Projectmanager Informatievoorziening Versterkingsopgave TBO

Nieuw

Functie omschrijving

Projectmanager Informatievoorziening Versterkingsopgave Tunnel Beheer Organisatie
Aanleiding tot het programma Versterkingsopgave
Wegtunnels zijn belangrijke en complexe schakels in het stedelijk hoofdwegenet en daarmee cruciaal voor de bereikbaarheid van Amsterdam. De beschikbaarheid van de tunnels garanderen is een verantwoordelijkheid van V&OR. De organisatie die hiervoor zorgdraagt, de Tunnelbeheerorganisatie (TBO), dieen daarbij functioneel wordt aangestuurd door de Tunnelbeheerder, de Tunnelbeheerorganisatie (TBO) heeft veel onder handen.
Naast de dagelijkse werkzaamheden staan er ook nog een aantal (grote) ontwikkelingen op de planning. Keuze in ambitieniveau en de wijze waarop dat te bereiken, zijn belangrijk voor de TBO en V&OR als geheel. Daarnaast ligt er een belangrijke relatie met Stedelijk Beheer waar assetmanagement in de volle breedte wordt doorontwikkeld en het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) dat is ondergebracht bij Metro en Tram (MeT).
Met het overdragen van een aantal tunnelprojecten naar MeT is er niet alleen een nieuwe organisatorische situatie ontstaan, maar zijn ook de ambities verruimd. Onderdeel van het programma AWA is namelijk het ontwikkelen van toekomstbestendige tunnels die bijvoorbeeld beter voldoen aan nieuwe eisen en waar mogelijk een nog hogere beschikbaarheid kennen dan vandaag de dag al het geval is.

Bij het Tunnelbeheer van Amsterdam heeft men hier adequaat op geanticipeerd en de afgelopen jaren een aantal onderzoeken laten uitvoeren om te komen tot gedegen adviezen. De conclusie is dat er actie gevraagd wordt om te professionaliseren.
In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van tunnelbeheer. Er is onder andere een nieuwe tunnel geopend (de Spaarndammertunnel), er zijn renovatieprojecten gestart, er heeft (deels) een verschuiving plaatsgevonden in het opdrachtgeverschap en het ingenieurswerk van tunnelprojecten naar Metro en Tram (MeT) en de tunnelbeheerorganisatie is versterkt in capaciteit en kwaliteit.

Een andere belangrijke ontwikkeling is daarnaast het onderzoeksrapport van de commissie Cloo, waarin onder andere aanbevelingen zijn gedaan ten aanzien van het (versterken van) het tunnelbeheer. Eén van de aanbevelingen richtte zich op samenwerking met andere tunnelbeheerorganisaties. Dit heeft de verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden gestimuleerd.
Het goed beheren van complexe systemen zoals tunnels vraagt om specifieke expertise(s) en ervaring en goed, zelfs uitmuntend assetmanagement! Verbeterslagen moeten waar mogelijk passen in de bredere assetmanagementopgave van de gemeente Amsterdam. Deze opgave vraagt continu aandacht van de tunnelbeheerder en de bijbehorende tunnelbeheerorganisatie. Om deze reden heeft de tunnelbeheerder aan TwynstraGudde verzocht om, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar, (opnieuw) een advies uit te brengen over de versterking van de tunnelbeheerorganisatie.

Op basis van deze onderzoeken, en de doelstellingen komende vanuit de hiervoor beschreven ontwikkelingen met elk hun eigen ambitie, is medio december 2019 door het MT (van V&OR) besloten om:
 • Het zogenaamde 'Niveau 3' uit het Maturity Model als ambitie te gaan bereiken in de komende 4 tot 6 jaar. Dit betekent dat de TBO haar processen heeft beschreven, zo goedoptimaal mogelijk heeft ingericht en ook daadwerkelijk zo werkt;
 • De tunnelbeheerorganisatie door te laten ontwikkelen naar een regieorganisatie, waarbij ook de definitievorming van 'regieorganisatie' onderdeel uitmaakt van de Versterkingsopgave;
 • Kansrijke samenwerkingsverbanden met andere tunnelbeheerders in het land verder te verkennen en uit te gaan bouwen om de samenwerking te benutten.

Vanuit het MT is het uitgangspunt meegegeven dat hHet realiseren van deze drie opgaven zijn vertaald naar een aantal doelstellingen in deze versterkingsopgave:
 • Informatievoorziening op orde (doelstelling voor deze vacature)
 • Verbeteren van de PDCA
 • Versterken veiligheidszorg
 • Samenwerking versterken
 • Meer taakvolwassenheid
 • Werken vanuit visie, doelen en regie

Als Project Manager Informatievoorziening (PM-IV) is het aan jou de taak om de eerste doelstelling tot een succesvolle implementatie te leiden. De PM-IV geeft invulling aan het Werkpakket 'Informatievoorziening op orde' en het succesvol implementeren hiervan binnen de gestelde budgetten en time frames is het doel. De basis voor dit werkpakket wordt gevormd door het PvA 'Informatievoorziening op orde' wat opgesteld is binnen de kaders van het Programma Versterkingsopgave. Een belangrijk uitgangspunt is de ontwikkeling vanuit de basis van de informatiebehoefte en het werkproces.
Het begin, de 'IST', is omschreven. De 'SOLL', de gewenste situatie, moet nog omschreven worden. Duidelijk is wel, dat er meerdere (digitale) systemen gekozen en ingericht moeten gaan worden.
Het programma AWA is op volle toeren bezig met de renovatie van de Piet Hein tunnel, die medio 2022 opgeleverd wordt. Voor deze oplevering moet het (digitale) informatielandschap ingericht zijn om deze tunnel weer in beheer te kunnen nemen; er zit dus tijdsdruk op deze opgave.
De asset tunnels valt binnen Stedelijk Beheer (onderdeel Verkeer & Openbare Ruimte), als 1 van de assets van onze openbare ruimte in de stad Amsterdam. Stedelijk Beheer is als afdeling het programma 'doorontwikkeling asset management' gestart. Belangrijk is, dat de asset Tunnels aangehaakt blijft bij deze ontwikkeling en dus is de samenwerking en communicatie met het programma doorontwikkeling asset management key.
De PM-IV die wij voor ogen hebben is een PM-er die niet 'op afstand aanstuurt' maar meedenkt en vooral ook meewerkt. De PM-IV kan organiseren en waar nodig delegeren. De PM-IV stemt daarbij af met en rapporteert aan de Programmamanager Versterkingsopgave.

Jouw rol en verantwoordelijkhedenwerkzaamheden
 • Het Werkpakket 'Informatievoorziening op orde' uitvoeren
 • Leiding geven aan het projectteam / werkgroep
 • Bewaken van planning en budget
 • PvA van het Werkpakket 'Informatievoorziening op orde' actualiseren

Werkzaamheden

 • Het Werkpakket 'Informatievoorziening op orde' uitvoeren
 • Leiding geven aan het projectteam / werkgroep
 • Bewaken van planning en budget
 • PvA van het Werkpakket 'Informatievoorziening op orde' actualiseren

De opdrachtgever(s)

Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. De 5 Amsterdamse tunnels zijn (naast bruggen, kademuren, wegen, verkeerslichten, groen, etc.) hiervoor een belangrijke schakel. Tunnelbeheer gaat over het borgen van een veilige en vlotte doorstroming van deze schakel in het netwerk van de stad.
De missie van de Tunnel Beheer Organisatie (TBO) is daarom:
Weggebruikers kunnen vrijwel altijd vlot en veilig de tunnels door. De tunnels worden continu bewaakt en bediend vanuit de Verkeerscentrale. Veiligheidszorg maakt integraal onderdeel uit van alle processen. Instandhouding geschiedt op een duurzame en toekomst vaste wijze, bezien vanuit lifecycle perspectief. Prestaties, kosten en risico's zijn inzichtelijk en met elkaar in evenwicht.

Functie eisen

 • minimaal over een WO werk- en denkniveau, een technische studie is een pre.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (schriftelijk en mondeling), aan te tonen middels een motivatiebrief van maximaal half A4 waarin je aangeeft waarom jij de aangewezen project manager bent.
 • in het bezit van aanvullende opleiding(en) op het gebied van organisatie- of veranderkunde of asset management.
 • minimaal 10 jaar relevante werkervaring met organisatie ontwikkeltrajecten, informatie implementatie projecten, verander opgaves of versterkingsopgaves.
 • aantoonbare ervaring met het trekken van een werkgroep/programma tot een succesvol resultaat.
 • Graag ook eigen verantwoordelijkheden/ eigen rol omschrijven in het cv.
 • kennis van en ervaring met de ontwikkeling en/ of verbetering van (werkpakket-) planning, besturing en informatievoorziening.
 • recente (na 2015) ervaring vergelijkbare werkzaamheden/onderwerpen.
 • recente (na 2015) ervaring in de gemeente Amsterdam directie Verkeer & Openbare Ruimte.

Extra info

• Startdatum: 01-04-2021
• Einddatum: 31-03-2022
• Werklocatie: Weesperplein 113 of eigen kantoor (Corona situatie afhankelijk en in overleg)
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 36
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

25.02.2021

Publicatie eindigt

07.03.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.