Projectleider Omgevingswet (project Van Inrichting naar Milieubelastende activiteit)

Nieuw

Functie omschrijving

Je neemt de projectleiding op van het project “Van inrichting naar MBA”. Het gaat hierbij om de implementatie van de wijziging die de inwerkingtreding van de Omgevingswet met zich meebrengt en waarbij het begrip “inrichting” vervalt en omgezet wordt in “Milieubelastende Activiteit”. Dit is geen puur technische aangelegenheid: door de omzetting kan het bevoegd gezag voor een ondernemer wijzigen en kunnen zijn/haar plichten wijzigen. De omzetting vergt daarmee een zeer zorgvuldige aanpak. Voor de ODBN gaat het grofweg om 15.000 inrichtingen.

De afgelopen periode heeft een tweetal pilots gedraaid binnen het samenwerkingsverband van de drie Brabantse Omgevingsdiensten. Allereerst is bekeken of de omzetting geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Dit kan, maar slechts zeer ten dele, is de conclusie van deze pilot. Daarnaast is handmatig de omzetting van de provinciale inrichtingen uitgevoerd.

Met de ervaringen uit deze pilots in de hand ontwerp je in samenspraak met de andere Brabantse omgevingsdiensten een voor de ODBN passende strategie, doet voorstellen voor prioriteiten binnen deze omvangrijke klus, bespreekt de aanpak intern en met onze deelnemers. Vervolgens werk je die strategie om tot een Plan van Aanpak waarmee de omzetting ook daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden. Bij een positief besluit op dit Plan van Aanpak door de Stuurgroep Omgevingswet, neem je met de binnen de ODBN ingerichte regiegroepen Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving, alsmede met de experts uit het team specialisten deze omzetting ter hand. Na een opstartperiode waarin je de omzetting begeleidt van de prioritaire inrichtingen, richt je het proces in waarmee de komende jaren de rest van de inrichtingen door de organisatie zelf kan worden omgezet in milieubelastende activiteiten.

Je werkt bij ons in de opgave Invoering Omgevingswet samen met en onder aansturing van de opgave-/programmamanager Omgevingswet. Dit doe je vanuit het team Innovatie & Ontwikkeling.

Omschrijving kandidaat

Een ervaren projectleider met stevige kennis van het huidige Activiteitenbesluit en het toekomstige Besluit Activiteiten Leefomgeving. Je hebt ervaring in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van veranderingsprocessen. Je pakt door en kunt goed omgaan met weerstand en weet betrokken medewerkers en partijen te verbinden. Je bent resultaatgericht en communicatief sterk. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is van groot belang.

Functie eisen

  • beschikt over een WO-diploma. Dit blijkt uit het CV.
  • beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met zowel het Activiteitenbesluit als het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit blijkt uit het CV.
  • beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider in complexe projecten. Dit blijkt uit het CV.
  • ervaring met het werken met provincie en/of gemeenten opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Dit blijkt uit het CV.
  • heeft de ervaring met veranderprocessen. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 5 jaar en blijkt uit het CV.
  • aantoonbare ervaring in het VTH-domein van de overheid. Dit blijkt uit het CV.

Extra info

Van 1-3-2022 t/m 31-12-2022 | Optie verlenging: 8 x 6 maanden | Standplaats: 's-Hertogenbosch | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 24 per week

Locatie

's-Hertogenbosch

Publicatiedatum

26.01.2022

Publicatie eindigt

06.02.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.