Medior Communicatie medewerker/Voorlichter

Nieuw

Functie omschrijving

De voorlichter werkt in het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum en maakt onderdeel uit van het gemeenschappelijke communicatieteam van Zuidas en Zuidasdok. Het informatiecentrum is het fysieke, telefonische en digitale één-loket van Zuidas en Zuidasdok voor belangstellenden, zoals bewoners, ondernemers, werkenden en professionals. De voorlichter draagt handelt alle publiekscontacten af. Dit betekent individuen en groepen te woord staan in het informatiecentrum (zowel in Nederlands als Engels), vragen en klachten afhandelen per telefoon en email. De voorlichter zorgt voor een goede registratie van alle publiekscontacten. De voorlichter houdt de beschikbare informatie in het informatiecentrum up to date. De voorlichter organiseert op maat gemaakte activiteiten voor stakeholders over specifieke thema's. Hierbij horen ook excursies door het gebied Zuidas. Tevens onderhoudt de voorlichter goede contacten met alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Zuidas (de gemeente, aannemers, ontwikkelaars) en de ontwikkeling van Zuidasdok (medewerkers van de organisatie, ProRail, Rijkswaterstaat)

Werkzaamheden


Informatieverstrekking 40%
 • Geeft aan belangstellenden (individuen, groepen, Nederlands- en Engelstalig) zowel fysiek, telefonisch als per email informatie over ontwikkelingen in en rond Zuidas (ontwikkeling van het gebied) en Zuidasdok (ontwikkeling vervoersinfrastructuur), afgestemd op de vraag en het niveau van de bezoeker(s).
 • Geeft presentaties en rondleidingen aan het algemene publiek en aan specifieke doelgroepen over de ontwikkeling van de Zuidas en Zuidasdok.
 • Neemt initiatief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in en nabij Zuidas
 • Geeft informatie over de stand van zaken rond politieke besluitvormingsprocessen, over inspraak- en participatiemogelijkheden, over procedures en over de plannen van partijen in Zuidas.
 • Zorgt ervoor dat de in het informatiecentrum beschikbare informatie altijd up to date is.
 • Maakt educatief materiaal over gebiedsontwikkeling en infrastructuurprojecten, in samenwerking met en ten behoeve van scholen (basis- en voortgezet onderwijs); begeleidt docenten en leerlingen bij lesonderdelen in het informatiecentrum.

Publiekscontacten 40%
 • Verzorgt de intake van items (vragen, klachten, reacties, ideeën en schadeclaims) die binnenkomen via het fysieke informatiecentrum, telefoon, website, e-mail en post.
 • Handelt vragen en/of klachten waar mogelijk zelfstandig af en zoekt anders de juiste collega binnen Zuidas en Zuidasdok voor assistentie.
 • Registreert alle typen publiekscontacten (onder meer via een customer relationship management systeem).
 • Maakt maandelijkse rapportages over publiekscontacten (inloop bezoekers, aantal en soort vragen en meldingen etc.)

Overige taken 20%
 • Onderhoudt contacten met de interne organisaties van Zuidas en Zuidasdok, over nieuwe ontwikkelingen, planningen e.d. zodat belangstellenden tijdige en juiste informatie krijgen.
 • Onderhoudt contacten met communicatiecollega's, zodat langs alle kanalen (website, social media, brieven, informatiecentrum) altijd dezelfde informatie wordt verstrekt.
 • Onderhoudt contacten met aannemers en ontwikkelaars in het gebied Zuidas.
 • Maakt integraal onderdeel uit van het communicatieteam Amsterdam Zuidas. Draagt met eigen inbreng actief bij aan het functioneren van het communicatieteam als geheel.
 • Neemt aanvragen voor groepspresentaties en excursies in ontvangst en registreert die
 • Treedt op als BHV-er indien zich calamiteiten voordoen in het informatiecentrum.

De opdrachtgever(s)

Over Zuidas/Zuidasdok
Zuidas
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Hier is volop ruimte voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Zuidas is in ontwikkeling. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte. Doel is van Zuidas een Amsterdamse stadswijk te maken.

Zuidasdok
Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het project Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.

Het communicatieteam
Het team communicatie verzorgt de communicatie voor zowel de afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam als voor de projectorganisatie Zuidasdok. Het bestaat uit mensen met verschillende expertises. We verzorgen onder meer één fysiek, digitaal en telefonisch loket voor iedereen die geïnteresseerd is Zuidas/Zuidasdok en voor iedereen die vragen of klachten heeft (het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum). Er is een redactie voor onze communicatiekanalen, zoals onze website en de social media. En verder organiseren we door het jaar heen een groot aantal evenementen, onderhouden we contacten met aannemers en ontwikkelaars in het gebied, met bewoners, omwonenden en andere relevante gesprekspartners. Tezamen werken we hard om de omgeving zo goed, open en realistisch mogelijk van dienst te zijn. En zo krediet op te bouwen bij mensen die hinder ondervinden van alle bouwwerkzaamheden en bij mensen die geïnteresseerd zijn bouwprojecten.

Wij zoeken mensen die passen bij de cultuur in ons team: je houdt van een dynamische en levendige werkplek, waarin geen dag hetzelfde is. Je bent een doortastende persoonlijkheid, collegiaal en iemand die bijdraagt aan het plezier in het werk.

Functie eisen

 • in het bezit van een erkende afgeronde HBO opleiding (diploma) in een relevante discipline.
 • geldig BHV-diploma.
 • minimaal 3 jaar uit de laatste 5 jaar aantoonbare ervaring als voorlichter in een informatiecentrum.
 • ervaring met het maken van educatief materiaal voor basis- en voortgezet onderwijs.
 • minimaal 3 jaar uit de laatste 5 jaar aantoonbare ervaring bij voorlichting over grootstedelijke gebiedsontwikkeling
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring bij voorlichting over grote infrastructuurprojecten gerelateerd aan spoor en/of wegenbouw (financiële omvang per project > 200 miljoen euro) \
 • Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten.

Extra info

• Startdatum:4 januari 2021
• Einddatum:Einde project Zuidasdok 2032
• Werklocatie:Amsterdam Zuid WTC en Projectlocatie Zuidasdok te Amsterdam Zuidoost, Burg. Stramanweg
• Aantal fte:9
• Aantal uren per week:36
• Optie tot verlenging: n.v.t. overeenkomst is tot einde project met een opzegtermijn van 1 maand

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

01.12.2020

Publicatie eindigt

09.12.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.