Projectleider gebiedsagenda’s

Nieuw

Functie omschrijving

Algemeen omschrijving
De uitvraag bevat een projectleider gebiedsagenda’s waarbij je diverse projecten zoals de gebiedsagenda’s van o.a. de bedrijventerreinen Zuidwest en Media Park aanstuurt. Daarvoor stuur je op het participatieproces met betrokkenen zoals ondernemers, vastgoedeigenaren, campusorganisatie Media Park (i.o.), ondernemersverenigingen, Goois Natuurreservaat, etc.. Naast bovenstaande gebiedsagenda’s wordt je ook projectleider van andere initiatieven of projecten zoals de herontwikkeling van de Havenstraat. De ondernemers willen aan de slag met de uitvoering van hun wensbeeld over de toekomst van de straat en willen hiervoor samenwerken met de gemeente.

Je werkt voor deze opdrachten binnen het team Projecten. Waarbij je nauw samenwerkt met het team Leef- en Vestigingsklimaat (o.a. Economie & Media en Energietransitie) en het team Ruimtelijke Kwaliteit (o.a. stedenbouw, mobiliteit, groen, circulariteit, duurzaamheid). Ook ga je in samenwerking met integrale teams aan de slag waarin bijvoorbeeld ook collega’s van openbare ruimte en veiligheid deelnemen.

Werkzaamheden

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
Rol projectleider gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest
Het doel van de gebiedsagenda bedrijventerrein Zuidwest, die door de gemeente samen met de ondernemers in het gebied wordt opgesteld, is het realiseren van economisch vitale, veilige en aantrekkelijke bedrijvenparken. Hier werken we aan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda voor de bedrijventerreinen Kerkelanden, Zeverijnstraat en Havenkwartier. Het eindproduct is een beknopt document met visie (tot 2040) en uitvoeringsagenda voor de komende vier jaar. De gebiedsagenda is concreet, uitvoeringsgericht en geeft per betrokken partij (gemeente, ondernemers, eigenaren en bewoners) aan wie wat zal moeten oppakken. Ook bevat het tools en handvatten om de uitvoering in te gaan en actie te ondernemen. Het gaat om concrete acties met inzicht in wat, wie, wanneer en met welk financiering en welk resultaat doet. De gebiedsagenda willen we opstellen in co-creatie met een bureau. De projectleider leidt het proces door:

 1. Inhoudelijk en procesmatig leiden van het projectteam bestaande uit de belangrijkste inhoudelijke deskundigen en/of andere onderdelen van de gemeente Hilversum;
 2. Aansturing participatie met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen in samenwerking met het externe bureau;
 3. Aansturing van het externe bureau;
 4. Het informeren van- en afstemmen met het projectteam, het externe bureau, de ambtelijke en bestuurlijk opdrachtgever en de betrokkenen.

Rol projectleider gebiedsagenda Media Park
De gebiedsagenda Media Park krijgt de vorm van een (langjarige) samenwerkingsagenda met de belangrijkste spelers op het Media Park waarin doelen/lange termijn visie wordt uitgesproken.
Focus ligt daarbij op het gebied dat nu afgedekt wordt door het bestemmingsplan Media Park, dit omvat het park en de aanpalende gebieden. De projectleider vertaalt de uitgangspuntennotitie (nog in ontwikkeling) naar de samenwerkingsagenda door:

 1. Aansturing van het participatieproces met de belangrijkste belanghebbenden op het park waaronder de Campusorganisatie Media Park (i.o.);
 2. Betrekken van de belangrijkste inhoudelijke deskundigen in de gemeentelijke organisatie op de relevante beleidsterreinen;
 3. Afstemming / coördinatie/ vertalen van de al bestaande gemeentelijke domein visies en de omgevingsvisie;
 4. Het tijdig betrekken van overige stakeholders (bewoners) in de omgeving van het Media Park;
 5. Het betrekken van overige stakeholders zoals provincie en Goois Natuurreservaat.


Aangezien de Campusorganisatie een essentiële rol gaat spelen is de verwachting dat het traject zal opstarten eind Q3/ Q4. Naar verwachting is dan de Campusorganisatie operationeel.

De opdrachtgever(s)

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van gebiedsagenda’s, gebiedsvisies of gebiedsplannen voor overheidsinstellingen (benoem tenminste 1 concreet voorbeeld in het cv.);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met samenwerkingsverbanden (benoem dit duidelijk in het cv.).
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Gebiedsontwikkeling
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider met gebiedsagenda’s
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met participatieprocessen voor diverse stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv.)

Competenties

 • Plannen en organiseren, overzicht kunnen bewaren;
 • Samenwerken;
 • Zelfstandig;
 • Overtuigingskracht,
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan;
 • Mensen in beweging krijgen;
 • Proactief signaleren en oppakken;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaat- en Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Nauwkeurig;
 • Stressbestendig;
 • Jezelf snel systemen vaardig maken (zaaksysteem, ibabs, key2finance,)
 • ‘Out of the box’denken

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging 2 maal 6 maanden
 • Uren per week 28-32
 • Start 17 april 2023

De gesprekken (fysiek) bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 april 2023 tussen 10.00 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Locatie

Hilversum

Publicatiedatum

22.03.2023

Publicatie eindigt

01.04.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.