Projectleider implementatie roosterregelingen (Bestuur en Organisatie)

Nieuw

Functie omschrijving

Op 8 januari 2019 heeft het college van B en W het gemeentebrede kader voor roosters vastgesteld. De Ondernemingsraad stemde op 12 december 2018 in met het kader. Vanuit de '1Amsterdam'-gedachte is er nu één set van afspraken die geldt voor ca. 3000 collega's die in roosters werken. De volgende stap is het ontwikkelen van roosterregelingen voor alle clusters. Het GMT heeft ingestemd met de implementatie van het kader voor roosters zoals dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het college van B en W. Ook heeft het GMT ingestemd om uiterlijk 1 juli 2020 alle concept clusters roosterregelingen voor instemming in te dienen bij de Ondernemingsraad (OR). De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een roosterregeling per cluster is belegd bij de stedelijk directeuren van verschillende clusters. De projectleider implementatie roosters voert regie op de implementatie van de roosterregelingen.

Werkzaamheden

  • Clusterbreed regie voeren voor een uniforme implementatie van het kader voor roosters c.q. bij het opstellen van de verschillende clusterspecifieke roosterregelingen; de clusterroosterregeling voor het cluster Stadsbeheer dient in dit proces als voorbeeld;
  • De verschillende deelwerkgroepen per clusteraansturen, waarbij per cluster door de stedelijk directeur een projectleider is aangewezen en ondersteunt wordt door een (strategisch) P&O adviseur
  • Zorg dragen voor onderling overleg en afstemming met de specifieke OR clustercommissies;

De inhoudelijke voortgang en resultaten periodiek rapporteren aan de stedelijk directeur en de procesvoortgang aan de directie P&O.

De opdrachtgever(s)

De directie P&O voert regie op de P&O-prioriteiten, zorgt voor samenhang daartussen, stuurt op de te behalen resultaten en het effectief en efficiënt functioneren van de organisatie. Daarnaast ondersteunt de directie P&O de organisatie en het bestuur bij het continu leren en ontwikkelen en bij de concernbrede organisatieontwikkeling.

Functie eisen

  • minimaal over WO werk- en denkniveau.
  • in het bezit van een erkende HBO/WO opleiding.
  • mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring met projectmatig werken en/of het aansturen van implemenatietrajecten
  • aan­toon­ba­re des­kun­dig­heid en ervaring binnen complexe gemeentelijke organisaties
  • in staat ac­tief te handelen en an­ti­ci­pe­rend op in­houd en in je con­tac­ten met col­le­ga's en medezeggenschap

Wensen

  • ervaring binnen de gemeente Amsterdam en ervaring met roosters een is een pré
  • in staat om complexe vraagstukken op een toegankelijke wijze te presenteren

Extra info

• Startdatum: z.s.m.
• Einddatum: 6 maanden na startdatum
• Werklocatie: Amstel 1 (Stadhuis)
• Aantal fte: 0,5
• Aantal uren per week:12-16
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

25.03.2020

Publicatie eindigt

01.04.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.