senior adviseur milieuzorg

Nieuw

Functie omschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Stafbureau Veiligheid en Milieu (SBVM) bij de Afdeling Maritieme Ondersteuning van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het SBVM levert expertise en advies voor veiligheid en milieu aan de PC-ZSK en de commandanten om, in hun verantwoordelijkheid als werkgever en vergunninghouder, de bedrijfsvoering van het CZSK te laten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast onderzoekt het SBVM incidenten en ongevallen en is zij verantwoordelijk voor het beheer en certificering van het VMMS en voor de uitvoering van interne audits. De hoofdvestigingsplaats van het SBVM is Den Helder.

Werkzaamheden

1.De senior adviseur milieuzorg is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden en overige stafafdelingen bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid Defensie, bij het verankeren van milieu- en risicomanagement en bij het verhogen van milieuzorg binnen CZSK door:
 • het vertalen van beleid, wet- en regelgeving vanuit de Bestuursstaf naar kaders en werkwijzen m.b.t. milieu voor CZSK en onderliggende eenheden en subeenheden;
 • het doen van voorstellen voor (meerjaren) doelstellingen en uitvoeringsprogramma¿s zodat deze kunnen worden opgenomen in bedrijfsplannen en begrotingen;
 • het doen van (meerjaren) begrotingsvoorstellen t.b.v. het uitvoeren van milieubeleidsmaatregelen;
 • het ondersteunen van het lijnmanagement bij het vaststellen van het gewenste niveau van milieuzorg, bij het verhogen van het duurzaamheidsbewustzijn en door het stimuleren van het toepassen van risicomanagement;
 • het anticiperen op de vigerende -, alsmede toekomstige wet- en regelgeving en het doen van beleidsvoorstellen, teneinde voorwaarden te kunnen scheppen om de wet- en regelgeving zo goed mogelijk na te leven;
 • het adviseren over internationaal geldende wet - en regelgeving bij het organiseren van zgn. ¿out of area operations¿, overeenkomstig de daartoe geldende NATO standardization agreement (STANAG).
2.De senior adviseur milieuzorg ondersteunt het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden bij de verantwoordelijkheid voor milieuzorg om met (preventieve) maatregelen tot een aanvaardbaar niveau van duurzaamheid te komen door:
 • het initiëren en coördineren van de uitvoering en actualisatie van risicoanalyses/operationeel risicomanagement om risico¿s en scenario¿s vast te stellen die een bedreiging vormen voor het bereiken van de organisatiedoelstelling, met name vanwege ongewenst letsel/schade aan personeel, materieel en omgeving;
 • het adviseren over beheersmaatregelen en het ondersteunen bij de implementatie daarvan binnen de reguliere bedrijfsvoering en het bewaken namens de PCZSK van de voortgang en de borging en het evalueren van de effectiviteit;
 • het beoordelen van voorgestelde milieumaatregelen (haalbaarheid en financiële consequenties) en het bewaken van het daartoe samengestelde en beschikbare milieubudget;
 • het optreden als adviseur in het proces ¿Beheren en verkrijgen vergunningen¿;
 • het zorgen voor relevante informatie ten behoeve van overleg en communicatie;
 • het onderhouden van milieurelevante documentatie voor de toepassing en borging van het veiligheids- en milieumanagementsysteem CZSK (VMMS);
 • het geven van ondersteuning, advies, voorlichting en scholing aan lijnmanagement, overige stafafdelingen en aan deskundigen van eenheden en subeenheden.
3. De senior adviseur milieuzorg informeert het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden over de kwaliteit van milieumanagement en over het niveau van milieuzorg door:
 • het bewaken en beoordelen (vanuit o.a. managementrapportages en werkbezoeken) van de toepassing en effectiviteit van de beleids- en beheersmaatregelen en de resultaten van de interne controle en analyse van data;
 • het uitvoeren van audits op de besturing en werking van het VMMS;
 • het onderzoeken van trends, werkwijzen en situaties om (achterliggende) oorzaken en afwijkingen te achterhalen;
 • het doen van voorstellen ter verbetering n.a.v. geconstateerde afwijkingen en/of trends.
 • 4.De senior adviseur milieuzorg geeft advies aan het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden met betrekking tot aanpassing van beleid, kaders, procedures en uitvoeringsplannen door:
 • het rapporteren aan de BS en CZSK over de status van milieuzorg en ¿management;
 • het doen van voorstellen voor rapportages en verantwoordingsdocumenten voor het lijnmanagement ten behoeve van Managementcontrol;
 • het leveren van gevraagd en ongevraagd advies over de aanpassing en/of bijsturing van het beleid met betrekking tot milieu- en risicomanagement.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft aantoonbare langdurige ervaring op het vakgebied milieu (milieubeleid, milieuwet en regelgeving en milieuzorgsystemen);
 • De kandidaat heeft eerder functie gehad waarin het adviseren van de directie en het management een hoofdbestanddeel was
 • Verplicht cv (in WORD, max 4 A4) Verplicht motivatiebrief opnemen in WORD
 • kennis van de operationele, bestuurlijke en ambtelijke structuur en verhoudingen binnen CZSK en binnen Defensie;
 • kennis van het algemene Defensiebeleid, het CZSK (milieu-)beleid en het besturingsmodel Defensie;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving NL/EU/NAVO;
 • vaardig in het kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en beschikken over realiteitszin;
 • vaardig in het adviseren, voorlichten en onderricht geven;
 • vaardig in het uitvoeren van beleidsanalyses en audits;
 • schriftelijke vaardigheid m.b.t. het opstellen van orders, brieven, nota's en memoranda.

Competenties

 • grote mate van zelfstandigheid in taakuitvoering;
 • onafhankelijke oordeelsvorming;
 • om kunnen gaan met weerstanden, flexibiliteit en stressbestendigheid.
 • affiniteit met het beleidsveld Milieu;
 • innovatief en creatief.

Extra info

 • Startdatum 30-11-2021
 • Einddatum 30-6-2022
 • Optie tot verlenging Ja
 • Aantal uur per week 32,00
 • Aantal posities 1

Locatie

Den Helder

Publicatiedatum

19.10.2021

Publicatie eindigt

20.10.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.