Kwartiermaker (duurzaamheid en circulariteit)

Nieuw

Functie omschrijving

De Kwartiermaker duurzaamheid en circulariteit zit de werkgroep Noord voor, waarvan deel uitmaken de projecten Buiksloterham, Hamerkwartier en het NDSM-terrein. De werkgroep wordt gevolgd door het project Zuid-as en Centrumeiland. De werkgroep deelt informatie en adviseert andere projecten in de stad inzake 'hergebruik, tenzij …'. Circulariteit en het opschalen van 'hergebruik, tenzij …' van een incidentele naar een structurele toepassing voor de gehele stad Amsterdam is een novum voor de stad. De benodigde kennis en expertise heeft het ingenieursbureau niet in huis.

De kwartiermaker voor circulariteit en 'hergebruik, tenzij …' in het bijzonder, heeft als één van haar/zijn taken om de doelstellingen op het gebied van circulariteit en het 'hergebruik, tenzij …' in het bijzonder in de voorbereiding en uitvoering van projecten te integreren, implementatie van oplossingen voor belemmeringen te adviseren en te ondersteunen in benodigde samenwerkingen en tools voor een periode van 1 jaar (01-04-2023) met de mogelijkheid om deze periode met nog een jaar te verlengen (01-04-2024).

De Kwartiermaker Circulariteit heeft met de teamleider "projectmanagement en maaiveld Amsterdam Noord" eenmaal in de twee maanden een bilateraal, waarin vorderingen, belemmeringen, vraagstukken, etc. worden doorgenomen. Stakeholders waar de kwartiermaker mee heeft te maken zijn onder andere: de directie Stadswerken, de directie V&OR, de Ambtelijk opdrachtgevers, de directie R&D, de directie G&O, diverse afdelingen binnen het IB en aannemers onder de SOK-overeenkomsten en gecontracteerde aannemers.

Werkzaamheden

 • Projectleider Werkgroep Noord; pilotprojecten 'hergebruik, tenzij …'
  • Voorzitten van de tweemaandelijkse werkgroep Noord. Opstellen agenda van de werkgroep Noord incl. het organiseren en voorzitten van de (twee)maandelijkse overleggen - tweemaandelijks, 2 uur overleg, 2 uur voorbereiding, totaal 24 uur gedurende 1 jaar aanstelling - agenda en verslag tweemaandelijks opleveren;
  • Rapporteren en door-ontwikkelen van de praktische werkwijze 'hergebruik, tenzij …' waaronder; wie doet wat en wanneer (opdrachtgever G&O / V&OR, projectorganisatie IB, Stadswerken of de aannemer) en vastleggen van oplossingen voor circulaire vraagstukken voor het aanleveren van producten voor een kennis database - 1 uur per week, totaal 48 uur gedurende 1 jaar aanstelling - opleveren in kennis database uiterlijk maart 2024;
  • Beoordelen van circulariteit en 'hergebruik, tenzij …' in het bijzonder, in de inkoop / aanbesteding van een aantal grote projecten in de stad, waaronder die binnen de Buiksloterham - 1 uur per twee maanden, totaal 6 uur gedurende 1 jaar aanstelling, oplevering t.z.t. bij beoordeling inkoop / aanbesteding;
  • Door-ontwikkelen, beschrijven en verspreiden van de monitoringtool circulariteit die in Buiksloterham ontwikkeld is - 1 uur per twee maanden, totaal 6 uur gedurende 1 jaar aanstelling, rapportage eind 2023.
 • Werken naar een stad brede uitrol van 'hergebruik, tenzij …'
  • Verankeren en opschalen van resultaten gebruik makend van de vakgroep Duurzaamheid en Schone Lucht - 4 uur in de maand m.u.v. vakantieperiodes, totaal 40 uur gedurende 1 jaar aanstelling, twee powerpoints voor de vakgroep in het jaar;
  • Vormgeven aan een lerende organisatie door drieslag leren in samenwerking met de programmamanager 'hergebruik, tenzij …' o.a. door evaluaties en presentaties te organiseren, behaalde successen te delen en te leren van lessen daar waar het niet werkt. E.e.a. binnen het programma 'hergebruik, tenzij …' en onder de paraplu van de vakgroep Duurzaamheid, Circulariteit en Schone Lucht - 2 uur in de maand, totaal 26 uur gedurende 1 jaar aanstelling, memo eind 2023 met voorlopige conclusies en aanbevelingen;
  • Organiseren van bijeenkomsten, workshops en meehelpen bij het organiseren van congressen over circulariteit en raakvlakken van het werk met overige duurzaamheidsaspecten e.e.a. ook i.s.m. de vakgroep Duurzaamheid en Schone Lucht - najaar 20 uur, tweemaandelijks 2 uur, totaal 32 uur gedurende 1 jaar aanstelling, resultaat zijn de workshops en het congres;
  • Rapporteren en bijdragen aan het kernteam van het programma 'hergebruik, tenzij…' dat knelpunten voor 'hergebruik, tenzij…' als leidend principe in de openbare ruimte identificeert en richting geeft aan oplossingen voor knelpunt vraagstukken - maandelijks 1 uur, 1 uur voorbereiding, totaal 24 uur gedurende 1 jaar aanstelling;
  • Uitwerken van de oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunt vraagstukken in de kernteam van het programma 'hergebruik, tenzij …' vanuit het perspectief van de werkgroep Noord i.s.m. de overige kernteamleden - elke twee weken 2 uur, totaal 48 uur gedurende 1 jaar aanstelling, memo bevindingen maart 2024;
  • Rapporteren en afstemmen van voorstellen voor een set van minimumeisen voor materialen en assets uit de openbare ruimte, die Amsterdam in aanmerking wil laten komen voor hergebruik - elke twee weken 1 uur, totaal 24 uur gedurende 1 jaar aanstelling, totaal 24 uur gedurende 1 jaar aanstelling, bijdrage aan rapportage;
  • Rapporteren en bijdragen aan de door-ontwikkeling van een vraag en aanbod marktplaats, de digitale materialenbank en het materialenpaspoort - maandelijks 1 uur, 1 uur voorbereiding, totaal 24 uur gedurende 1 jaar aanstelling, bijdragen aan ontwikkeling;
  • Bijdragen i.s.m. medewerkers uit de overige directies in de keten aan de totstandkoming van een circulair businessmodel voor 'hergebruik, tenzij …' voor waarde-creatie, afgeleide business cases voor productcategorieën en verdienmodellen - vier workshop incl. voorbereiding 6 uur / workshop, totaal 32 uur gedurende 1 jaar aanstelling, bijdragen aan ontwikkeling;
  • Rapporteren over praktische knelpunten in het tot stand gekomen circulair businessmodel voor 'hergebruik, tenzij ...' t.a.v. van waarde-creatie, proces en belanghebbenden - zie bullit hierboven;
  • Rapporteren en bijdragen aan een volwaardige rol van de markt in verhouding tot de rol die gemeentelijke directies op zich willen en kunnen nemen - maandelijks 4 uur vanaf september 2023, totaal 32 uur gedurende 1 jaar aanstelling, memo eind 2023;
  • Beoordelen, rapporteren over en bijdragen aan andere werkwijzen die geïntroduceerd (moeten) worden om 'hergebruik, tenzij …' te ondersteunen, zoals b.v. een werkwijze in de uitvoering waarbij tijdelijke opslag overbodig is - 1 uur per maand vanaf september 2023, totaal 8 uur gedurende 1 jaar aanstelling, memo maart 2023, concept productwaaier eind 2023;
  • Schrijven van een duurzame productwaaier voor Amsterdam in samenwerking met stakeholders i.s.m. de vakgroep Duurzaamheid en Schone Lucht - 2 uur per maand Q3 en Q4 2023, totaal 18 uur gedurende 1 jaar aanstelling.

De opdrachtgever(s)

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdelen in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.

Functie eisen

 • minimaal een hbo-opleiding in (milieu)planologie, geografie of industriële ecologie.
 • ruime werkervaring >10 jaar als projectmanager of projectleider in locatie- of gebiedsontwikkeling binnen fysiek domein van gemeenten.
 • ruime werkervaring >5 jaar in de rol als adviseur/projectleider duurzaamheid en circulariteit.
 • ruime werkervaring >5 jaar als adviseur duurzaamheid en/of omgevingsmanagement in infra/openbare ruimte bij een aannemer.
 • aantoonbare ervaring in projecten met de Aanpak Duurzame GWW.
 • ruime werkervaring >5 jaar binnen de gemeente Amsterdam en kennis van projectmatig werken conform Plaberum en PBI.
 • ervaring met het opstellen en toelichten van voorstellen t.b.v. bestuurlijke besluitvorming; - Aantoonbare affiniteit met inkoopstrategie, opstellen EMVI en kennis van diverse contractvormen.
 • aantoonbare affiniteit met uitvoeringscoördinatie, duurzame bouwlogistiek en BLVC.
 • aantoonbare affiniteit met Systems Engineering (SE) in projecten.

Extra info

• Startdatum: 17-04-2023
• Einddatum: 16-04-2024
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: ja
• Aantal uren gemiddeld per week: 8

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

16.03.2023

Publicatie eindigt

25.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.