Senior adviseur BBZ

Nieuw

Functie omschrijving

Senior adviseur BBZ die onze klanten optimaal ondersteunt en meewerkt aan de verandering van onze afdeling

Werkzaamheden

Als (liefst zeer) ervaren BBZ adviseur is het jouw opdracht om ondernemers die een beroep doen op ondersteuning op basis van jouw inzicht in hun financiële informatie (jaarcijfers en privé) door te verwijzen naar de passende ondersteuning (schuldhulpverlening, coaching, bedrijfsbeëindiging en/of het zoeken naar een (aanvullend) loondienstverband) zodat zij zo snel mogelijk (weer) financieel zelfstandig kunnen opereren. Met een snel groeiend team van adviseurs draag je vanuit jouw ervaring actief bij aan de snelle ontwikkeling van de afdeling om de vanwege corona ruim verdrievoudiging van het aantal klanten optimaal te kunnen ondersteunen. In combinatie met een eigen klantenbestand ondersteun je enkele minder ervaren adviseurs bij hun ontwikkeling zoals in het maken van de analyses, het verbeteren van hun adviesvaardigheden en het sneller bepalen van het afwegingskader. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies gericht op het verhogen van de efficiency en effectiviteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld door aanscherpingen van procedures en/of vermeerderde automatisering (robotisering).

De opdrachtgever(s)

De afdeling Ondersteuners Ondernemers van de directie Inkomen van Gemeente Amsterdam heeft 40.000 aanvragen ontvangen vanwege Tozo en de verwachting is dat een deel van deze aanvragers zullen doorstromen naar de BBZ. Daarom wordt ingezet op een snelle tijdelijke uitbreiding van het aantal medewerkers van 50 naar 150. Op dit moment wordt veel gebruik gemaakt van medewerkers uit andere delen van de gemeente, maar deze zullen na het reces weer terugvloeien naar hun eigen werk.

We hopen dat je op korte termijn kan starten voor tenminste 2 dagen per week en dan opbouwt naar minimaal 32 uur (liever 36 uur) per week. We werken vanuit onze kantoren in Groot-Amsterdam en vanuit huis. Vanwege jouw opdracht om minder ervaren collega's te ondersteunen is het belangrijk dat je goed bereikbaar bent.

Functie eisen

  • in het bezit van een relevant diploma op mbo-4 niveau, de voorkeur gaat uit naar hbo niveau.
  • bekend met de BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).
  • minimaal 5 en bij voorkeur meer dan 10 jaar ervaring met de uitvoering van de BBZ en IOAZ bij diverse gemeentes.
  • goed ingevoerd op diverse relevante software en heeft in ieder geval recente kennis van Socrates of Suite.
  • aantoonbare ervaring met Suwinet.

Wensen

  • bekend met de doelgroepen van de BBZ (personen die alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico's daarvan draagt) (Taxibedrijven, horecaondernemingen, winkeliers, sekswerkers).
  • heeft (recente) ervaring met BEN (PinkRoccade).
  • in staat om de toets voor te bereiden/uit te voeren op levensvatbaarheid van het bedrijf of zelfstandig beroep. Dwz: het bedrijf of zelfstandig beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening een inkomen zal verwerven dat, samen met het overige inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan.
  • \ervaren met het doorverwijzen van ondernemers naar de juiste/benodigde ondersteuning.
  • ervaren met het toekennen van de wet IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Extra info

• Startdatum: 15-8-2020
• Einddatum: 15-8-2021
• Werklocatie: Groot Amsterdam, diverse locaties
• Aantal fte: 4
• Aantal uren per week: 36
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

28.07.2020

Publicatie eindigt

06.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.