Manager FGMA

Nieuw

Functie omschrijving

Als manager FGMA geef je leiding aan een afdeling (40 professionals) die in een zeer dynamische omgeving opereert. Daarnaast heeft er het afgelopen jaar op de afdeling een groot kwaliteitsproject gelopen. De afdeling kent een groot financieel tekort en de interne bedrijfsvoering en aansturing vergen een kwaliteitsslag. Het is jouw taak daar vorm aan te geven en de afdeling verder toekomstbestendig te maken, met oog voor de kwaliteit van de geleverde diensten, de tevredenheid van de opdrachtgevers, het werkplezier van de medewerkers én de landelijke ontwikkelingen. Intern is er werk aan de winkel, maar ook binnen de externe omgeving: er speelt een aantal aanbestedingsprojecten die voor een belangrijk deel bepalen of we weer financieel in evenwicht komen. Daarnaast wordt samenwerking gezocht of uitgebreid met externe partners, waaronder andere GGD organisaties.

De forensische geneeskunde is op landelijk niveau enorm in ontwikkeling en de afdeling FGMA heeft daarbij een voortrekkersrol. Ten opzichte van andere regio's in Nederland is de forensische geneeskunde in Amsterdam groot. Er zijn 18 forensisch artsen (deels met een klein dienstverband) en 10 forensisch verpleegkundigen werkzaam die worden aangestuurd door één teamleider. De medisch inhoudelijke borging is belegd bij twee Eerste Geneeskundigen. De afdeling heeft een hoogleraar forensische geneeskunde en er zijn 3 onderzoekers dedicated werkzaam voor dit vakgebied. Belangrijke speerpunten op de afdeling zijn het Letselspreekuur Plus voor kwetsbare personen, het opleiden van nieuwe medisch professionals, de bovenregionale samenwerking met omliggende regio's en het verder ontwikkelen van de forensische geneeskunde Amsterdam tot toonaangevend expertisecentrum. Ook politiek gezien staat het vakgebied forensische geneeskunde erg in de belangstelling en er wordt er geïnvesteerd door JenV en VWS.
De sociaal medische advisering (SMA) bestaat uit een team van 6 artsen en 2 verpleegkundigen, die worden aangestuurd door een teamleider die tevens SMA arts is. Zij brengen zo'n 6.000 adviezen per jaar uit. De medisch adviseurs van FGMA brengen advies uit over onder meer huisvestingsurgenties, Gehandicapten Parkeervoorzieningen en financiële vergoedingen voor mensen met chronische aandoeningen (Regeling Tegemoetkoming Meerkosten).

Het team van het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) en de netwerkcoördinatie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland wordt gevormd door 4 medewerkers. Het SSGA is ondersteunt als expertisecentrum professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Het CSG wordt als brede netwerkorganisatie vanuit de afdeling gecoördineerd. Er gebeurt veel op het gebied van seksueel geweld op gemeentelijk en landelijk niveau; als beleidsadviseurs vervullen de teamleden hierin een belangrijke rol.

De teams worden ondersteund door een secretariaat dat gevormd wordt door 4 administratief medewerkers, een management assistent en een hoofd bedrijfsbureau. Het secretariaat is de spil van de afdeling en zorgt voor het soepel laten verlopen van alle ondersteunende processen op de afdeling.

Van jou wordt verwacht, dat je bij al deze ontwikkelingen met name richt op de bedrijfsvoering van de afdeling en het op orde krijgen daarvan. Dat moet erin resulteren dat er ook weer een sluitende begroting tot stand komt.

Werkzaamheden

 • Je maakt een veranderplan met als doel de financiën op orde te krijgen. Je voert dit plan uit samen met jouw MT en weet hiervoor draagvlak te creëren bij de stakeholders.
 • Je formuleert- en neemt die maatregelen die het creëren van een gezonde financiële situatie en een goede aansturing van de afdeling vergen.
 • Je draagt zorg voor het managen van de afdeling FGMA en bepaalt de inzet van de mensen en middelen die nodig zijn om de output en de producten te realiseren;
 • Je adviseert landelijke en aan de directie GGD over het strategisch beleid voor de genoemde deelgebieden en vertaalt dit, samen met de teamleiders, Eerste Geneeskundigen, beleidsadviseurs en hoofd bedrijfsbureau, naar concrete output en producten;
 • Je geeft vorm aan de bovenregionale samenwerking in Noord-Holland met collega-managers en teamleden.
 • Je realiseert aanbestedingen en contractbeheer;
 • Je coacht en stuurt de teamleiders, hoogleraar, eerste geneeskundige, beleidsadviseurs en hoofd bedrijfsbureau aan;
 • Je monitort het jaarplan, de begroting en het jaarverslag.
 • Je stimuleert en borgt de onderlinge samenwerking tussen de teams;
 • Je neemt deel en levert een actieve bijdrage aan het MT GGD en MT Zorg & Veiligheid;
 • Je onderzoekt en ontwikkelt (verdere) samenwerking met externe partijen;

De opdrachtgever(s)

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland. Er werken circa 1.200 mensen verspreid over verschillende locaties. De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking. Het is hun missie om gezondheidsachterstanden te verkleinen en zelfredzaamheid te bevorderen om participatie te verbeteren. De grote diversiteit aan werkzaamheden van de GGD is onderverdeeld in verschillende afdelingen. Het werkgebied bestrijkt Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over wo werk- en denkniveau.
 • in het bezit van een erkend wo diploma Nederlands recht. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • minimaal 10 jaar werkervaring met changemanagement binnen gemeentelijke organisaties.
 • de afgelopen 3 jaar minimaal 2 projecten changemanagement uitgevoerd binnen gemeentelijke organisaties , binnen zowel het proces van bedrijfsvoering als het primair proces.
 • minimaal 10 jaar werkervaring met (begeleiden van) reorganisaties/doorontwikkelingen.
 • bij voorkeur een afgeronde Marketing opleiding NIMA-A (aanbestedingen en positioneren FGMA vergen marketingachtergrond).
 • bij voorkeur minimaal vijf jaar aantoonbaar ervaring in het verandermanagement binnen een gemeentelijke organisatie.
 • minimaal 7 jaar werkervaring als afdelingshoofd bij een gemeente.
 • minimaal 3 jaar werkervaring als directeur - bestuurder.

Extra info

• Startdatum: Z.s.m.
• Einddatum: 1 juli 2022
• Werklocatie: GGD Amsterdam, locatie Nieuwe Achtergracht 100
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 36
• Optioneel tot verlenging: Ja, 6 maanden

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

20.10.2021

Publicatie eindigt

25.10.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.