Projectmanager TVF-SAP

Nieuw

Functie omschrijving

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
De huidige SapRun omgeving van het Kadaster wordt onder het huidige contract end of life in 2022. In deze omgeving zitten diverse functionaliteiten. Hiervoor dient een nieuwe Europese aanbesteding plaats te vinden en vervolgens een migratie naar de nieuwe nog vast te stellen omgeving. Uiteindelijk zal er nog een transformatie moeten plaatsvinden naar Toekomst Vast Fundament.

Daarnaast kan de PM ingezet kortstondig ingezet worden op andere projecten met end of life contract einde.

Opdrachtomschrijving:

De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
De projectmanager zal onderdeel uitmaken van een team projectmanagers binnen het programma Toekomst Vast Fundament (TVF). Het programma TVF heeft als doel om t.b.v. de Business een toekomstvast IT fundament te gaan leggen, waarbij vanuit iedere plek op de wereld een Kadaster applicatie veilig gestart kan worden en data geraadpleegd kan worden. Het programma is onder verdeeld in meerdere kavels. Elke kavel wordt opgepakt als een apart project met eigen governance. De projectmanager zal starten met kavel : ‘Transitie SapRun omgeving’ maar kan ook in andere delen van het programma worden ingezet. Het project ‘Transitie SapRun omgeving’ houdt grofweg in dat de huidige SAP omgeving die momenteel bij Capgemini draait wordt gemigreerd naar een nieuw toekomstvast fundament. Van de projectmanager wordt verwacht dat hij dit gehele traject in goede banen begeleidt.

Bij kortstondige inzet in andere projecten met end of life contract einde zal de PM onderdeel zijn van een multidisciplinair team rapporterend aan de Contract eigenaar.

Werkzaamheden

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realis
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Je zorgt niet alleen dat je project de gestelde doelen behaalt maar zorgt daarbij tevens dat alles in goede afstemming verloopt met het programma TVF.
 • Je onderhoudt daarbij nauw contact met de programmamanager.
 • Je begeleidt een as-is migratie en vervolgens een nieuwe Europese aanbesteding.
 • Je zorgt voor de transformatie, waarbij de processen en de organisatie aanpassingen doorgevoerd worden.
 • Bij kortstondige inzet zorg je voor een nauwe afstemming met de contract eigenaar.

De opdrachtgever(s)

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager;
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile.
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld;
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
 • aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan;

Specifieke eisen voor deze opdracht:

 • Aantoonbare ervaring met migraties.
 • Aantoonbare werkervaring met SAP projecten.
 • Aantoonbare kennis van Cloud is een pré.
 • Aantoonbare ervaring met Europese aanbesteding is een pré.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Netwerken
 • Helicopterview
 • Overtuigingskracht
 • Sturend vermogen
 • Onafhankelijkheid
 • Communicatieve vaardigheden

Extra info

 • Startdatum 22-03-2021
 • Einddatum 31-12-2022
 • Optie tot verlenging 2 x 6 maanden
 • Uren per week 32-40

Locatie

Apeldoorn

Opdrachtgever

Kadaster

Publicatiedatum

26.02.2021

Publicatie eindigt

06.03.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.