Secretaris Permanente Commissie Nationale Onderzoeksinstituten

Nieuw

Functie omschrijving

Nederland heeft 19 nationale onderzoeksinstituten die samen het nationale portfolio vormen en bestuurd worden door KNAW of NWO. Deze wetenschappelijke onderzoeksinstituten bieden meerwaarde voor het Nederlandse kennislandschap door nationale rollen te vervullen en zijn integraal onderdeel van de Nederlandse wetenschap. Daardoor zijn de instituten nauw verbonden met andere instellingen in hun wetenschapsdomein. De KNAW en NWO streven naar een goede wisselwerking tussen (inter)nationaal gedreven ontwikkelingen in de wetenschap en maatschappij en de evolutie van het nationale institutenportfolio. Zowel wetenschap als maatschappij zijn voortdurend in ontwikkeling en het portfolio dient hier een reflectie van te zijn.

Ten behoeve van de strategische sturing van het nationale institutenportfolio hebben KNAW en NWO de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) ingesteld. De PCNI brengt gevraagd en ongevraagd advies aan hen uit over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan inspelen. De PCNI stelt haar adviezen op gebaseerd op een door haar georganiseerde tweejaarlijkse nationale strategische conferentie

De PCNI heeft als taken:

 • De besturen van KNAW en NWO te adviseren over:
  • de ontwikkeling van het portfolio van nationale onderzoeksinstituten in het licht van de door de besturen van KNAW en NWO vastgestelde wetenschappelijke en/of maatschappelijke thema’s.
  • De wetenschappelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan of zou moeten inspelen en waarvoor het hebben van een nationaal instituut een essentiële meerwaarde kan betekenen, alsook de rol en positie die de bestaande instituten hier in kunnen nemen.
  • De mogelijkheden voor het bevorderen van samenwerking van nationale onderzoeksinstituten binnen en buiten het portfolio.
 • Het inhoudelijk mede vorm geven van een tweejaarlijkse nationale strategische conferentie. Tot de taken van de commissie behoort, onder andere:
  • Het adviseren over de uit te nodigen deelnemers van het brede wetenschappelijke veld en/of maatschappelijke organisaties voor de nationale strategische conferentie. Te denken valt aan universiteiten, VSNU, NFU, OCW, EZK, TO2-instellingen, bedrijfsleven en, voor zover relevant, maatschappelijke organisaties zoals musea en NGO’s.
  • Advisering aan de besturen van NWO en KNAW over het betrekken bij de conferentie van de voor het thema relevante instituten uit het portfolio. Dit betreft onder meer verzoeken om achtergrondinformatie, discussiestukken of voorstellen, als de vertegenwoordiging van de instituten bij de conferentie.
  • Het consulteren van de instituten voorafgaand aan de nationale strategische conferentie.
  • Het consulteren van externe stakeholders voorafgaand aan de nationale strategische conferentie. Hier vallen onder bijvoorbeeld de KNAW-adviesraden, NWO-domeinbesturen, decanen, landelijke onderzoeksscholen en sectorplancommissies.
  • Het opstellen van een advies aan de besturen van KNAW en NWO binnen drie maanden na afloop van de nationale strategische conferentie.

Werkzaamheden

Voor deze commissie zoeken we een secretaris die samen met een beleidsmedewerker van NWO de PCNI ondersteunt bij haar werkzaamheden. Het gaat dus om een co-secretarisschap. De werkzaamheden zijn reeds gestart en de conferentie zal plaatsvinden begin november 2021. Voor informatie over de PCNI en de conferentie, zie ook https://www.nwo.nl/pcni.

De opdrachtgever(s)

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Het Bureau van de KNAW staat leden, bestuur, instituten en directie bij in de uitoefening van hun taken. Bij het bureau werken 130 medewerkers. De afdeling Forum, Advies en Onderzoek is de beleid- en strategie afdeling van het bureau van waaruit bestuur, genootschap en instituten inhoudelijk ondersteund worden. De afdeling telt ongeveer 25 medewerkers. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2021 voor minimaal 16 uur per week.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een secretaris-, beleids- of adviesfunctie of als projectmanager in een wetenschappelijke werkomgeving of in de publieke sector, in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met (het ondersteunen van) de inhoudelijk vormgeving van wetenschappelijke conferenties in de afgelopen 4 jaar
 • Beschikbaar per 16 augustus 2021 voor minimaal 16 uur per week

Competenties

Je hebt eerder werkzaamheden verricht in de wetenschap, je weet ‘hoe de wetenschap werkt’ en kent de gebruiken in de academische wereld. Je hebt een goed overzicht van de verschillende spelers in het Nederlandse wetenschappelijk veld en hun onderlinge verhoudingen. Je hebt een brede wetenschappelijke interesse, over alle wetenschappelijke onderzoeksdomeinen. Je bent adviserend richting de PCNI vanuit een ondersteunende rol en voelt goed aan welke ondersteuning nodig is en wanneer een kritische houding nodig is. Daarbij ben je resultaatgericht en ook een doener: je pakt dingen op, zet ze in gang en bent een makkelijke schrijver. Politieke en organisatiesensitiviteit, gevoel voor verhoudingen en het creëren van draagvlak zijn competenties die bij jou horen.

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week 16
 • Start Z.s.m.

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

KNAW

Publicatiedatum

28.07.2021

Publicatie eindigt

02.08.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.