Procesmanager internationale werknemers

Nieuw

Functie omschrijving

Aanpak Internationale werknemers
De afgelopen jaren is het aantal internationale werknemers in Venlo gegroeid en de verwachting is dat de groei de komende jaren doorzet. Deze ontwikkeling onderschrijft de prioritaire aandacht voor voldoende, kwalitatief passende (tijdelijke) huisvesting. Een groeiend aantal Internationale werknemers betekent ook dat. thema’s als uitval, zorg en handhaving steeds meer aandacht gaan vragen, maar ook dat aandacht moet zijn voor participatie en inburgering van de internationale werknemers die zich voor langere tijd in Venlo willen vestigen.

Venlo heeft deze ontwikkelingen samengebracht in een 9-tal sporen die de komende periode integraal opgepakt moeten worden:

 • Onderbouwing van economisch en maatschappelijk belang
 • Registratie (RNI en BRP)
 • Proactieve communicatie
 • Beschikbaarheid van voldoende goede huisvesting
 • Stimuleren van taal en participatie
 • Duurzame deelname aan de arbeidsmarkt (van flex naar vast)
 • Gezondheidszorg en zorg voor uitvallers
 • Tegengaan van ondermijnende criminaliteit en mensenhandel
 • Handhaving verblijfplaatsen en overlast

Functie Procesmanager Internationale Werknemers (IW)

Als procesmanager IW vervul je een belangrijke verbindende rol tussen interne teams en externe stakeholders, betrokken partijen en doelgroep. Ook het verbinden van regionale partijen en het ontdekken van de gezamenlijke belangen/mogelijkheden behoort tot de werkzaamheden van de procesmanager IW waarbij samenwerken en leren van elkaar voorop staat.

De uitwerking van de 9 sporen naar beleid en oplossingsrichtingen gebeurt door de medewerkers binnen de organisatie die beleidsinhoudelijk betrokken zijn. De procesmanager IW maakt effectief gebruik van hun capaciteit, kennis en kunde binnen deze sporen en zorgt voor een goede onderlinge samenhang en afstemming tussen doelen en aanpak. Hij of zij houdt het overzicht, werkt toe naar concrete resultaten en is in staat om tijdig knelpunten weg te nemen om processen in gang te zetten of vlot te trekken. Hij of zij is een creatief meedenker in haalbare en werkbare oplossingen en financieringsstromen, waaronder derden geldstromen


De procesmanager IW bewaakt de voortgang en de beschikbare middelen en rapporteert maandelijks over de behaalde resultaten.


Om de aanpak in de toekomst goed te borgen is het van groot belang dat er tezamen met de teams gewerkt wordt aan een passende integrale) oplossingsrichting voor de langere termijn.

De opdrachtgever(s)

Venlo is…

een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo; de meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender. En in Venlo kun je jezelf goed ontwikkelen. De stad heeft een breed aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen, is aanjager van de duurzame economie en kent met de Brightlands Campus Greenport Venlo een unieke verzameling bedrijven die samen met wetenschappers en studenten werken aan de voeding van de toekomst. Dat maakt Venlo een stad van kansen en mogelijkheden, van gezonde groei én van goed leven. Een stad om van te houden!


Werken voor…
Venlo is werken aan je eigen kwaliteit van leven. Je werkt namelijk voor mensen die je iedere dag tegenkomt, aan projecten die letterlijk om de hoek liggen. Je kunt echt een verschil maken voor inwoners. Dat geeft voldoening. Het werk is boeiend, de opgaven zijn uitdagend en je werkt met veel verschillende partijen samen, aan deze en aan de overkant van de grens met onze Duitse partners.

Wij zoeken betrokken medewerkers die resultaten boeken op een slimme manier. Dit betekent dat je goed bent in je vak en begrijpt wat de omgeving vraagt. Samen met collega’s en anderen bedenk je daarvoor zo eenvoudig mogelijke oplossingen. Je houdt van duidelijke afspraken, korte lijntjes, neemt verantwoordelijkheid, ziet kansen en vindt het leuk om net dat beetje extra te doen. Krijg je daar energie van, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.


Team Project- en Procesmanagement
Het team Project- en Procesmanagement is verantwoordelijk voor de voorbereiding van besluitvorming van grootschalige en/of complexe ruimtelijke initiatieven waaronder zoals gebiedsontwikkelingen, maar ook short stay huisvesting van internationale werknemers. Deze initiatieven worden ter hand genomen door procesmanagers. Daarnaast is het team belast met de realisatie van (majeure) projecten binnen de gemeente Venlo. Dit zijn ruimtelijk-fysieke projecten waarbij de gemeente zelf een actieve rol vervult.

Omschrijving kandiaat

De ideale kandidaat is een verbinder, iemand die sterk is in samenwerken en netwerken. Iemand die aantoonbare ervaring, autoriteit en gedrevenheid heeft op de inhoud. Een krachtige persoonlijkheid die zich staande kan houden in een maatschappelijk en politiek gevoelige omgeving. Iemand die ‘de taal’ van de doelgroep spreekt en hun stem kan vertalen naar brede oplossingsrichtingen voor de verschillende sporen, zowel op korte als de langere termijn. Iemand die de verschillende partijen dichter bij elkaar kan brengen en zo de kloof tussen gemeente, gemeenschap en doelgroep kan verkleinen.

Je bent een goede gesprekspartner op bestuurlijk én maatschappelijk niveau. Iemand die het politieke spel kent maar ook duidelijk en herkenbare taal kan spreken naar de (regio) partners, inwoners van Venlo, de doelgroep zelf en de medewerkers die binnen de verschillende sporen werkzaam zijn. Ten slotte ben je in het bezit van procesmatige kwaliteiten en heb je een goed regisserend vermogen.

Profiel

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, o.a.met procesmanagement in de publieke sector
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Kennis van de materie rondom integratie, inburgering en huisvesting van internationale werknemers.

Functie eisen

 • Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar als procesmanager binnen gemeenten.
 • Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar met integratie, inburgering en huisvesting van internationale werknemers. Dit moet duidelijk terug te lezen zijn op het CV!
 • Op CV aantoonbaar werkervaring van minimaal 1 jaar in de afgelopen 2 jaar in de regio Venlo (noord en midden Limburg, noord Brabant of Gelderland)
 • Op CV aantoonbare beschikbaarheid per 31 mei 2021 voor 32 uur per week gedurende de looptijd van de opdracht.
 • Op CV aantoonbaar tenminste een afgeronde HBO opleiding. Vermeld duidelijk op het CV de periode van de gevolgde opleiding en of deze is afgerond met een diploma.

Competenties

 • Politieke sensitiviteit
 • Omgevingsbewust
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Belangen verbinden
 • Samenwerken
 • Flexibel gedrag

Extra info

Van 31-5-2021 t/m 3-12-2021 | Optie verlenging: 1 x 6 maanden | Standplaats: Venlo | Dienstverlening & Facilitair | Uren: 32 per week

Locatie

Venlo

Opdrachtgever

Venlo gemeente

Publicatiedatum

28.04.2021

Publicatie eindigt

16.05.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.