Projectleider Integrale Aanpak Diamant- en Marathonbuurt

Nieuw

Functie omschrijving

Voor een tweetal buurten in stadsdeel Zuid zijn we op zoek naar een projectleider, die samen met bewoners, professionals en collega's een vernieuwende aanpak neerzet en uitvoert om een positieve ontwikkeling in deze buurten op gang te brengen.
De aanpak Diamantbuurt en Marathonbuurt zijn een focusopgave uit de gebiedsplannen 2020, waarin de belangrijkste opgaven per gebied zijn opgenomen:

Samenhangende aanpak sociale problematiek in de Diamantbuurt (De Pijp, Rivierenbuurt)
In de Zuid-Pijp, de Rijnbuurt en de IJselbuurt komt veel sociale problematiek voor. In veel gevallen gaat het om een stapeling van problemen op meerdere leefgebieden. De nadruk ligt op armoede, jongerenproblematiek en psychische klachten. De problematiek is het zwaarst in de Diamantbuurt. De instroom van nieuwe kwetsbare groepen legt steeds meer druk op de leefbaarheid in de buurt. De zorgen om overlast van buren en/of kinderen en jongeren en de overlast in de openbare ruimte neemt toe.

Een samenhangende buurtaanpak voor de Marathonbuurt (Oud-Zuid)
In de Marathonbuurt staan veel corporatiewoningen, waar voornamelijk mensen met een laag inkomen wonen. 13 procent van de bewoners valt in de groep kwetsbare Amsterdammers. Zij kampen met gezondheidsklachten, psychische klachten en/of sociale problemen zoals armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Het aantal kwetsbare huishoudens neemt toe en door de verkoop van corporatiewoningen is er een toestroom van mensen met een andere leefstijl. De tegengestelde leefstijlen leiden tot vermindering van buurtcontact en soms tot conflicten tussen bevolkingsgroepen. De reguliere aanpak werkt onvoldoende om de problemen in deze buurten op te lossen. Er is een meer integrale aanpak nodig. Beide projecten hebben daarom tot doel een samenhangende aanpak voor én met de buurt te realiseren, rekening houdend met de identiteit/eigenheid van de buurt. Ieder project heeft zijn eigen aanpak, werkgroep, planning en netwerk in de wijk.

In het afgelopen half jaar is op basis van een eerste analyse een plan van aanpak opgesteld voor beide buurten.
De projectleider is verantwoordelijk voor de realisatie van het plan van aanpak en tegelijkertijd te zorgen voor de (permanente) doorontwikkeling van het plan. De belangrijkste taken daarbij zijn:
 • Het stimuleren en bewaken van het eigenaarschap van en de onderlinge samenwerking tussen bewoners, ondernemers en uitvoerende professionals.
 • De organisatie en het borgen van de samenwerking met relevante externe partners zoals zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties, etc in de buurt.
 • De invulling van een resultaatgerichte samenwerking met andere stadsdelen met vergelijkbare problematiek en de beleidsdomeinen van OJZ, Welzijn, Sport, Kunst & Cultuur en, waar nodig, fysieke domeinen.
 • Het faciliteren van de bestuurlijke en ambtelijke sturing op het project.
 • Het voorbereiden van de uitbreiding van deze aanpak naar nieuwe buurten binnen Zuid, conform gebiedsplan 2021.

De opdrachtgever(s)

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. Dagelijks besturen en stadsdeelcommissies vormen namens de Gemeente Amsterdam een lokale voorhoede in de participatieve en representatieve democratie. Stadsdelen signaleren wat erbuiten speelt en leeft, agenderen actuele onderwerpen op de juiste plek en jagen aan dat er samen met bewoners, ondernemers en bezoekers merkbare resultaten worden behaald. Stadsdelen zijn zeven compacte, wendbare organisaties die van buiten naar binnen werken en denken.

Stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen. Informatie over het stadsdeel is te vinden op www.amsterdam.nl/zuid

Stadsdeel Zuid kent drie gebiedsteams (Buitenveldert, Zuidas; De Pijp, Rivierenbuurt; Oud-Zuid), die ieder in het eigen gebied de opgave signaleren, agenderen en de aanpak er van aanjagen. Daartoe stellen zij iedere vier jaar een gebiedsagenda op en vertalen deze jaarlijks naar een gebiedsplan met een aantal focuspunten.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over een HBO / WO werk- en denkniveau.
 • in het bezit van een erkende HBO/WO
 • minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met project- en programmamanagement in een complexe omgeving.
 • minimaal aantoonbare ervaring op gedaan met gebiedsgericht werken en vernieuwende vormen van samenwerking met stakeholders (bewoners, ondernemers, zorg en welzijnspartners, woningcorporaties etc.).
 • minimaal aantoonbare ervaring met verandermanagement.
 • affiniteit met of kennis van het sociaal domein

Wensen

 • kennis en ervaring binnen een gemeentelijke organisatie.
 • visie op en ervaring met integrale ontwikkeling van buurten met sociale problematiek

Extra info

• Startdatum: zsm na sluiting
• Einddatum: 1 september 2021
• Werklocatie: Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 24 - 32 uur
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

06.08.2020

Publicatie eindigt

10.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.