Projectleider (sport en bos)

Nieuw

Functie omschrijving

De projectleider:
 • Zorgt voor de afstemming binnen de gemeentelijke diensten zoals het Ingenieursbureau en Stadswerken en onderhoudt intensief contact met betrokken partijen, • zorgt samen met collega's voor de voortgang van civiel technische projecten zoals renovatie van monumentale bruggen, wegen en paden;
 • Signaleert tijdig aandachts- en knelpunten, denkt mee en adviseert over het beperken van risico's en benutten van kansen; • is medeverantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van de financiering en de begroting van civiel technische projecten; • begeleidt en doet , in samenwerking met afdelingen van het Ingenieursbureau, de aanbestedingsprocedures, contractvorming;
 • geeft proactief civiel technische adviezen en adviseert de afdeling Onderhoud;
 • stuurt adviesbureaus aan t.b.v. vervaardiging bestek en tekeningen en bewaakt de kwaliteit hiervan;
 • begeleidt inspecties op het gebied van speelvoorzieningen, verhardingen, bruggen, terreinmeubilair en bebording;
 • begeleidt de uitvoering van projecten en neemt deel aan bouwvergaderingen.

Omschrijving kandiaat

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Functie eisen

 • in het bezit van minimaal een erkend hbo diploma, relevant voor de opdracht. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Geef in maximaal 0,5 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • actuele en aantoonbare kennis van:
  • wegverharding en kunstwerken;
  • relevante wet- en regelgeving;
  • (Europese) aanbestedingsprocedures en contractvorming
 • kennis en ervaring op het gebied van directievoering.
 • ervaring met het werken in een natuur- en recreatiegebied en heeft hierbij kennis opgedaan van beheer en onderhoud in een natuur-en recreatiegebied.
 • bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervaring in de civiele techniek.
 • Geef aan hoeveel jaren aantoonbare ervaring de kandidaat heeft opgedaan met projecten in een natuur- en recreatiegebied.

Extra info

• Startdatum: zsm in februari 2021
• Einddatum: 1 jaar na startdatum
• Werklocatie: Nieuwe Meerlaan, 3, 1182DB, AMSTELVEEN
• Aantal fte: 0,9
• Aantal uren per week: 32
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

22.01.2021

Publicatie eindigt

27.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.