Projectmanager Stedelijke Infrastructuur (Bouwkunde & Civiele techniek)

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Amersfoort is een dynamische organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling en interessante uitdagingen.

Afdeling Programma’s en Projecten

De afdeling Programma’s en Projecten is de gemeente brede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeente brede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed gerelateerde zaken. Er werken ruim 100 mensen. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch.
Er zijn zes teams:

 • projectrealisatie openbare ruimte (POR);
 • proces- en projectmanagement (PPM);
 • vastgoedontwikkeling en – beheer (VOB);
 • team informatiseringsprojecten (TIP);
 • team assistentie projectmanagement (TAP);
 • team NEXT033

We geven leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een ITvoorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaartoe. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen – intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega’s uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. “We make it happen”.

De opdrachten voor de infrastructurele projecten hebben alle betrekking op de openbare ruimte en komen voort uit opgaven voor verkeer, opgaven voor onderhoud en reconstructie of opgaven voor herontwikkeling. Daarbij gaat het om zowel de bestaande infrastructuur als ook aanleg van nieuwe infrastructuur. De opdrachtportefeuille behelst onder andere projecten voor rioolreconstructie, herinrichting van wegen, bouw- en woonrijp maken, onderhoud en aanleg van civiele kunstwerken en cultuurtechnische projecten.

De aan te trekken projectmanager werkt binnen het portfolioteam Stadshart en is met de overige projectmanagers gezamenlijk verantwoordelijk uitwerking van de projecten in het projectenportfolio. Daarbij heeft de projectmanager de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het project, de aansturing van projectteamleden, de projectbeheersing en de voorbereiding van de (bestuurlijke)besluitvorming. Het takenpakket van de projectmanager omvat o.a:

 • Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) projectteams en adviseurs;
 • Opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;
 • Opstellen en bewaken van projectplanningen en – budgetten;
 • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
 • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project;
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen

Omschrijving kandiaat

We zoeken een projectmanager met ruime ervaring met stedelijke infrastructuur binnen een 70.000 plus gemeente. Dus geen projectmanager die voornamelijk ervaringen heeft in gebiedsontwikkelingsprojecten of utiliteits- of woningbouwprojecten. De betreffende persoon moet de infrastructurele projecten integraal en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. De in te huren procesmanager is in staat om de projecten binnen budget en planning te realiseren. Hij is voor het project overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan de betreffende gemeentelijke projectorganisatie. Voorts is hij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners.
De rolinvulling van projectmanager vindt plaats binnen het portfolioteam waar in samenwerking met de overige projectmanagers binnen het team een gezamenlijk verantwoordelijkheid ligt voor de totale projectportefeuille.
Wij zoeken een projectmanager met uitstekende projectmatige en communicatieve vaardigheden, met ruim voldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken, met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in een van de aangegeven opleidingsrichtingen uit de meegezonden lijst relevante opleidingen
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectmanager bij een 70.000 plus gemeente
 • Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd.
 • U beschikt over afgeronde opleiding Civiele Techniek of Cultuurtechniek op minimaal HBO niveau
 • U beschikt over 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als projectmanager binnen een 70.000 plus gemeente, weergegeven in het CV conform de specificatie aantoonbare werkervaring (bijlage document bij deze uitvraag)
 • U beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring, weergegeven in het CV conform de specificatie aantoonbare werkervaring (bijlage document bij deze uitvraag), in de afgelopen 5 jaar met infrastructurele projecten in de stad (niet zijnde uitbreiding)

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn (strategisch handelen en actief schakelen),
 • Problemen oplossen (anticiperen en analyseren),
 • Samenwerken (voorwaarden scheppen en actief binden) en onderhandelen,
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Extra info

Van 1-2-2021 t/m 31-1-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amersfoort | Bouwkunde & Civiele techniek | Uren: 32 per week | Aantal FTE: 0,89

Locatie

Amersfoort

Publicatiedatum

03.11.2020

Publicatie eindigt

01.12.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.