Programmamanager Expertisecentrum Specialistische Jeugdhulp

Nieuw

Functie omschrijving

Wij zoeken een collega die ons gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein. Je hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen. Je hebt een visie op wat nodig is in Overijssel voor jeugdigen en ouders met complexe problematiek en hoe we de (transformatie)doelstellingen met betrokken partners kunnen bereiken.

Expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel
Een goed functionerend zorglandschap moet ervoor zorgen dat alle jeugdigen, hoe complex de problematiek ook is, passende hulp krijgen. Door hiaten in het zorglandschap, wachtlijstproblematiek en onvoldoende samenwerking krijgen juist de jeugdigen met complexe problematiek niet altijd de passende zorg.
In het voorjaar van 2020 heeft de minister daarom acht centrumgemeenten gevraagd om een bovenregionaal Expertisenetwerk voor gespecialiseerde jeugdhulp op te zetten met als belangrijke deelopdrachten 1) het organiseren van een consultatie- en adviesfunctie, 2) het organiseren van passende hulp voor jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek, 3) het organiseren van een lerend netwerk en van kennisontwikkeling en -deling. Enschede heeft deze opdracht opgepakt voor Overijssel (jeugdzorgregio Twente en jeugdzorgregio IJsselland).

Met betrokkenheid en inzet van partners is een gezamenlijke missie en visie opgesteld en zijn de deelopdrachten, zijn de benodigde randvoorwaarden verder uitgewerkt en is een programmastructuur ingericht. Op enkele onderdelen zijn inmiddels netwerkcoördinatoren benoemd. De deelopdrachten bevinden zich in verschillende fasen. De consultatie- en adviesfunctie is belegd bij een projectleider maar vraagt nog om doorontwikkeling. De twee andere deelopdrachten moeten verder opgepakt worden. De beoogde beweging met het expertisenetwerk vindt plaats binnen de zorgorganisaties, van bestuurs-, management- tot uitvoeringsniveau en in afstemming met de betrokken gemeenten/regio’s.

Werkzaamheden

 • Als programmamanager stuur je op resultaat, samenhang, timing en tempo van de deelopdrachten.
 • Je geeft sturing aan de verschillende processen die leiden tot verbetering in de (hoog) specialistische jeugdhulp en stimuleert hiertoe innovatieve netwerksamenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, ouders, jongeren en alle andere betrokkenen bij complexe problematiek bij jongeren/in gezinnen.
 • Je vertaalt complexe vraagstukken naar haalbare (deel)opdrachten.
 • Je durft een spiegel voor te houden aan de betrokkenen binnen het netwerk.
 • Je zorgt dat de beoogde beweging bij alle betrokken partijen de juiste aandacht krijgt, van de grond komt en gerealiseerd wordt.
 • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor, voor de stuurgroep expertisenetwerk, voor de jeugdhulpregio’s en indien nodig de betrokken gemeenten.
 • Je draagt zorg voor de juiste besteding van de beschikbare middelen voor het expertisenetwerk.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met (hoog) specialistische jeugdhulp zoals bijv. bij een GGD of Jeugdzorg
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als programma manager de afgelopen 6 jaar
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein

Competenties

- communicatieve vaardigheden
- verbindend
- verbindend
- creatief
- overzicht

Extra info

 • Startdatum 1-1-2022
 • Einddatum 31-12-2022
 • Optie tot verlenging ja
 • Aantal uur per week 32,00
 • Aantal posities 1

Locatie

Enschede

Publicatiedatum

25.11.2021

Publicatie eindigt

04.12.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.