MKB-Adviseur Financiering

Nieuw

Functie omschrijving

Wij zoeken 1 MBK-adviseur met specialisatie financiering. Daarnaast worden er 3 andere adviseurs via een separate uitvraag geworven voor de overige vakgebieden. Inmiddels is via een separate uitvraag via Flextender een adviseur die tevens projectleider wil zijn, ingehuurd om samen het MKB Schakelteam te vormen en het kleine MKB gericht te ondersteunen en adviseren. De adviseurs voeren digitale of fysieke gesprekken met de ondernemer, die vooraf aangeeft op welk onderwerp(en) geadviseerd of ondersteund moet worden. Dit kunnen vraagstukken zijn op de gebieden: strategie en marketing, financiering, personeel, organisatie en uitvoering. We zoeken adviseurs die minimaal op twee gebieden deskundigheid en expertise hebben. Binnen het team moeten alle terreinen ingevuld kunnen worden. Dat betekent dat je naast het thema financiering kennis en expertise moet hebben op een van de volgende terreinen strategie en marketing, personeel, organisatie en uitvoering.

We maken gebruik van een platform, een database en een bedrijfsvitaliteitsscan. Tijdens het gesprek met de ondernemer wordt gebruik gemaakt van een bedrijfsvitaliteitsscan. Met deze scan kan de ondernemer zien hoe het bedrijf er nu voorstaat en welke acties hij eventueel moet nemen om naar een andere situatie toe te werken. De adviseurs beschikken daarnaast over een ‘koffer’ met daarin alle beschikbare regelingen en instrumenten om de ondernemer te kunnen helpen.

Werkzaamheden

Het voeren van adviesgesprekken met ondernemers, het beantwoorden van ondernemersvragen, het doorpreken van de bedrijfsvitaliteitsscan met de ondernemer en samen met de ondernemer een stappenplan opstellen om de onderneming te versterken.
De ondernemer adviseren en ondersteunen op ten minste twee van de volgende zes gebieden: strategie, financiering, personeel, marketing, organisatie en uitvoering.
Het (direct) doorverwijzen naar een organisatie in de backoffice als het om complexe vraagstukken gaat of vraagstukken die specialistische kennis vragen.
Bij doorverwijzen naar een andere organisatie neem je op verzoek van de ondernemer contact op met de gekozen organisatie en zorg je voor een warme overdracht.
Bereidheid om een bijdrage te leveren aan informatiebijeenkomsten, communicatie en publicaties.
Bereidheid tot collegiale consultatie en consultatie van de backoffice en indien nodig het opvangen of overnemen van adviestaken.
Er wordt mogelijk gebruik gemaakt van een agendatool, waarmee de ondernemer direct zelf een afspraak in kan plannen. Dit betekent dat de adviseurs op vaste dagen/dagdelen beschikbaar moeten zijn.
Bereidheid om deel te nemen aan scholing en ontwikkeling MKB Schakelteam.
Zorgen voor een adequate afhandeling (administratie en documentatie) van de gesprekken en beantwoording van vragen.
We maken met de adviseurs individuele afspraken over het aantal te werken uren per week en de inzet in dagdelen. Dit leggen we vast in een addendum. Tevens is een verwerkersovereenkomst op deze opdracht van toepassing, welke als bijlage bij deze uitvraag is bijgevoegd.

De opdrachtgever(s)

De provincie Flevoland heeft samen met 27 partners een MKB-deal toegekend gekregen van het ministerie van EZK. De MKB-deal Flevoland richt zicht op het adviseren en ondersteunen van het kleine MKB (2-10 werknemers) in Flevoland. Met de MKB-deal willen we twee doelen realiseren:

Het ondersteunen en adviseren van de kleine MKB-bedrijven (tussen 2-10 werknemers) bij al hun (crisis)vraagstukken.
Het ecosysteem (de samenwerking bedrijfsleven-onderwijs-overheid) van Flevoland versterken en het kleine MKB daar stevig in positioneren.
Om de kleine MKB-ers te kunnen ondersteunen wordt een team van adviseurs gevormd: het MKB Schakelteam. Dit team van adviseurs gaat digitaal of fysiek in gesprek met de ondernemers om ze te adviseren en ondersteunen bij hun (crisis)vraagstukken. In het gesprek met de ondernemers wordt gebruik gemaakt van een bedrijfsvitaliteitscan. Met deze scan worden alle onderdelen in het bedrijf doorgelicht en wordt niet alleen naar het heden (de huidige stand van zaken), maar ook naar de toekomst (verwachte ontwikkelingen) van de onderneming en ondernemer gekeken.

De adviseurs maken de ondernemer ook wegwijs in alle loketten, regelingen en instrumenten, zodat de ondernemer voortaan zelf het goede loket kan vinden. Alle 27 deelnemende partners aan de deal vormen samen de ‘backoffice’. Met hun kennis, expertise en instrumenten ondersteunen zij de adviseurs én de ondernemers. Er komt een gezamenlijk platform en een database met relevante informatie over de regelingen, instrumenten en de economie en arbeidsmarkt in Flevoland. Doel is het delen van informatie, kennis, data, vacatures, regelingen, ontwikkelingsaanbod en scholingsaanbod.

Het MKB Schakelteam wordt aangestuurd door een projectleider-adviseur. Een telefonist/administratief medewerker ondersteunt de projectleider en adviseurs.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Je gaat akkoord met het werken vanuit huis of op het provinciehuis te Lelystad (momenteel vinden de overleggen plaats via Skype of MS Teams); Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen en telefoon ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Je beschikt over Microsoft/Office 365;
 • Je bent voor minimaal 2 dagdelen (8 uur) per week beschikbaar, exacte aantal uren per week in overleg;
 • Aantoonbare werkervaring als adviseur in het MKB in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare kennis van en netwerk in het Flevolandse ecosysteem, maak dit aantoonbaar middels twee concrete voorbeelden
 • Aantoonbare kennis van het kleine MKB in Flevoland, maak dit aantoonbaar middels twee concrete voorbeelden
 • Aantoonbare werkervaring met het adviseren van MKB-ondernemers over ondersteuningsmogelijkheden. Maak dit aantoonbaar door middel van twee concrete voorbeelden
 • Aantoonbare werkervaring, kennis en expertise op het gebied financiering
 • Aantoonbare kennis en expertise op de volgende gebieden (1) personeel, (2) organisatie, (3) uitvoering, (4) strategie en (5) marketing

Competenties

 • Goed kunnen organiseren;
 • Door kunnen vragen (vraag achter de vraag);
 • Communicatief vaardig;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Proactieve flexibele houding;
 • Samenwerkings-én resultaatgericht;
 • Teambuilder;
 • Doorpakker;
 • Probleemoplossend.

Extra info

 • Duur 6 maanden (t/m 31 december 2021)
 • Optie tot verlenging 2 maal 6 maanden
 • Uren per week 8 uren per week (minimaal 2 dagdelen)
 • Start Z.s.m.

Locatie

Lelystad

Opdrachtgever

Provincie Flevoland

Publicatiedatum

10.06.2021

Publicatie eindigt

16.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.