Projectleider Omgevingswet G&O

Nieuw

Functie omschrijving

Breng jij graag ingewikkelde projecten tot een goed einde? Heb je verstand van de Omgevingswet én van gebiedsontwikkeling? Kan je daarnaast goed sturen op resultaten en de mensen in de organisatie daarin meenemen en ben je in staat om in korte tijd een uitdagende opdracht uit te voeren? Dan is de afdeling Strategie en Advies op zoek naar jou!


Een beeld van de omgeving
Je maakt deel uit van het team Beleid en Programma's, dat een onderdeel is van de afdeling Strategie en Advies binnen de directie Grond en Ontwikkeling. Grond en Ontwikkeling is als opdrachtgever verantwoordelijk voor veel nieuwbouw en transformatiegebieden in de stad en we zijn verantwoordelijk voor het laten bouwen van 7.500 woningen per jaar. De afdeling Strategie en Advies is bij veel activiteiten betrokken en speelt een belangrijke rol in de advisering en beleidsontwikkeling op het gebeid van woningbouw, commercieel vastgoed, grondprijzen en erfpacht. Het is daarmee hét kennis- en adviescentrum van en voor Grond en Ontwikkeling.

Voor de invoering van de Omgevingswet is een gemeentebreed team samengesteld dat werkt aan de Amsterdamse voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. De kopgroep van opdrachtgevers, onder leiding van de stedelijk directeur Ruimte en Economie, geeft gezamenlijk richting aan de opgave. Naast de kopgroep is er een kernteam actief, die onder andere diverse pilots initiëren. Namens Grond en Ontwikkeling leg je o.a. de verbinding met deze teams.

Werkzaamheden

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking. De nieuwe wet brengt alle regels van de fysieke leefomgeving onder in één Omgevingswet, vervolgens per gemeente in één omgevingsplan, dat te vinden is via één digitaal omgevingsloket.
Als projectleider Omgevingswet ben je binnen Grond en Ontwikkeling de verbindende schakel en breng je in kaart wat deze nieuwe wet betekent voor de processen van Grond en Ontwikkeling. Hoe raakt het de gebiedsontwikkeling en transformatie? Je zorgt er voor dat Grond en Ontwikkeling klaar is voor de invoering van de Omgevingswet. Doordat je goed inzicht hebt in zowel de noodzakelijke veranderopgave van de Omgevingswet als de processen in de gebiedsontwikkeling ben je in staat om te destilleren wat voor Grond en Ontwikkeling noodzakelijk is, en ga je daar ook op handelen met inzicht en doorzettingsmacht. Dan gaat het om de verordeningen gereed hebben, de input op de omgevingsplannen en vooral de processen in de gebiedsontwikkeling aangepast hebben.

Ben jij deze projectleider met inzicht en doorzettingsmacht, dan zijn we op zoek naar jou, een projectleider Omgevingswet en die ook deelneemt in het gemeentebrede team Omgevingswet. Je werkt samen met de beleids- en advieslijn binnen Grond en Ontwikkeling in het team Beleid en Programma's.

De opdrachtgever(s)

De directie Grond en Ontwikkeling heeft als missie: "Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam". Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Met ruim 385 medewerkers voeren wij regie op de gebiedsontwikkeling en zijn wij o.a. verantwoordelijk voor bodemsaneringen en het erfpachtstelsel. Als opdrachtgever brengt Grond & Ontwikkeling projecten voor wonen, werken en voorzieningen tot uitvoering, zoals bijvoorbeeld in de Houthavens en de Sluisbuurt.

De afdeling Strategie en Advies is bij veel activiteiten betrokken en speelt een belangrijke rol in de advisering en beleidsontwikkeling op deze onderwerpen. Binnen deze afdeling zijn adviseurs werkzaam vanuit verschillende disciplines, zoals: commercieel vastgoed, gebiedsontwikkeling en transformatie, grondprijsbeleid, woningbouwbeleid en beleid en afspraken met woningcorporaties. Het is daarmee hét kennis- en adviescentrum van en voor Grond en Ontwikkeling. Je wordt geplaatst in het team beleid en programma's, wat een onderdeel is van de afdeling Strategie en Advies.

Functie eisen

  • In het bezit van een erkende wo. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
  • Geef in maximaal 1A4 pagina's aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
  • een opleiding Bestuurskunde, Rechten, Planologie of Economie afgerond
  • op cv aantoonbaar recente ervaring in de afgelopen 5 jaar met RO-vraagstukken en de Wet Ruimtelijke Ordening;
  • op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als zelfstandig projectleider in complexe bestuurlijke omgeving (op cv duidelijk rol en opdracht toelichten), in de afgelopen 5 jaar.
  • op cv aantoonbaar kennis van de omgevingswet (toelichten hoe kennis is opgedaan en is toegepast)
  • aantoonbare werkervaring met ontwikkelprocessen bij een G4 gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. .
  • in staat om op verschillende schaalniveaus te denken en te acteren (hiervan geef je een voorbeeld in het cv).

Extra info

• Startdatum: februari 2021
• Einddatum: februari 2021
• Werklocatie: Weesperplein 8
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 28
• Optie tot verlenging: ja, 4 x 3 maanden

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

19.01.2021

Publicatie eindigt

30.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.