteuning programma- en projectmanagement, procesmanagement en administratie (reiniging, grondzaken, verhuur vastgoed, begraafplaatsen en bedrijfsvoeringaspecten).

Functie eisen

 • Een gevolgde wo opleiding.
 • Een afgeronde juridische opleiding op wo niveau
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van privaatrecht / vastgoed en grondzaken
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior juridisch adviseur in de afgelopen 7 jaar
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior juridisch adviseur bij een gemeente in de afgelopen 7 jaar
 • Aantoonbare werkervaring bij een 100.000+ gemeente in de afgelopen 7 jaar

Competenties

 • Dat betekent ook dat je de juridische standpunten helder kunt verantwoorden aan niet-juristen en kunt overtuigen in de juridische risico’s en tegelijkertijd kunt zoeken naar oplossingen die wel passen.
 • Je kunt over grenzen heen kijken, het overzicht bewaren en je gaat voor resultaat. Het gaat hier om een stevige adviseursrol en we zoeken iemand die ideeën heeft hoe je hier invulling aan kunt geven.
 • Je hebt ervaring met het coördineren van werkzaamheden en regisseren van processen.
 • Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig en je hebt een vlotte pen. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, goede adviesvaardigheden.
 • Je bent een verbinder en kan mensen enthousiasmeren.
 • Je gaat voor kwaliteit, kunt prima integraal werken om te komen tot oplossingen en het afronden van zaken.

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging 1 maal 3 maand(en)
 • Uren per week 36
 • Start z.s.m.

Locatie

Westland

Opdrachtgever

Westland gemeente

Publicatiedatum

13.02.2020

Publicatie eindigt

19.02.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.