Portfolio Manager

Nieuw

Functie omschrijving

Directie Digitale Samenleving, team Portfolio Management
De overheid streeft ernaar dat iedereen op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke manier digitaal in contact kan komen met de overheid en zoveel mogelijk diensten van de overheid digitaal kan afnemen. De grondrechten, de publieke waarden en persoonsgegevens zijn hierbij goed beschermd. De basis van deze missie ligt besloten in de Wet Digitale Overheid (WDO). Die verplicht alle publieke dienstverleners om hun dienstverlening digitaal én op het juiste betrouwbaarheidsniveau aan te bieden. De directie Digitale Samenleving is verantwoordelijk voor het concretiseren van de visie op de rol van de overheid in de informatiesamenleving.

Werkzaamheden

a. Verdere uitbouw en volwassenwording van portfoliomanagement: portfoliomanagement heeft op basis van bindende afspraken met CIO Office, verplichtingen vanuit het in te richten CIO stelsel en gebleken noodzaak (o.a. te verbeteren waarde creatie en te verbeteren interactie met uitvoeringsorganisaties) de taak om portfoliomanagement verder te professionaliseren. Dit is een taak die zeker de komende twee jaar nog specifiek inzet vraagt.
b. Uitvoerende taken portfoliomanagement: naarmate portfolio-management verder wordt ingericht komen er meer uitvoerende taken. Denk hierbij aan het voorbereiden en opstellen van rapportages, het voeren van stagegate gesprekken met programma- en projectleiders, het ondersteunen en monitoren van FCC gebruik. Dit is een doorlopende taak die gedurende het jaar een groeiende inzet vergt.
c. (te starten) Implementatie FCC (Fortes Change Cloud): het gebruik van de FCC is het fundament voor integrale monitoring van de veranderopgave van de directie door het management team DS. Het maakt een einde aan aparte “lijstjes”, vergemakkelijkt de aansturing van uitvoeringsorganisaties en vergroot onze capaciteit om (maatschappelijke) waarde te creëren vanuit programma’s en projecten. De verwachting is dat dit 6-8 maanden duurt (afronding pilot plus uitvoering implementatie).
d. Afronding transitie PDI: portfoliomanagement faciliteert actief de transitie van PDI door te helpen met modeleren, formuleren en inrichten van de structuur voor de over te dragen programma’s, projecten en (voormalige) organisatie van PDI. De verwachting is dat dit nog 6 maanden duurt.
e. Deelname kerngroep opdrachtgeverschap: portfoliomanagement participeert in de kerngroep opdrachtgeverschap DS door te helpen met modeleren, formuleren en inrichten van een nieuwe invulling van het opdrachtgeverschap richting Logius, RvIG en DICTU. De verwachting is dat dit nog 6-8 maanden duurt.
f. Verder uitbouwen van het netwerk en samenwerking met uitvoeringsorganisaties zoals Logius, RvIG, DICTU.

De nadruk voor de portfoliomanagers ligt op strategisch stakeholder management (C IO BZK, FEZ, Uitvoerings organisaties) en het inhoudelijk ontwerpen van verdere verbeteringen aan portfoliomanagement. De senior medewerkers richten zich op basis van een werkverdeling met name op (verwijzend naar de hierboven genoemde vervolgstappen):
(c) de FCC implementatie en het organiseren van workshops,
(d) transitie PDI,
(e) kerngroep opdrachtgeverschap, en
(f) Uitbouwen netwerk.
Ze zetten de koers uit voor verdere volwassenwording van portfoliomanagement (a) en sturen en coachen de medior waar nodig bij de uitvoerende taken (c). De portfoliomanagers zijn in staat elkaar te vervangen.

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau met een achtergrond in de richting van bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar.
 • Kandidaat beschikt over kennis en ervaring op het gebied van inrichten Portfolio Management.
 • Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met FCC.
 • Kandidaat beschikt over kennis van het implementeren en operationaliseren van het Rijks/BZK CIO Stelsel.
 • Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met het verbeteren van processen.

Competenties

 • Organisatiesensitief*: in staat om in politiek-bestuurlijk complexe omgeving te opereren en beschikt over een sterk ontwikkelde bestuurlijke gevoeligheid;
 • Organisatiesensitief**: in staat om veranderingen in werkwijzen dusdanig aan te bieden zodat collega’s meewerken en er een teamspirit ontstaat;
 • Omgevingsbewust: houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden en vertaalt deze naar het eigen werkterrein;
 • Resultaatgericht: in staat duidelijke doelen te stellen en tijdig te leveren;
 • Stressbesteding: kunnen omgaan met schuivende panelen door enerzijds de transitie naar Beleid en uitvoeringsorganisaties en anderzijds de op handen zijnde impact van de kabinetsformatie;
 • Flexibel: past zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan;
 • Zelfstarter: pakt uit zichzelf relevante zaken op en toont initiatief.

Extra info

 • tartdatum 12-10-2021
 • Einddatum 31-10-2022
 • Optie tot verlenging ja
 • Aantal uur per week 24,00
 • Aantal posities 1

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Aeves Benefit

Publicatiedatum

13.10.2021

Publicatie eindigt

16.10.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.