Projectleider Inkoop Medische Keuringen

Functie omschrijving

Wij zoeken een projectleider voor de inkoop van medische keuringen. Voor verschillende producten en diensten van de gemeente zijn medische keuringen nodig. Bijvoorbeeld voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, het uitvoeren van belastbaarheidsonderzoeken en arbeidsmogelijkhedenonderzoek. Binnen onze organisatie zijn er verschillende opdrachtgevers en contactpersonen voor deze keuringen. De projectleider neemt de leiding in het inkoopproces en ondersteunt ons bij het opstellen van de inhoudelijke uitvraag, die aansluit bij de eisen en wensen van de verschillende opdrachtgevers.

De gemeente wenst:

 1. Een nieuw contract voor medische advisering door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding (op basis van een eerste inschatting van de verwachte opdrachtomvang en omdat het een specifieke dienst is) met als hoofddoelen:
  1. Uitvoering van de dienstverlening zo spoedig mogelijk na 1-1-2022;
  2. Heldere en tijdige communicatie naar inwoner en ambtenaar;
  3. Medisch advies binnen x weken na aanmelding en uitgevoerd door bekwame professionals;
  4. ETC (duurzaamheid, dossier).
 2. Wenst dat dit contract geïmplementeerd wordt in de organisatie en;
 3. Dat de projectleider beschikbaar is als interim contractmanager voor de gesloten overeenkomst gedurende het eerste half jaar na implementatie zodat de hobbels die voortkomen uit de (voorbereiding op de) aanbesteding direct opgelost worden.

De projectleider beschikt over de kennis om dit proces goed te laten verlopen. De projectleider zal in samenwerking met de inhoudsdeskundigen de aanbestedingsdocumenten vorm geven en het projectleiderschap uitvoeren. U moet bij het maken van uw voorstel uitgaan van beperkte beschikbaarheid van de inhoudsdeskundigen en wij veronderstellen dat u zelf ook over de benodigde inhoudsdeskundigheid beschikt. De inhoudsdeskundigen kunnen u helpen bij het verzamelen van gegevens en de huidige werkwijze intern. Daarnaast zijn ze beschikbaar als mede-beoordelaars bij de aanbesteding.

De projectleider werkt samen met het team Inkoop, contracten en verzekeringen. Een inkoper ondersteunt de projectleider bij het opstellen van de inkoopstrategie, een eventuele marktconsultatie, de aanbestedingsdocumenten en de communicatie met de markt. Dat laatste vindt plaats via TenderNed.

De projectleider moet uitgaan van een aanbesteding op prijs én kwaliteit. Bij de gemeente Gooise Meren hanteren we het vier-ogen principe op essentiële onderdelen in het inkoopproces. Een tweede inkoper voert dit uit.

Het proces ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 1. Opstellen van een Plan van Aanpak, PvA, (inclusief inkoopstrategie en risico-analyse met maatregelen om hiermee om te gaan als dit);
 2. Goedkeuring van PvA binnen 3 weken na start opdracht. Bij geen goedkeuring betekent dit beëindiging van de overeenkomst. Uren gemaakt om te komen tot het PvA kunnen gefactureerd worden. Opdrachtgever kan bij beëindiging van de overeenkomst met de kandidaat die als tweede is geëindigd een overeenkomst sluiten, maar is daartoe niet verplicht;
 3. Uitvoeren PvA met periodiek een voortgangsbespreking met opdrachtgever;
 4. Evalueren, overdragen aan contractmanager en afronden opdracht.

De uitvoering vindt plaats binnen een projectteam, bestaande uit medewerkers van verschillende afdelingen, onder leiding van de projectleider (PL) en onder aansturing van de ambtelijk opdrachtgever.

De opdrachtgever(s)

Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Omschrijving kandidaat

In uw CV laat u zien welke ervaring u heeft met dergelijke inkooptrajecten en welke rol u daarbij had. In uw CV zien we graag een concrete raming van het aantal benodigde uren en de kosten terug. U dient hierbij apart aan te geven hoeveel uren u nodig heeft om te komen tot een goedgekeurd PvA. U dient hierbij apart aan te geven hoeveel uren u nodig heeft om te komen tot een goedgekeurd PvA. U dient hierbij uit te gaan van een marktconsultatie in het proces óf u moet aantonen dit kalenderjaar een soortgelijke aanbesteding uitgevoerd te hebben. Het aantal uren wordt in het later op te stellen PvA onderbouwd en deze kan zonder (vooraf) schriftelijk akkoord van opdrachtgever niet uitgebreid worden.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met aanbestedingen van diensten en marktconsultaties;
 • U heeft in het cv, het kopje *Belangrijk, onder de opdracht duidelijk omschreven (gebruik in het cv ook het kopje belangrijk voor deze omschrijving, u geeft hier ook criterium 5 en 6 in aan);
 • U maakt een inschatting van het aantal uren voor dit project en voegt dit toe aan uw cv;
 • U maakt een inschatting van de totale kosten voor dit project, tot een maximum van € 12.000 (exclusief BTW) en voegt dit toe aan uw cv;
 • Uiterlijk beschikbaar per 22 november 2021
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een overheidsorganisatie
 • Aantoonbare werkervaring met inkoop van medische advisering (vermeld in het cv wat voor en hoe veel inkooptrajecten u heeft uitgevoerd) (35 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met inkoopprojecten waar op prijs én kwaliteit (BPKV) gegund is (vermeld dit duidelijk in het cv en in welke functie je dit hebt uitgevoerd)

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Affiniteit met innovatie (circulair inkopen);
 • Sterk in plannen / organiseren;
 • Zakelijk en doelgericht;
 • Enthousiasmerend en verbindend.

Extra info

 • Duur 4 maanden
 • Optie tot verlenging 3 maal 3 maanden
 • Uren per week 8-24
 • Start Uiterlijk per 22 november 2021

Locatie

Gooise Meren

Publicatiedatum

16.10.2021

Publicatie eindigt

23.10.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.