Manager Gemeentewurk/FTH

Nieuw

Functie omschrijving

Noardeast-Fryslân, een gemeente met karakter

Gastvrijheid, zorg voor elkaar, openheid en trots. Daar staan wij voor. Het liefst doen wij de dingen samen en persoonlijk. We zijn niet van de woorden, maar van het doen. Echte vakmensen en doorzetters. Trots op onze Fryske taal en cultuur. Wij leggen als overheidsorganisatie de lat hoog als het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit.

Het ambtelijk apparaat van Noardeast-Fryslân verzorgt ook de ondersteuning van en uitvoering namens de gemeente Dantumadiel.

Aanleiding

Vorig jaar is door de directie de "Verbeteragenda" vastgesteld. Deze "Verbeteragenda" raakt onder andere ook de leidinggevende structuur van de organisatie. Daarom wordt tijdelijk in de vorm van een opdracht voorzien in de vacature van manager Gemeentewurk/ Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen (FTH)

Werkzaamheden

De afdeling Gemeentewurk bestaat uit ruim 150 medewerkers en de afdeling FTH bestaat uit ruim 40 medewerkers..

De manager Gemeentewurk stuurt de teamleiders van de teams Yngenieursburo, Utfiering Iepenbiere Romte en Behear Iepenbiere Romte direct aan. Als manager FTH stuur je de teamleider Fergunningferliening en de teamleider Tafersjoch en Handhavenjen aan.

Je zet de grote lijnen uit en bewaakt de tijdigheid en kwaliteit van de opgeleverde resultaten. Je bent sparringpartner en coach van de teamleiders. In principe hebben teamleiders rechtstreeks contact met portefeuillehouders over de activiteiten uit hun team, maar in voorkomende gevallen ben ook jij sparringpartner van de gemeentebesturen.

De afdeling Gemeentewurk staat voor een aantal uitdagende opgaven:

 • De actualisatie van de beheerplannen (kapitaalgoederen) en de realisatie ervan;
 • De verhuizing van een gemeentewerf;
 • Het optimaliseren van de ketens FTH-D&W en Behear iepenbiere romte - Utfiering iepenbiere Romte -Yngenieursburo-D&W

De afdeling FTH kent als belangrijke opgaven:

 • Invoering van de omgevingswet
 • Vervanging van de op dit moment gebruikte applicaties;
 • Het optimaliseren van de ketens FTH-D&W

Daarnaast moet de bedrijfsvoering naar het volgende volwassenheidsniveau gebracht worden op het gebied van processen, capaciteitsmanagement, pro-actief werken samenwerking en cultuur. Ook kunnen organisatieveranderingen in het kader van de Verbeteragenda noodzakelijk zijn.

Als lid van het managementteam van de gemeente ben je medeverantwoordelijk voor de integrale strategische ontwikkeling van de organisatie en voor het functioneren van de organisatie in termen van output, middelen en kwaliteit. Je vertaalt relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in integrale, strategische beleidsinitiatieven.

Taken

 1. Het leiding geven aan de teamleiders van Gemeentewurk en FTH en daarmee indirect leiding geven aan de medewerkers en het waar nodig stimuleren en ondersteunen van ontwikkeling;
 2. Het actief en planmatig sturing geven aan en (gedeeltelijk) realiseren van de opgaven waar de afdelingen voor staan;
 3. Het bewaken van en sturen op tijdigheid en kwaliteit van de op te leveren resultaten;
 4. Het bewaken van en sturen op het afdelingsbudget;
 5. Het in voorkomende gevallen inhoudelijk adviseren van directie en colleges;
 6. Het actief meewerken aan het verbeteren van de gemeentelijke organisatie.

Functie eisen

 • U dient aantoonbaar te beschikken over minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring op de terreinen Gemeentewurk en of FTHVoldoet aan dit criterium
 • U dient te beschikken over minimaal 5 jaar ervaring in het werken in een gemeentelijke organisatie
 • U kun door middel van referenties aantonen dat u meerdere complexe veranderingen als manager succesvol hebt gerealiseerd
 • U beschikt over alle kennis en ervaring die voor de functie van manager Gemeentewurk/FTH noodzakelijk is
 • U heeft minimaal een WO werk- en denkniveau
 • U verstaat Fries
 • Succesvol in het realiseren van complexe veranderingen
 • Ervaring als leidinggevende in Gemeentewurk en/of FTH
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Mensgericht
 • Visie
 • Leiderschap
 • Analytisch
 • Overtuigingskracht[
 • Omgevingssensitiviteit

Extra info

 • Startdatum 01-05-2021
 • Einddatum 31-12-2021
 • Optie tot verlenging maximaal 2 keer 6 maanden
 • Uren per week 20

Locatie

Dokkum

Opdrachtgever

Noardeast-Fryslan gemeente

Publicatiedatum

30.03.2021

Publicatie eindigt

09.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.