Projectmanager Aanbesteding Parkeerdienstverlening

Nieuw

Functie omschrijving

De Projectmanager draagt in opdracht van de directie Parkeren zorg voor de voorbereiding, de uitvoering, de (bestuurlijke) besluitvorming en implementatie van de Europese aanbesteding van een meerjarig dienstverleningscontract voor parkeerdienstverlening en parkeerhandhaving én mogelijk andere data-inwinning. Het contract met de huidige dienstverlener loopt op 31 december 2023 af. De projectmanager is verantwoordelijk voor: 1. De vorming van een aanbestedingsteam dat alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoert. 2. De totstandkoming van de contractstukken voor de aanbesteding, waaronder het Programma van Eisen (PVE) en het contract 3. Organisatie van het aanbestedingstraject. 4. Bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot alle onderdelen van de Europese aanbesteding gedurende het volledige aanbestedingstraject tot en met de gunning van het contract en het contracteren van de nieuwe dienstverlener. 5. De begeleiding van de overgangsfase van het oude naar het nieuwe contract. 6. In het geval van een andere dan de huidige dienstverlener: een soepele overgang van bedrijf en diensten van de huidige naar de nieuwe dienstverlener.

Werkzaamheden

 • Samenstellen en aansturen van het aanbestedingsteam en eventuele werkgroepen.
 • Meewerken aan de evaluatie van het contract met de huidige dienstverlener en de werking van de huidige parkeerketen.
 • Zorgdragen van ophalen behoefte/wensen binnen de directie Parkeren, de ketenpartners en de overige organisatie onderdelen binnen de gemeente Amsterdam die mogelijk een rol spelen binnen het nieuwe contract en keuzes hierover voorleggen aan de directie Parkeren.
 • In voorbereidingsfase eventuele knelpunten die bij de invoering kunnen ontstaan identificeren en kijken of oplossingen voorbereid kunnen worden (anticiperen in besluitvormingsfase).
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten, marktconsultaties e.d. als het proces daarom vraagt.
 • (Laten) Schrijven van het PVE en de overige aanbestedingsdocumenten gebruikmakend van de kennis die opgedaan is met het huidige contract.
 • (Laten) schrijven van de Selectieleidraad.
 • Schrijven van de noodzakelijke bestuurlijke stukken.
 • (Laten) uitvoeren van Vendor due diligence onderzoek bij de huidige dienstverlener.
 • (Laten) uitvoeren van een juridische toets op haalbaarheid en privacy aspecten.
 • Organiseren van diverse meetings waarbij besluiten worden voorgelegd en documenten worden vastgesteld.
 • Afstemming met alle relevante collega's binnen de gemeente Amsterdam, zowel binnen de directie Parkeren als binnen andere betrokken directies.
 • Zorgdragen voor een goed archief.
 • Opstellen en bewaken van het budget.

De opdrachtgever(s)

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 17 miljoen bezoekers per jaar, maar ook voor onze 883.000 inwoners. Cluster Ruimte en Economie, waar Parkeren een onderdeel van is, draagt dagelijks bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad. Het Cluster omvat 13 directies met een grote diversiteit aan onderwerpen. Onze directie Parkeren streeft naar een bereikbare stad met excellente parkeervoorzieningen, voor auto en fiets. Jij gaat aan de slag bij het team Straatparkeren, dat met name verantwoordelijk voor de fiscale handhaving en het faciliteren van bewoners met een vergunning in garages. Het team bestaat uit ongeveer twintig medewerkers: van een contractbeheerder en manager doelgroepparkeren tot (senior) adviseurs en functioneel beheerders. Wat ons kenmerkt? Behulpzaamheid en collegialiteit. We zijn altijd bereid elkaar te helpen, betrekken elkaar bij vraagstukken en vinden het belangrijk om kennis te delen. De directie Parkeren is sinds 2015 een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de gemeente. De directie telt ongeveer 94 fte en is verantwoordelijk voor ca 240 miljoen euro aan parkeergeld omzet. Het is een organisatie in ontwikkeling bestaande uit 3 afdelingen: Garage & fiets parkeren, Straatparkeren en het team Advies, Onderzoek en Ondersteuning.

Functie eisen

 • in het bezit van een erkende Hbo-diploma, maar beschikt over een universitair werk- en denkniveau.
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht.
 • aantoonbaar praktijkkennis van aanbestedingsprocedures.
 • beschikt over een relevant netwerk in Amsterdam.
 • bekend met en heeft zowel ervaring met de Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke omgeving als het werken met met commerciële partijen.
 • beschikt over relevante juridische kennis (aanbestedingsrecht/contractenrecht/privacy) of weet dit gemakkelijk te organiseren.
 • tenminste 10 jaar ervaring als succesvol projectmanager van complexe projecten.
 • tenminste 5 jaar ervaring als projectmanager van complexe projecten bij de G4 of bij een andere grote overheidsorganisatie.
 • aantoonbare op een relevant niveau politiek-bestuurlijke besluitvorming georganiseerd.
 • tenminste 10 jaar ervaring in het fysiek domein.
 • kennis van en ervaring in het domein van Parkeren.
 • kennis van en ervaring met complexe trajecten met een belangrijke IT/data-component.
 • ervaring als projectmanager van een succesvol verlopen complexe aanbestedingsprocedure met een contractwaarde van boven de € 20 miljoen.
 • ervaring met complexe projecten waarbij zaken gedaan moeten worden met een commerciële organisatie (als opdrachtnemer) en met andere divisies van de eigen organisatie (als uitvoerders).
 • ervaring met aanbesteding van ICT en data projecten.

Extra info

• Startdatum:1-6-2021
• Einddatum: 31-05-2022
• Werklocatie: Daniël Goedkoopstraat 7-9, 1096 BD Amsterdam
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 24-32
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: Ja, t/m 31-05-2023

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

04.05.2021

Publicatie eindigt

11.05.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.