Omgevingsmanager UAV(-GC) contracten (Civiele Techniek)

Nieuw

Werkzaamheden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) bestaat uit twee teams: het team Realisatie en het uitvoerende team Beheer en Service (B&S). Het Team Realisatie bestaat uit ca. 20 FTE en is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen.

Het team Realisatie is aan het professionaliseren, daartoe zijn de taken onderverdeeld in team Assetmanagement en team Projecten. Het team Projecten heeft ervoor gekozen om zich volgens het Integraal Project Management (IPM) model te organiseren. Binnen dit team zijn we op zoek naar aanvullende IPM rollen voor de uitvoering van de projectenportefeuille.

De projecten bestaan voornamelijk uit investerings-, vervangings- en herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte waarin vanuit de integrale gedachte alle disciplines worden meegenomen. Binnen de afdeling BORG wordt gewerkt met verschillende contractvormen waaronder RAW (UAV), geïntegreerde contracten (UAV-gc) en bouwteams.

Functieprofiel
Er wordt gezocht naar invulling van de IPM rol Omgevingsmanager in één van de projectteams binnen de gemeente Gooise Meren. De Omgevingsmanager agendeert proactief onderwerpen vanuit de omgeving binnen het projectteam die invloed kunnen hebben op de kwaliteit/scope van het project. De Omgevingsmanager richt zich op alles wat te maken heeft met de bewoners en belanghebbenden: Hoe kan ik er op sturen dat ik het voor alle mensen om het project heen zo prettig en goed mogelijk maak? Daarbij werk je nauw samen met de andere rolhouders in het project. De Projectmanager richt zich meer op het bestuur en creëert de (bestuurlijke) condities voor het project. De Omgevingsmanager blijft verantwoordelijk voor (een goede samenhang van) het totale omgevingsmanagement. Daarnaast ben je VCA-VOL gecertificeerd.

Verder lever je een bijdrage aan het risicomanagement in de projecten en ben je verantwoordelijk voor het signaleren en beheersen van de omgevingsrisico’s en sparringpartner van het team op planning, risico’s en organisatie. Ook draag je actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Je werkt samen met de medewerkers van de teams Projecten en Assetmanagement aan het verbeteren en standaardiseren van het Omgevingsmanagement. Je deelt actief kennis en ervaringen op jouw vakgebied.

De opdrachtgever(s)

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor:

 • Stakeholdermanagement;
 • Omgevingscommunicatie;
 • Conditionering (ruimtelijk, kabels- en leidingen, grondverwerving);
 • Vergunningenmanagement.

Het accent ligt op de volgende werkzaamheden:

 • Onderhouden van contacten met de omgevingspartijen en binnen de gemeentelijke organisatie gericht op proactief afstemmen van belangen, intenties en gevoeligheden;
 • Omgevingscommunicatie in nauwe samenwerking met de betrokken communicatieadviseur;
 • In kaart brengen van alle stakeholders in de projectomgeving, inclusief hun posities;
 • Inventariseren, inbrengen en bewaken van eisen, wensen en randvoorwaarden vanuit de projectomgeving binnen het projectteam;
 • Zorgen voor probleem(h)erkenning van het project bij de belangrijkste stakeholders.;
 • Creëren van draagvlak voor de aanpak, ontwerpkeuzes en gekozen kwaliteit;
 • Faciliteren van participatietrajecten tijdens de planfase i.s.m. de communicatieadviseur en projectondersteuner;
 • Initiëren en managen van de benodigde vergunningenprocedures;
 • Coördineren van conditionerende werkzaamheden door o.a. nutsbedrijven;
 • Oog voor veiligheidsaspecten in het project in relatie tot de projectomgeving.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Omgevingsmanager;
 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Civiele Techniek
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Omgevingsmanager binnen het vakgebied civiele techniek binnen een politiek bestuurlijke omgeving
 • Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met UAV en UAV-gc contracten, risicobeheersing, SCB en SE
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met het realiseren van (multidisciplinaire) infrastructuur projecten
 • Aantoonbare gebiedskennis is een pré

Competenties

 • Zelfstandigheid.
 • Zelforganisatie.
 • Kwaliteitsgerichtheid.
 • Communicatief.
 • Overtuigingskracht.
 • Pro actieve houding.
 • Politiek-bestuurlijke affiniteit.
 • Teamspeler

Extra info

 • Duur: 12
 • Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
 • Uren per week: 36
 • Start: 2 januari 2020

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Gooise meren gemeente

Publicatiedatum

02.12.2019

Publicatie eindigt

07.12.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.