Procesregisseur Regionale Energie Strategie

Nieuw

Functie omschrijving

Jij gaat bijdragen aan het realiseren van de duurzame energie opwek doelen van de regio Foodvalley. Daarbij ben je

verantwoordelijk voor de regionale ondersteuning en procesbegeleiding bij:

 • het concretiseren en realiseren van de RES 1.0 en het regionale uitvoeringsprogramma. Dit betreft o.a. leveren van inhoudelijke onafhankelijke expertise, communicatie en monitoren van voortgang en adviseren over nieuwe initiatieven en bijsturing.
 • het afstemmen met provincie en NPRES over grootschalige opwek in relatie tot veranderende kaders en wetgeving en deze in verbinding brengen met de het realiseren van de RES 1.0 doelstellingen.
 • het afstemmen met de regio over de lange termijn ruimtelijke afwegingen in relatie tot de energietransitie en waar relevant het afstemmen met andere strategische thema’s (met name rond verstedelijking en landelijk gebied) in de regio en de doelstellingen uit de Strategische Agenda.
 • het invulling geven van het proces, regionale participatie en de inhoud van de aanscherpte strategie RES 2.0. Dit houdt o.a. in het leiden van een gestructureerde aanpak voor strategievorming, aandragen van relevante informatie, faciliteren van besluitvorming bij de achterbannen.
 • het afstemmen met andere klimaattafels zoals mobiliteit, landbouw en industrie en het betrekken partijen in de regio, zowel publiek, privaat als maatschappelijk. Hierbij is het van belang om te werken aan de versterking van verbindingen om kennis uit te wisselen tussen publiek-private instellingen en partijen.
 • je zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid (acceptatie, lokaal eigendom) via partijen, stakeholders en burgerparticipatie. Hiervoor werk je samen met o.a. de communicatieadviseur.

Werkzaamheden

Daarbij ga je

 • sturing geven aan het project RES (plm. 6 à 8 mensen);
 • het contact met de ambtelijke organisaties faciliteren, o.a. in het AO met duurzame experts en met de gemeentedirecteuren en griffies;
 • deelnemen aan de bijeenkomsten van de stuurgroep RES en de stakeholder overleggen en bereid je deze met de voorzitters en programmamanager Energie hiervan voor;
 • maandelijks rapporten over de voortgang en adviseert over bijsturing (organisatie en proces) aan de stuurgroep en stakeholdersoverleg en
 • onderling afstemmen met de programmamanager Energie ( ook lid projectteam).

De opdrachtgever(s)

Regio Foodvalley heeft de RES 1.0 Regionale Energiestrategie begin juli geaccordeerd en wil minimaal 0,75 TWh aan zon en wind opwekken in 2030. Daarin hebben de betrokken overheden en maatschappelijke belanghebbende organisaties bepaald hoe de regio deze energieopgave wil realiseren. Samenwerken staat hierbij centraal, overheden zijn voorwaardenscheppend en ondernemers, boeren en coöperaties voeren de projecten uit. Dat is een complex proces waarin 8 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en 10 regionale stakeholders concreet en tijdig de resultaten gaan

boeken. Deze periode staat in het teken van uitvoering en de toekomstige herijking van de RES. Onze methode van samenwerken afgelopen periode is vastgelegd in het Startdocument RES Foodvalley en Doorstartdocument dat te vinden is op www.resfoodvalley.nl. Kern daarbij is dat we streven naar consensus en de principes

van mutual gains, gebaseerd op verbinden via belangen, volgen. De besluitvorming voor de herijkte strategie RES 2.0 wordt ook vastgelegd in een nieuwe startnotitie RES 2.0 die raden, staten en AB’s dienen goed te keuren.

Organisatie

Je maakt onderdeel uit van het kernteam RES dat onder regie staat van de programmamanager energie. Het kernteam geeft adviezen over en inhoudelijke uitwerking aan het proces en het uitvoeringsprogramma. Je werkt onder de vlag van Regio Foodvalley.

Verantwoording

Je rapporteert inhoudelijk en functioneel aan de voorzitter van de regionale bestuurlijke stuurgroep RES in nauwe afstemming en samenwerking met de programmamanager energie. Je werkt vanuit Regio Foodvalley als onderdeel van het werkprogramma energie.

Functie eisen

 • Afgeronde WO opleiding (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 5 jaar project- en of procesmanagement ervaring (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met werken in een overheid- of semioverheid werkomgeving (op CV aantoonbaar)
 • Relevante successen geboekt via een complex proces met verschillende private en publieke partijen
 • Kennis van de energietransitie met name van duurzame energieopwekking en infrastructuur en ruimtelijke inpassing
 • passie voor de duurzaamheid
 • kennis van bestuurlijke en interbestuurlijke besluitvormingsprocessen bij overheden, bij voorkeur ook bij gemeenten.
 • ervaring met bestuurskundige en/of bedrijfseconomische vraagstukken op minimaal HBO niveau

Competenties

 • analytische en conceptueel / strategische vaardigheden
 • vermogen om strategische richtingen te vertalen naar uitvoering
 • communicatieve en verbindende vaardigheden
 • inlevingsvermogen en politieke sensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • ondernemerschap

Extra info

 • Startdatum 01-09-2022
 • Einddatum 31-12-2022
 • Optie tot verlenging ja, halfjaarlijks
 • Uren per week 16 - 20 uur

Locatie

Ede

Publicatiedatum

26.06.2022

Publicatie eindigt

02.07.2022

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.