Senior adviseur stikstof ( planologie, ecologie, landbouwkunde of natuurwetgeving)

Nieuw

Functie omschrijving

Inmiddels is een deel van de benodigde programma-organisatie ingevuld. Wij zoeken nog een senior adviseur stikstof, die inhoudelijk ondersteunt op het onderdeel natuur van het programma stikstof van de provincie Flevoland. Werkzaamheden zijn:

 • Inhoudelijke en strategische advisering programma-organisatie en bestuur
 • Inbrengen expertise stikstofproblematiek bij het verkennen van oplossingsrichtingen
 • Bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw en/of bufferzones natuur in Flevoland
 • Beoordelen uitkomsten gebiedstafels
 • Formuleren onderzoeksopdrachten
 • Opstellen subsidieregelingen en/of investeringsfonds

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. De werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis in Lelystad en nader te bepalen locaties in de verschillende gebieden. De inhuur vindt plaats vanuit de afdeling S&B. Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie

De opdrachtgever(s)

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling. Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met de bescherming van de natuur en anderzijds het mogelijk maken van ontwikkelingen. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes) vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om veel kennis van gebiedsprocessen, de stikstofproblematiek en natuurwetgeving.

Functie eisen

 • Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad en vanwege Corona ook gedeeltelijk vanuit huis;
 • Minimaal een afgeronde opleiding op WO bachelor-niveau;
 • Aanwezigheid op maandag is vereist in verband met interne afstemming. Exacte werktijden kunnen variëren;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor-niveau in de richting van planologie, ecologie, landbouwkunde of natuurwetgeving
 • Minimaal 5 jaar werkervaring bij de overheid in de afgelopen 8 jaar
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, natuur en/of milieu
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bestuurlijke advisering
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met opstellen van beleidsnota’s
 • Aantoonbare werkervaring met de stikstofproblematiek en/of kringlooplandbouw
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van stikstofberekeningen

Competenties

 • Analytisch
 • Schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheid
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Pro-actief
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Extra info

 • Duur Tot 1 maart 2021
 • Optie tot verlenging 2 maal 6 maanden
 • Uren per week 32 uur
 • Start 1 september 2020

Locatie

Lelystad

Opdrachtgever

Provincie Flevoland

Publicatiedatum

12.08.2020

Publicatie eindigt

18.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.