Projectleider Bouwdynamiek

Nieuw

Functie omschrijving

In het kader van bouwdynamiek is er urgentie om bouwoverlast, en dan specifiek met betrekking tot logistieke bewegingen, te beperken. Bij een gecoördineerd bouwoverleg worden belanghebbenden vroegtijdig betrokken om kennis en informatie te delen bij specifieke Bouw- (overlast) projecten met een grote impact. De nog steeds toenemende aantrekkelijkheid van Amsterdam als stad om te wonen, werken en verblijven heeft een aantal negatieve gevolgen. De overlast van vele (ver)bouw en objecten in de openbare ruimte of te wel de "bouwdynamiek" is een fenomeen die door de vele oorzaken evenzeer zoveel oplossingen kent.
Onder bouwdynamiek verstaan wij de stijgende hoeveelheid verbouwingen aan bestaande panden, waarmee vierkante meters aan woningen worden toegevoegd. De bouwdynamiek leidt echter ook tot overlast voor omwonenden en tot negatieve ontwikkelingen in de stad (verharding tuinen, aantasting stedenbouwkundige of architectonische eenheden, grondwaterproblemen). Zaak is een goede balans tussen die gevolgen te vinden. De aanpak bouwdynamiek is een technisch, juridisch en maatschappelijk complexe opgave. Om te zorgen voor een juiste balans tussen het recht om te bouwen en het inperken van de overlast op de omgeving.

In zuid is er behoefte om de overlast, die de toenemende bouwdynamiek met zich meebrengt te reguleren, door invulling te geven aan een combinatie van twee van de hierboven genoemde terreinen, te weten omgevingsmanagement en communicatie. In stadsdeel Zuid is daarom gestart met een pilot op precies die combinatie, de themagerichte gebiedscoördinatie.
In drie gebieden is er een aanleiding voor het instellen van deze functie van coördineren. De drie gebieden zijn zo gekozen dat er een variëteit is in oorzaken van de overlast en het gebruik van die gebieden, waardoor het lerend effect maximaal kan zijn.

Het gaat op dit moment om 5 verschillende gebieden in Oud - Zuid (Museumplein e.o)
 • Nicolaes Maesbuurt
 • Van Breestraat (tussen Emmastraat en Corn. Schuytstr.)
 • Van Eeghenstraat
 • Hobbemakade e.o
 • PC Hooftstraat

Deze vijf gebieden moeten op termijn vermoedelijk uitgebreid worden naar andere delen van Zuid (Denk aan De Pijp) De coördinator bouwdynamiek krijgt de taak om een periodiek overleg te organiseren met de uitvoerende partijen in deze gebieden, waarin zoveel mogelijk wordt gestuurd op het effectief gebruiken van de openbare ruimte met respect voor de omgeving en met in achtneming van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de bouwprojecten. De uitkomsten en de voortgang in het reguleren vanuit deze overleggen moeten transparant gecommuniceerd worden naar de omgeving. Het op lokaal niveau regisseren van bouwlogistieke bewegingen zorgt voor:
 • Het voorkomen en/of beheersbaar maken van bouwoverlast van lange - en meerdere (tegelijkertijd zijnde) bouwprojecten met hoge impact.
 • Meer waardering, begrip en gevoel van betrokkenheid te krijgen door informatie en kennis delen, naar en tussen verschillende stakeholders
 • Voorkomen dat meldingen klachten worden

Werkzaamheden

Samenbrengen van diverse projectontwikkelaars, aannemers en relevante ambtenaren (inzet VTH, Stadswerken, V&OR, Stadsloket d.m.v. Bouwinspecteur, stadsdeelregisseur, Gebiedsbeheerder). Eventueel aangevuld met lokale kennis als wijkagent, gebiedsmakelaar.
 • Doornemen van diverse BLVC plannen en overige omgevingsontwikkelingen (herinrichtingen) op eventuele knelpunten en/of overlap (Denk aan: planning, aan-& afvoerroutes, ingenomen openbare ruimte per project, bouwplaats)
 • Opstellen van bouwlogistieke tekeningen (inzet tekenaar R&D)
 • Deze bouwlogistieke tekeningen bespreken in een periodieke werkgroep
 • Aanvullende communicatie opzetten ter ondersteuning van zowel de ontwikkelaars als de buurt (inzet communicatie) 5. Handhaving aanhaken voor ondersteuning aan/naleving afspraken (inzet THOR) Daarnaast het aanspreekpunt zijn voor collega's die vanuit hun eigen werkveld de bouwlogistiek beïnvloeden.

De coördinator bouwlogistiek bewaakt:
 • De overlap met andere projecten (kleinere verbouwingen, afgegeven objectvergunningen)
 • De Overlap stadsdeel projecten (werkzaamheden en evenementen)
 • Bereikbaarheid gemeentelijke diensten;
 • Andere knelpunten uit het gebied bespreekbaar maken (scholen, synagoge etc.)
 • Ondersteuning vanuit afdelingen als communicatie en R&D regelen

De opdrachtgever(s)

Amsterdam Zuid is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met vastgoedprojecten.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met projecten in de openbare ruimte.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het samenbrengen van verschillende partijen en belangen.
 • bij voorkeur ervaring met het coördineren van bouwdynamiek.
 • bij voorkeur ervaring met het vergroten van de efficiëntie voor bouwinspecteurs en medewerkers THOR.
 • bij voorkeur ervaring met de logistiek rond bouwprojecten en de afstemming daarvan met de omgeving.

Extra info

• Startdatum: 01-03-2022
• Einddatum: 28-02-2023
• Werklocatie: President Kennedylaan, 923, 1079MZ, AMSTERDAM
• Aantal fte: 0,5
• Aantal uren per week: 18-24
• Optioneel tot verlenging :29-04-2024

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

06.02.2022

Publicatie eindigt

12.02.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.