Kwartiermaker Programma Bedrijfsvoering

Nieuw

Functie omschrijving

Ons waterschap is een innovatief en ambitieus waterschap dat tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten haar taken uitvoert. We horen tot de goedkopere waterschappen in Nederland en zijn in staat om naast en ín ons werk continu te vernieuwen en te innoveren. Onze financiële positie is goed, de basis administratieve processen zijn op orde en de medewerkers zijn loyaal en geboeid door het inhoudelijke waterschapswerk. Dat is een groot goed dat we ook voor de toekomst willen behouden.

Vanuit deze goede basis hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een wendbare organisatie. In de afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan het concretiseren van 7 ontwikkelsporen. Dit heeft veel veranderingen teweeg gebracht, zowel in sturing, organisatie en in de manier waarop we samenwerken binnen en buiten onze organisatie.

Met alle ingezette ontwikkelingen en veranderingen zijn condities geschapen om door te ontwikkelen naar een wendbaar waterschap. We komen in een fase waarin we enerzijds de ingezette ontwikkelingen zoveel mogelijk willen borgen, bestendigen en doorontwikkelen ín het (dagelijks) werk en binnen de afdelingen, teams en programma’s en anderzijds een stap voorwaarts willen zetten in de concern brede sturing van onze organisatie en de bedrijfsvoering.

Eind 2019 is een quick scan uitgevoerd op de brede bedrijfsvoering van het waterschap. Hieruit kwam naar voren dat door alle ontwikkelingen onze interne sturing en onze bedrijfsvoering processen niet meer voldoende aansloten op onze inhoudelijke koers. Voor het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie is het noodzakelijk om de bedrijfsvoering processen te actualiseren, de integrale (concern) sturing te vergroten, moderne kaders voor sturing en control te ontwikkelen en onze wijze van werken te professionaliseren door meer verzakelijking te introduceren. Om deze ontwikkeling te faciliteren is een ontwikkelagenda opgesteld voor de komende 2 jaar die vraagt om een gecoördineerde aanpak.

Werkzaamheden

 • Het nieuwe programma Bedrijfsvoering ‘in de steigers’ zetten door de vertaling te maken van de in 2019 uitgevoerde quick scan bedrijfsvoering (incl ontwikkelagenda) naar een programmaplan en aanpak, incl. planning en prioritering voor de komende 2 jaar.
 • Richting geven aan een integrale en verbeterde sturing van de organisatie door formuleren en opstellen van een directiekader/concernjaarplan voor 2021 met sturingsparameters op basis van de aanwezige strategische documenten (Blauwe Omgevingsvisie (BOVI2050), Blauw Omgevingsplan (concept), meerjarenbegroting en quick scan bedrijfsvoering).
 • Ontwikkelen van een werkwijze /methodiek voor het sturen en monitoren op jaarplannen en programmaplannen (zowel inhoudelijk als procesmatig).
 • Programmamanagers, programma coördinatoren en afdelingshoofden ondersteunen en adviseren bij het formuleren van hun programma- en afdelingsjaarplannen voor 2021, inclusief het bevorderen van de samenhang hiertussen.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering vraagstukken in non-profit/overheid in de afgelopen 6 jaar;
 • aantoonbare ervaring met proces-, project- en programmamanagement.
 • Hbo of Wo;
 • Nederlandse taal machtig in woord en geschrift.
 • Vermogen om zowel kwalitatief als kwantitatief sturingsparameters te ontwikkelen en te formuleren die bijdragen aan een wendbare organisatie en een betrouwbare overheid.
 • Aantoonbare relevante ervaring met bedrijfsvoering vraagstukken in non-profit/overheid, proces-, project- en programmamanagement in de afgelopen 10 jaar.
 • communicatief vaardig om op verschillende niveaus te acteren, is zakelijk met oog voor de menselijke maat.
 • Aantoonbare relevante kennis van moderne bedrijfsvoering en sturingsprincipes en -instrumenten (o.a. principe van wendbaar werken en EFQM/INK)
 • Aantoonbare relevante kennis van business control.

Extra info

 • Startdatum 01-09-2020
 • Einddatum01-03-2021
 • Optie tot verlenging 6 maanden
 • Uren per week 20-24

Locatie

Apeldoorn

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe

Publicatiedatum

27.07.2020

Publicatie eindigt

05.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.