Projectmanager (sociaal domein)

Nieuw

Functie omschrijving

Ben jij een ervaren en enthousiaste projectmanager die een groter verbinder is en in staat is snel resultaat te halen? En vind je het prettig een maatschappelijke bijdrage te leveren? Dan is projectmanager Meer Kans op Werk Jongeren iets voor jou!

Jongeren zijn hard getroffen door de COVID-19 crisis. Ze verliezen hun baan of vallen uit van school, de kans op stages en werk neemt af, schulden dreigen en een beroep op bijstand neemt toe. Dit vraagt om een nieuwe aanpak Jeugdwerkloosheid. Deze heeft nu de voorlopige werktitel 'Meer Kans Op Werk voor Jongeren' (MKOWJ). In de rol van projectmanager MKOWJ ben je eindverantwoordelijk voor de producten en resultaten die in het kader van het project worden opgeleverd. Je geeft functioneel leiding aan twee projectmedewerkers en je werkt samen met een groot netwerk van interne partners bij onder meer WOJ, EZ, OJZ, W&R en het WSP.

Belangrijke doelstelling is dat je in overeenstemming met de vele belanghebbenden bijdraagt aan de ontwikkeling van een plan van aanpak. Daarna geef je handen en voeten aan dit plan van aanpak door samen met je team en interne partners de beoogde verandering op korte termijn te implementeren, zodat de jeugdwerkloosheid in Amsterdam snel zal dalen. Je ziet erop toe dat de programmadoelstellingen worden behaald en de resultaten worden gemonitord.

Je rapporteert aan het afdelingshoofd WOJ.

Werkzaamheden

 • Faciliteren van verschillende werksessies met in- en externe partners;
 • Je bewaakt het overzicht over het totale project en adviseert over de voortgang op afdeling-, directie- en bestuurlijk niveau;
 • Je fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner voor de in- en externe partners, waarbij je in staat bent om ook collega's van andere afdelingen te stimuleren en waar nodig aan te spreken op hun verantwoordelijkheden;
 • Je stelt een uitvoeringsplan op en bent verantwoordelijk voor de implementatie daarvan;
 • Je geeft functioneel leiding aan 2 projectmedewerkers en een projectmanagementondersteuner;
 • Je ondersteunt de teammanagers van WOJ bij de implementatie van nieuwe initiatieven en werkvormen ontstaan vanuit de aanpak MKOWJ;
 • Je brengt proactief ideeën in ter verbetering van de jeugdwerkloosheid en stimuleert belanghebbenden dat ook te doen;
 • Je houdt de vaart in het project door proactief voortgang sessies te organiseren en belanghebbenden continu op de hoogte te houden van ontwikkelingen;
 • Je ziet toe op de monitoring van resultaten en rapporteert de voortgang van de programmadoelstellingen aan jouw opdrachtgever;
 • Je bewaart overzicht tussen alle initiatieven, rollen en verantwoordelijkheden.

De opdrachtgever(s)

De afdeling Werk en Opleiding Jongeren (WOJ), ofwel Jongerenpunt, is er voor Amsterdamse jongeren van 18 tot 27 jaar die moeite hebben met het vinden van werk en/of een passende opleiding. De Jongerenpunten hebben als doel dat iedere jongere die kan werken een baan heeft of een opleiding volgt om deze baan te bereiken. Het Jongerenpunt houdt zich daarnaast bezig met het creëren van mogelijkheden voor jongeren die minder slagingskansen hebben of die eerst met andere problemen geholpen dienen te worden zoals met geldproblemen of sociaal maatschappelijke problematiek. De afdeling heeft in elk stadsdeel een Jongerenpunt.

Deze afdeling is van het één op het andere moment geconfronteerd met een enorme toename van de caseload onder invloed van de Covid-19 crisis. In reactie hierop zijn zij verschillende initiatieven gestart en zijn zij deze en nog vele nieuwe initiatieven aan het bundelen in de nieuwe aanpak Meer kans op Werk voor Jongeren. Een afdeling met een grote verantwoordelijkheid en een hoop beweging dus!

Functie eisen

 • n het bezit van minimaal een erkend hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Geef in maximaal 1 pagina's aan waarom je de meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • minimaal 1-2 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager van stra­te­gi­sche en/​​of tac­ti­sche pro­jec­ten ge­richt op or­ga­ni­sa­tie- en/​of pro­ces­ver­be­te­ring.
 • heeft in de rol van projectmanager zelf­stan­dig ge­werkt met het op­le­ve­ren van pro­duc­ten op di­ver­se in­houds­ge­bie­den. Hij/zij is ge­wend be­slis­sin­gen te ne­men over de in­houd van ad­vie­zen, deze te on­der­bou­wen en hier­over af te stem­men met col­le­ga's, de op­dracht­ge­ver en/​of be­stuur­der.
 • kennis van en er­va­ring opgedaan binnen het sociale domein.
 • bij voorkeur ervaring met:
 • werken in een politiek-bestuurlijke context
  • samenwerken met beleidsadviseurs
  • het domein werk
  • het domein participatie

Extra info

• Startdatum: zsm in oktober
• Einddatum: 1 jaar na startdatum
• Werklocatie: Jodenbreestraat 25 en op de verschillende stadsloketten
• Aantal fte: 0,8 - 0,9
• Aantal uren per week: 28 - 32
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

24.09.2020

Publicatie eindigt

03.10.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.