Projectleider Klimaatadaptatieplan

Nieuw

Functie omschrijving

Het opstellen van een Klimaatadaptatieplan voor de gemeente Houten. Er is een startnotitie vastgesteld met de uitgangspunten voor het opstellen van het Klimaatadaptatieplan.

Bij het opstellen van het plan zijn verschillende collega’s van de gemeente betrokken. Zij hebben daarbij slechts een adviserende rol. Het plan richt zich op het beheersen van Wateroverlast, Hittestress, Droogte en Overstromingsgevaar. Vitale en kwetsbare functies moeten bestand zijn tegen de gevolgen van overstromingen en wateroverlast. Het plan zal ook aandacht besteden aan biodiversiteit en het vergroten van de leefbaarheid door meer groen.

Het Klimaatadaptatieplan moet Houten helpen de gemeente klimaat adaptief in te richten bij herinrichting en nieuwe initiatieven. Het is belangrijk dat de gemeente daarbij samenwerkt met inwoners, bedrijven en instellingen. Met het plan geeft Houten ook invulling aan de landelijke doelen uit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Het Klimaatadaptatieplan zal bestaan uit een visie en een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan zal bestaan uit concrete acties die van 2021 t/m 2025 uitgevoerd gaan worden. Het gaat daarbij zowel om fysieke aanpassingen in de buitenruimte als beleid en regelgeving.

Opzet klimaatadaptatieplan Houten

Visie:

 • Probleemanalyse
  • Stresstests
  • Risicodialoog
 • Ambitie en doelen

Uitvoeringsplan:

 • Stappenplan
 • Maatregelen 2021-2025
 • Financieel dekkingsplan

De opdrachtgever(s)

De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de Vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie wordt het belang om zowel bij de planontwikkeling als in de bestaande infrastructuur stevig in te zetten op de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte, alleen maar groter.

Het team Voorbereiding Ontwikkeling Beheer (VOB) zorgt o.a. voor de voorbereiding en doorontwikkeling van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: boven- en ondergrondse infrastructuur, groenvoorziening, speelvoorzieningen, alsmede de beleidsmatige aspecten hiervan. Het team bestaat uit 22 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele inhuurkrachten), waaronder projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, beleidsmedewerkers en wijkcoördinatoren.

Omschrijving kandiaat

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met projectmanagement binnen een gemeentelijke organisatie
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het ruimtelijk domein
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van klimaatadaptatie
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met beleidsontwikkeling binnen het ruimtelijk domein
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met diverse participatievormen (burgers/bewoners, bedrijven en instellingen) binnen het ruimtelijk domein

Functie eisen

- plannen/organiseren
- daadkrachtig
- probleemoplossend
- communicatief
- verbindend
- affiniteit met Klimaatadaptatie

Competenties

- plannen/organiseren
- daadkrachtig
- probleemoplossend
- communicatief
- verbindend
- affiniteit met Klimaatadaptatie

Extra info

 • uur 4 maanden
 • Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week 10-20
 • Start z.s.m.

Locatie

Houten

Opdrachtgever

Houten gemeente

Publicatiedatum

10.06.2021

Publicatie eindigt

19.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.