Kwartiermaker wijkverbetering en herstructurering wijk Te Werve Rijswijk

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Rijswijk is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. De gemeente ligt tussen grotere steden in en kenmerkt zich door veel parken en een goede bereikbaarheid. De ruim 53.000 inwoners voelen zich er thuis.

De organisatie bestaat uit ongeveer 450 fte en is onderverdeeld in een vijftal directies (domeinen geheten).

Naast het uitvoeren van het collegewerkprogramma binnen de domeinen heeft het college zeven Bestuurlijke Opdrachten benoemd. De aanpak van de wijk Te Werve is een van deze opdrachten. Dit betekent dat het uitvoeren van deze opdracht een verantwoordelijkheid wordt van een nog op te richten team (vanuit de bestaande organisatie) en dat er sprake is van een integrale aanpak. De Algemeen Directeur zal als opdrachtgever fungeren.

Kenmerken wijk Te Werve
De wijk Te Werve is een wijk die eind jaren 50/begin jaren 60 gebouwd is. De wijk heeft ongeveer 3500 bewoners en bestaat voor 57% uit sociale huurwoningen. Er liggen een fors aantal uitdagingen voor de wijk die een brede problematiek kent.

Het gaat om de volgende aspecten:

 • Sociaal (verbeteren van het samenleven, toenemende problematiek “achter de voordeur”, ontbreken van ontmoetingsplekken).
 • Wonen (verouderde portiekwoningen, weinig variatie in woontypen, woningen nog aangesloten op gas).
 • Infrastructuur (veel achterstallig onderhoud, groot onderhoud rioleringen, kabels en leidingen).

De uitdaging die er ligt is om te komen tot het verbeteren van de leefbaarheid in Te Werve door het maken van een vitale wijk waar mensen graag wonen, elkaar ontmoeten en genieten van het groen. Naast het bepalen, aanzwengelen en/of faciliteren van fysieke ingrepen en sociale maatregelen om de wijk vitaal te maken, liggen de uitdagingen vooral ook in het realiseren van een betere samenwerking tussen alle partijen, waarbij begrip en wederzijds vertrouwen van wezenlijk belang zijn voor de slaagkansen. De mens en het sociale aspect in de wijk staan centraal.

Het proces om deze uitdagingen aan te gaan valt uiteen in een aantal deelprocessen. De eerste stap betreft het aanstellen van een kwartiermaker voor de periode 1 september t/m 31 december 2019.

Werkzaamheden

 • Antwoord geven op de vraag hoe wij (als gemeente) integraal de uitdagingen binnen Te Werve moeten oppakken.
 • Zorgen dat er een gezamenlijk proces en beeld komt met alle relevante in- en externe partijen (gewerkt is aan de kloof en het gebrek aan vertrouwen).
 • Aangeven van de benodigde structuur en richting om invulling te geven aan het proces / de opdracht.
 • In gezamenlijkheid met de partners opstellen van een projectplan waarin o.a. opgenomen:
  • De samenstelling van de projectgroep vanuit de gemeente en de externe partners;
  • De financiële paragraaf voor de benodigde financiën voor de gemeente en de externe partners;
  • Helder beschrijving wat de marsroute is en hoe deze (gefaseerd) eruit komt te zien en hoe de continuïteit wordt verzorgd c.q. geborgd.

Functie eisen

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Beschikbaar voor minimaal 20 uur per week.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als project – en/of programmamanager in integrale projecten waarbij diverse in – en externe partijen betrokken zijn in de afgelopen 3 jaar
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Aantoonbare werkervaring met het opzetten van een project en het beschrijven van de structuur van een project in de afgelopen 5 jaar
 • Beschikbaar per 2 september 2019
 • Aantoonbare kennis van het Sociaal Domein blijkend uit relevante werkervaring en/of cursussen/opleidingen

Competenties

 • Analytisch;
 • Netwerker;
 • Verbinder tussen de in – en externe partijen;
 • Strateeg;
 • Proces kunnen neerzetten.

Extra info

 • Aanvang: 1-9-2019
 • Duur: 4 maanden
 • Uren per week: 20-24 uur

Locatie

Rijswijk

Opdrachtgever

Rijswijk gemeente

Publicatiedatum

13.08.2019

Publicatie eindigt

20.08.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.