Projectleider organisatieontwikkeling

Nieuw

Functie omschrijving

Projectleiding bij het organisatieontwikkel traject ODRN.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We adviseren iedereen - bewoners en ondernemers - die in de omgeving iets wil bouwen. We zijn de uitvoeringsorganisatie voor vergunningen, toezicht en handhaving voor bouw en milieu. Dit doen we in opdracht van 6 gemeenten en de Provincies Gelderland en Overijssel.

Het bestuur van de ODRN heeft ervoor gekozen om een organisatieontwikkel traject op te starten, de zogenaamde Ontwikkelagenda. Het traject kent meerdere doelen.

Wij willen de eigenaarsrol van de gemeenschappelijke regeling versterken, daarnaast willen we de bedrijfsvoering optimaliseren en nieuwe ontwikkelingen willen we vertalen en implementeren in onze organisatie. Het traject kent drie sporen:

 1. Gezamenlijkheid
 2. Gezonde Zakelijkheid
 3. Nieuwe Ontwikkelingen

Ieder spoor kent een aantal projecten die zijn toegewezen aan projectleiders. De directie heeft de rol van opdrachtgever.

Voor een van de projecten van het spoor gezamenlijkheid (het project professioneel en zakelijk opdrachtgever-opdrachtnemerschap) zijn wij op zoek naar een projectleider. En daar waar het gaat om de uitwerking en implementatie van processen samenhangend met het ontwikkeltraject zijn wij op zoek naar deskundige ondersteuning.

Een aantal onderdelen van de ontwikkelagenda verloopt voortvarend en succesvol. Echter er zijn ook activiteiten die achterblijven en waar vertraging ontstaat.

Wij zien drie aspecten waar knelpunten ontstaan, waar er te weinig tijd of gelegenheid is om de (resultaten van de) Ontwikkelagenda te delen, te borgen en te implementeren. Dit zijn tevens de taken die de projectleider meekrijgt:

 • Sturen vanuit gemaakte afspraken, het vastleggen en eenvoudig/eenduidig kunnen volgen van de voortgang.
 • We voegen weinig nieuws toe. Innovatieve ideeën worden onvoldoende gekoppeld aan het ontwikkeltraject en vertaald naar concrete acties. Je ontwerpt een proces zodat ideeën goed kunnen landen.
 • We betrekken in het proces in onvoldoende mate de stakeholders en medewerkers onder meer bij de implementatie van de doelen en doelstellingen in de operatie en de cultuur. Je zorgt ervoor dat alle stakeholders conform de participatiematrix worden ingezet.

De betrokkenheid van de organisatie bij deze ontwikkelingen is groot, echter de aansturing en vertaling van het ontwikkeltraject naar de organisatie vraagt een ander type aandacht en vaardigheden dan wat wij vanuit onze expertise gewend zijn te geven.

Vragen als hoe betrekken we stakeholders en medewerkers bij de projecten ervaren wij als lastig. Het betrekken van medewerkers en stakeholders is iets wat continu aandacht nodig heeft. We werken grotendeels via planningsschema’s en beleven de ontwikkeling in onvoldoende mate.

Werkzaamheden

 • Inzet op het uitwerken en uitvoeren van de processen die de specifiek gaan over interactie met medewerkers en stakeholders, zodat iedereen dezelfde taal gaat spreken, de afspraken kent en hanteert, dilemma’s benoemt en meewerkt aan het continu vernieuwen van onze organisatie en onze professionele relaties.
 • Het afronden van het project binnen het spoor gezamenlijkheid: Professioneel en zakelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, met als doel:
 • Opdrachtnemer: ODRN vult zijn opdrachtnemerschap zakelijk en professioneel in.
 • Opdrachtgever: professioneel (gezamenlijk) opdrachtgeverschap gericht op doelen en effecten en minder op het aantal producten.

Functie eisen

 • 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke opdrachten
 • Relevante HBO opleiding
 • Wij zoeken iemand die beschikt over effectieve competenties op tactisch niveau, voor wat betreft participatie, communicatie en (team)ontwikkeling. Iemand die de brug slaat tussen beoogde resultaten en het ‘dragen’ daarvan in de organisatie en bij de stakeholders. Iemand die een plan kan maken voor communicatie en participatie, dat plan kan uitvoeren en aansturen en ook, als dat nodig is, wendbaar een andere weg kan inslaan. Iemand die realistisch is en sensitief, creatief, verbindend en zorgvuldig.
 • Aanvullende opleiding op het gebied van bestuurskunde/cultuurverandering/verandermanagement//communicatiewetenschappen
 • Ervaring als projectleider verandertrajecten met accent op participatie
 • Aantoonbare betrokkenheid bij soortgelijke complexe opdrachten met verschillende (bestuurlijke) stakeholders

Competenties

 • Tactisch inzicht
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Planmatig kunnen werken
 • Omgevingsbewust

Extra info

 • Startdatum 15-02-2021
 • Einddatum 15-07-2021
 • Optie tot verlenging Ja, 2 x 6 maanden
 • Uren per week 8 tot 12 uur

Locatie

Nijmegen

Opdrachtgever

Omgevingsdienst regio Nijmegen

Publicatiedatum

15.01.2021

Publicatie eindigt

22.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.