Senior Functioneel beheerder Erfpacht & Uitgifte

Nieuw

Functie omschrijving

Als functioneel beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Je wordt ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen welke betrekking heeft op de erfpacht keten applicaties die worden gebruikt binnen de gemeente Amsterdam. In deze gaat het om de Directe Grond en Ontwikkeling met een specifieke aandacht voor de afdeling Erfpacht en Uitgifte. Je werkt samen met andere IV disciplines in één of meerdere scrum teams waar je uitvoering geeft aan beheer opdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen. Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom beheer en onderhoud voor IV en de gebruikers. Daarbij participeer je in één of meerdere scrumteams binnen de afdeling. Je werkt nauw samen met de ICT afdeling voor het doorvoeren van wijzigingen en beheer op zowel de productieomgeving, als de verschillende teststraten. Je bent de schakel tussen leveranciers, ketenpartners en de gebruikers als het gaat om nieuwe functionaliteiten. Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van verschillende doorontwikkelingen en vernieuwingen een belangrijk aspect van je werk. Wij zijn op zoek naar een veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 8 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen. Je bent dus een stevige functioneel beheerder die in staat is om gebruikers en collega beheerders te ondersteunen en met de ICT-leveranciers problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen. Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen.

Werkzaamheden

 • Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen van keten informatie systemen van RVE Grond en Ontwikkeling, specifiek gericht op de erfpachtketen;
 • Het opstellen van impactanalyses, vrijgaveadviezen en functionele testplannen - Voeren van gesprekken met (deel)proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen;
 • Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO, SAA en de AVG Basics;
 • Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen;
 • Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden;
 • Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten);
 • Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat;
 • Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders - Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer;
 • Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten;
 • Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio;
 • Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen - Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder.
 • Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases;
 • Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid.

De opdrachtgever(s)

De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk gericht op erfpacht. We stellen de informatie ook beschikbaar voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar.

Functie eisen

 • In het bezit van een erkende HBO/WO diploma in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde.
 • in het bezit van het BISL (Next) Foundation én ITIL Foundation certificaat.
 • kennis van applicaties in een keten over meerdere platforms.
 • Meer dan 8 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein;
 • Kennis en ervaring met de administratieve vastlegging van erfpachtrechten in grote bedrijfsapplicaties waaronder Hermes;
 • Kennis en ervaring van de koppelvlakken binnen de erfpachtketen met andere applicaties (Overstapportaal, Mijn Erfpacht, Docwerker, Documentgenerator en Apex WVS);
 • Kennis en ervaring met het werken in scrumteams en ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of userstories;
 • Kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, (functioneel) testen en koppelingen, zoals (rest) API's of andere soortige koppelingen;
 • Diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren;
 • Kennis van het maken van sets van data t.b.v. verschillende processen, rekening houdend met de eisen vanuit de AVG.
 • kennis van Oracle, databases en beschikbare tools (Denk hierbij aan Toad, PL SQL).
 • Geef aan hoeveel jaren aantoonbare ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen en buiten gemeentelijke context.
 • kennis van gemeentelijke processen en processen vanuit Erfpacht

Extra info

• Startdatum: z.s.m. na gunning
• Einddatum: totaal maximaal 12 maanden
* Optie tot verlenging: behalve als er vooraf toestemming is
• Aantal uren gemiddeld per week: 32 - 40

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

08.06.2021

Publicatie eindigt

19.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.