Opgavemanager RO-gebiedsontwikkeling, tevens integraal beleidsadviseur en penvoerder

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Katwijk heeft een portfolio aan complexe projecten en gebiedsontwikkelingsopgaven. Voor een van deze opgaven zoekt de gemeente Katwijk een stevige opgavemanager ROGebiedsontwikkeling die tevens de rol van integraal beleidsadviseur en penvoerder kan spelen. Bij een positieve wederzijdse match valt de onderstaande opgave uit te breiden tot een inzet op andere opgaven, bijvoorbeeld de opgave Gebiedsontwikkeling Valkenhorst of de Verdichtingsopgave Bestaand Bebouwd Gebied.

Opgave Rijnsburg Noord E
en Op 24 september 2012 heeft de gemeente Katwijk een projectovereenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV (een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten in de duin- en bollenstreek, voor meer informatie zie: Home - Greenport Duin en Bollenstreek (greenportdb.nl)), verder GOM genoemd) betreffende het project Trappenberg – Kloosterschuur (verder genoemd TK).

Al een aantal jaren aan heeft de GOM uitdagingen met het vinden van bedrijven die zich willen vestigen in het glastuinbouwgebied TK. Vanwege een negatieve grondexploitatie, en dat de GOM het niet lukt om bedrijven te vinden die zich daar willen vestigen, heeft de GOM aangegeven dat ze nieuwe projectafspraken willen maken met de gemeente Katwijk over het project. Dit is besproken in de Stuurgroep en hieruit zijn werkafspraken voorgekomen waarin de gemeente een kostenbesparings of verhogingsmodel in beeld moet brengen. Het glastuinbouwgebied zou een regionale en lokale functie moeten vervullen. Voor glastuinbouwbedrijven – zoals vermeld - uit de regio maar ook voor lokale schuifruimte voor uitplaatsing van glastuinbouwbedrijven uit de Zijlhoek en Kleipetten-Zuid. Onlangs heeft het adviesbureau Nflux haar eerste bevindingen over het gebied Trappenberg-Kloosterschuur met de gemeente gedeeld. De conclusies uit dit onderzoek dienen bij te dragen aan de beslissing over de toekomst voor dit gebied.

Voor deelgebied 1 van TK (ruim 10 ha) is een belangrijke en serieuze kandidaat in beeld om het gehele gebied in een keer af te nemen. Deze partij heeft wel voorwaarden gesteld in de vorm van twee vrijstaande bedrijfswoningen en de mogelijkheid voor huisvesting van arbeidsmigranten op eigen terrein. Deze aanvraag dient te worden getoetst in het licht van de ontwikkelingen / deelprojecten in het gebied Rijnsburg-Noord (naast TK , de ontwikkeling bedrijfsterrein en verbetering van infrastructuur. De projectleiding TK heeft behoefte aan een integrale beleidsafweging en – beleidsadvisering voor het gebied van de beleidsvelden planologie, stedenbouw, verkeer, economie, wonen en financiën als basis voor de standpuntbepalingen voor het college en de onderhandelingen met de GOM, de greenportgemeenten en de provincie Zuid-Holland rekening houdend met de belangen van de regionale land- en tuinbouworganisatiesector. Hoewel er al wel een aantal sectorale adviezen is geleverd en gewerkt wordt aan bijvoorbeeld advisering over de verkeersinfrastructuur, ontbreekt op dit moment de capaciteit bij onze beleidsafdeling om deze te verwerken tot een integraal advies.

De opdrachtgever(s)

Met ruim 65.000 inwoners vormt Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl.

Omschrijving kandidaat

We zoeken daarom een persoon die de belangen van de verschillende lokale en regionale partijen en beleidsvelden in beeld kan brengen, waar nodig te integreren en af kan stemmen met verschillende beleidsadviseurs. Deze manager gebiedsontwikkeling kan belangen naar zwaarte afwegen en integraal advies kan uitbrengen, rekening houdend met de bestuurlijke en financiële consequenties voor de gemeente. Daarbij ook het te volgen proces van afstemming / onderhandeling met de GOM en de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland over de samenwerkingsovereenkomst en de projectovereenkomst in beeld te brengen. Een persoon die penvoering over bovenstaande kan doen en op die wijze de integrale advisering kan aanleveren die voor de politieke besluitvorming noodzakelijk zijn. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de projectleider op dit gebied.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling bij een gemeente;
 • ‘‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Opleidingsniveau: afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor-niveau
 • Een afgeronde opleiding in de richting van planologie/ stedenbouw, bouwkunde, civiele techniek of vergelijkbare opleiding
 • Aantoonbare werkervaring als gebiedsontwikkelaar binnen een gemeente
 • De kandidaat kan 2 referentieprojecten overleggen die vergelijkbaar zijn met de uitgevraagde opdracht
 • Uiterlijk per 15-12-2021 beschikbaar

Competenties

 • Ondernemingszin
 • Creativiteit
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • regisseren

Extra info

 • Startdatum: 15-12-2021
 • Duur: 6 maanden
 • Optie tot verlenging: ja
 • Aantal professionals: 1
 • Aantal uren per week: 24

Locatie

Katwijk

Publicatiedatum

25.11.2021

Publicatie eindigt

01.12.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.