Projectmedewerker Omgevingsdata en Monitoring

Nieuw

Functie omschrijving

De DCMR is op zoek naar een Projectmedewerker Omgevingsdata en monitoring. Als projectmedewerker ga je aan de slag met een aantal (deel)projecten op het vlak van omgevingsdata en monitoring (snijvlak van milieu, ruimtelijke ontwikkeling en monitoring). Aan welke projecten je concreet gaat bijdragen wordt nader bepaald en is mede afhankelijk van je specifieke kennis en ervaring. De projecten worden hieronder nader toegelicht.

 • Het project Monitoring en omgevingsinformatie (MOI). MOI is een samenwerkingsproject van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten in de regio Rijnmond, het Havenbedrijf Rotterdam, de GGD Rotterdam-Rijnmond en de DCMR. Gezamenlijk wordt vanaf 1994 de ontwikkeling van de milieukwaliteit in de regio Rijnmond in beeld gebracht. De DCMR zorgt voor dataverzameling en rapportage. De opgave ligt hier in het binnenhalen van de benodigde data en deze verwerken tot informatie in de vorm van indicatoren. Daarnaast voeren we dit jaar een vernieuwingsslag door om beter aan te sluiten op de Omgevingswet. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van nieuwe indicatoren voor relatieve jonge beleidsonderwerpen als circulaire economie en duurzame bereikbaarheid.
 • Het project Integrale Rapportage van het Project mainport Rotterdam omvat het opstellen van een rapportage over de afspraken die zijn gemaakt in het convenant Visie en Vertrouwen dat is onderschreven door een groot aantal overheden en maatschappelijke organisatie. Een onderdeel hiervan betreft het uitvoeren van projectmonitoring van onder de vlag van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam gerealiseerde leefbaarheidsprojecten in de Rotterdamse regio. Dit werk bestaat vooral uit het opstellen van vragenlijsten, het afnemen van interviews en het schriftelijk rapporteren van de resultaten.
 • Diverse Monitoring- en Evaluatieprogramma’s voor de gemeente Rotterdam. In het kader van wettelijke verplichting om m.e.r.-plichtige besluiten te evalueren voert de DCMR voor de gemeente Rotterdam een aantal Monitoring- en Evaluatieprogramma’s uit. Jouw bijdrage zal bestaan uit het nader uitwerken van de te monitoren parameters (beschrijven van gegevensbron, meetstrategie en –frequentie etc.). Dit uitweken gebeurt in nauwe afstemming met interne adviseurs en externe deskundigen. Bij het werk hoort ook het plannen van werksessies en het uitwerken van verslagen daarvan.

De opdrachtgever(s)

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

Functie eisen

 • Minimaal een relevante hbo-opleiding (bijvoorbeeld op het gebied van techniek, dienstverlening of data).
 • Minimaal 1 jaar ervaring als projectmedewerker op het gebied omgevingsinformatie, monitoring of beleidsonderzoek.
 • Algemene milieukennis.
 • Minimale beschikbaarheid van 16 uur per week
 • Goede redactionele vaardigheden en het vermogen om omgevingsdata te vertalen naar informatie.
 • Goed kunnen plannen en organiseren (weten het overzicht te bewaren)

Competenties

 • Doelgericht handelen
 • Omgevingsbewustzijn en organisatiesensitiviteit
 • Gericht op samenwerking
 • Sterke communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)

Extra info

 • Startdatum: 01-05-2021
 • Einddatum: 31-10-2021
 • Aantal uren per week: 24
 • Optie tot verlenging: ja

Locatie

Schiedam

Opdrachtgever

DCMR Milieudienst Rijnmond

Publicatiedatum

01.04.2021

Publicatie eindigt

17.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.